2 ທະນາຄານລາວ-ໄທ ເລີ່ມ​ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະສະສາງ​ເງິນຂ້າມຊາຍແດນຜ່ານລະບົບ QR Code

ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBank) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ໄດ້ມີການນຳສະເໜີວິທີການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນຂາອອກ, ໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີລະບົບ QR Code ໃນໂທລະສັບມືຖືຄັ້ງທໍາອິດໃນງານ ASEAN Payment Connectivity Exhibition ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຊຽງລາຍ, ໃນວັນທີ 05 ເມສາ ປີ 2019 ນີ້.

ວິທີການຊໍາລະສະສາງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິການຊໍາລະສະສາງຂ້າມພົມແດນຜ່ານລະບົບQR Code ເມື່ອປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBANK) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ທີ່ເປັນທະນາຄານຊັ້ນນໍາດ້ານເທັກໂນໂລຍີ e-Banking ທີ່ມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດສູງສຸດໃນ ສປປລາວ.

ການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນເບື້ອງຂາເຂົ້າຜ່ານ QR Code ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າໃນປະເທດໄທ, ໄດ້ແບບ Real Time ພຽງແຕ່ສະແກນ QR Code ຂອງຮ້ານຄ້າຢູ່ປະເທດໄທ ດ້ວຍຟັງຊັນຊໍາລະເງິນ QR Scan “BCEL OnePay” ໃນ Application ມືຖື BCEL One.

ເມື່ອລະບົບສໍາລະສະສາງມີການກວດສອບລະຫວ່າງທະນາຄານສໍາເລັດສົມບູນ, ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBANK) ຈະດຳເນີນການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດໄທ ໃນນາມຂອງ BCEL ໄປຍັງບັນຊີຂອງຮ້ານຄ້າໄທແຕ່ລະຮ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພໃນການຊໍາລະເງິນຈາກຜູ້ຊື້ ຫາ ຜູ້ຂາຍ.

ເພື່ອມອບປະສົບການການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນຜ່ານມືຖືໄປສູ່ອີກລະດັບໜຶ່ງ, ໃນປີ 2019 ນີ້ TBANK ຮ່ວມມືກັບ BCEL ໄດ້ເພີ່ມບໍລິການຊໍາລະເງິນ QR Code ຂ້າມຊາຍແດນເບື້ອງຂາອອກ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລູກຄ້າຂອງ TBANK ຫຼື ລູກຄ້າຄົນໄທທີ່ເດີນທາງມາປະເທດລາວ ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າທີ່ຮ້ານຄ້າທີ່ມີ OnePay ໄດ້ທັນທີຜ່ານ PromptPay ການຊໍາລະເງິນທາງມືຖືທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານໄທໄດ້ເຊັ່ນ ນໍາໃຊ້ “ທະນາຊາດ Connect” ສຳລັບລູກຄ້າຂອງ TBANK.

Application ຂອງທະນາຄານໄທ ຈະອ່ານລະຫັດ QR ຂອງຮ້ານຄ້າໃນປະເທດລາວ ແລະ ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ: ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການທີ່ຊື້, ລາຄາທັງໝົດເປັນເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ.

ໃນການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການຊໍາລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນການເຮັດທຸລະກຳ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການໃຊ້ເງິນສົດ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBank) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ໄດ້ມີການນຳສະເໜີວິທີການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນຂາອອກ, ໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີລະບົບ QR Code ໃນໂທລະສັບມືຖືຄັ້ງທໍາອິດໃນງານ ASEAN Payment Connectivity Exