ພາກ​ລັດ ປັບລາຄາໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 1% ​ແຕ່​ປີ 2019- 2025

ຜົນການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ມີຄື: ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ສຶກສາເປັນ 4 ທາງເລືອກທາງເລືອກທີ 1 ຮັກສາຕາມໂຄງສ້າງ ແລະ ລາຄາເດີມປະກອບມີ 6 ຂັ້ນ , ຂັ້ນພະລັງ ງານເລີ່ມແຕ່ 0-25 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 348 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ຂັ້ນພະລັງງານ 26-150 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 414 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 151-300 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 799 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 301-400 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 880 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 401-500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 965 ກີບ ແລະ ຖ້າຫາກຫຼາຍກວ່າ 500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 999 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງໃນປີ 2019 ແລະລາຄາໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1% ຕໍ່ປີຈົນຮອດປີ 2025.

ທາງເລືອກທີ 2 ແມ່ນຮັກສາໂຄງສ້າງຄືເກົ່າແຕ່ຈະປັບປຸງວິທີການຄິດໄລ່ ແລະລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່; ທາງເລືອກທີ 3 ແມ່ນລົບລ້າງໂຄງສ້າງແບບຫຼາຍຂັ້ນໃຫ້ມີຂັ້ນດຽວ ແລະໃຊ້ລາຄາດຽວເປັນເອກະພາບສຳລັບທຸກຄົວເຮືອນ ແລະທາງເລືອກທີ 4 ປັບໂຄງສ້າງຈາກ 6 ຂັ້ນມາເປັນ 3 ຂັ້ນ ແລະປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໂດຍລົບລ້າງການເກື້ອກູນ, ຊຶ່ງຂັ້ນພະລັງງານເລີ່ມຈາກ 0-150 ກິໂລວັດໂມງລາຄາແມ່ນ 400 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ຫຼາຍກວ່າ 500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 720 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງໃນ ປີ 2019 ແລະລາຄາໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1% ຕໍ່ປີຈົນຮອດປີ 2025.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າສະບັບໃໝ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ມີການ ຈັດກອງປະຊຸມເສວະນາແນວຄວາມຄິດໃສ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໂດຍໃນວັນທີ 1 ເມສາຜ່ານມາທີ່ແຂວງດັ່ງກ່າວພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໜ່, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພົມມະສຸກ ວິໄລກຸນ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີທ່ານ ສົມສະຫວາດ ນານທິລາດ ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີຫົວໜ້າພະແນກຮອງພະແນກ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສະແຫວງ ອຸປະເສິດ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງປັບປຸງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະປີ 2019-2025 ການສຶກສາປັບປຸງໂຄງສ້າງໄຟຟ້າໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປິ 2016 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພຶ່ອການສົ່ງເສີມຄວາມຍຶນຍົງທາງດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າໃນລາວ ແລະການພັດທະນາໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

ມາຮອດໄລຍະປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ສຳເລັດການຮ່າງປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຄືນໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານ ແລະໄດ້ນໍາເຂົ້າລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງວັນທີ 6 ມີນາ 2019 ຄະນະນໍາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີການສົມທົບກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນເພື່ອເປັນການປະຊາສຳພັນໃຫ້ຖົ່ວເຖິງ, ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນທາງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຍັງສືບຕໍ່ການເກື້ອກູນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ເພື່ອແກ້ໄຂໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດຸ່ນດຽງຕາມການຄາດຄະເນຂອງການຊົມໃຊ້ ແລະຂອງການສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະສາກົນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ ແລະຫັນອອກຈາກການເກື້ອກູນ ຫຼື ເກື້ອກູນຢ່າງມີເປົ້າ ໝາຍສະເພາະຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າສະບັບໃໝ່ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກເຖິງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ທຸລະກິດທົ່ວໄປ, ທຸລະກິດສຶກສາ ແລະກີລາ, ທຸລະກິດບັນ ເທິງ, ສຳນັກງານລັດບໍລິຫານ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະອື່ນໆ.

ຜົນການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ມີຄື: ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ສຶກສາເປັນ 4 ທາງເລືອກທາງເລືອກທີ 1 ຮັກສາຕາມໂຄງສ້າງ ແລະ ລາຄາເດີມປະກອບມີ 6 ຂັ້ນ , ຂັ້ນພະລັງ ງານເລີ່ມແຕ່ 0-25 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 348 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ຂັ້ນພະລັງງານ 26-150 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 414 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 151-300 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 799 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 301-400 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 880 ກີບ, ຂັ້ນພະລັງງານ 401-500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 965 ກີບ ແລະ ຖ້າຫາກຫຼາຍກວ່າ 500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 999 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງໃນປີ 2019 ແລະລາຄາໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1% ຕໍ່ປີຈົນຮອດປີ 2025.

ທາງເລືອກທີ 2 ແມ່ນຮັກສາໂຄງສ້າງຄືເກົ່າແຕ່ຈະປັບປຸງວິທີການຄິດໄລ່ ແລະລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່; ທາງເລືອກທີ 3 ແມ່ນລົບລ້າງໂຄງສ້າງແບບຫຼາຍຂັ້ນໃຫ້ມີຂັ້ນດຽວ ແລະໃຊ້ລາຄາດຽວເປັນເອກະພາບສຳລັບທຸກຄົວເຮືອນ ແລະທາງເລືອກທີ 4 ປັບໂຄງສ້າງຈາກ 6 ຂັ້ນມາເປັນ 3 ຂັ້ນ ແລະປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໂດຍລົບລ້າງການເກື້ອກູນ, ຊຶ່ງຂັ້ນພະລັງງານເລີ່ມຈາກ 0-150 ກິໂລວັດໂມງລາຄາແມ່ນ 400 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ຫຼາຍກວ່າ 500 ກິໂລວັດໂມງລາຄາ 720 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງໃນ ປີ 2019 ແລະລາຄາໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1% ຕໍ່ປີຈົນຮອດປີ 2025.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າສະບັບໃໝ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ມີການ ຈັດກອງປະຊຸມເສວະນາແນວຄວາມຄິດໃສ່ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໂດຍໃນວັນທີ 1 ເມສາຜ່ານມາທີ່ແຂວງດັ່ງກ່າວພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ແຂວງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໜ່, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພົມມະສຸກ ວິໄລກຸນ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີທ່ານ ສົມສະຫວາດ ນານທິລາດ ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ມີຫົວໜ້າພະແນກຮອງພະແນກ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສະແຫວງ ອຸປະເສິດ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງປັບປຸງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະປີ 2019-2025 ການສຶກສາປັບປຸງໂຄງສ້າງໄຟຟ້າໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປິ 2016 ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພຶ່ອການສົ່ງເສີມຄວາມຍຶນຍົງທາງດ້ານການເງິນຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າໃນລາວ ແລະການພັດທະນາໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.

ມາຮອດໄລຍະປະຈຸບັນນີ້ ໄດ້ສຳເລັດການຮ່າງປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຄືນໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານ ແລະໄດ້ນໍາເຂົ້າລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງວັນທີ 6 ມີນາ 2019 ຄະນະນໍາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ມີການສົມທົບກັບຫຼາຍໆພາກສ່ວນເພື່ອເປັນການປະຊາສຳພັນໃຫ້ຖົ່ວເຖິງ, ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນທາງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຍັງສືບຕໍ່ການເກື້ອກູນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ເພື່ອແກ້ໄຂໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດຸ່ນດຽງຕາມການຄາດຄະເນຂອງການຊົມໃຊ້ ແລະຂອງການສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ເພື່ອປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະສາກົນທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້ ແລະຫັນອອກຈາກການເກື້ອກູນ ຫຼື ເກື້ອກູນຢ່າງມີເປົ້າ ໝາຍສະເພາະຜົນການຄົ້ນຄວ້າໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າສະບັບໃໝ່ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກເຖິງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ທຸລະກິດທົ່ວໄປ, ທຸລະກິດສຶກສາ ແລະກີລາ, ທຸລະກິດບັນ ເທິງ, ສຳນັກງານລັດບໍລິຫານ, ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະອື່ນໆ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!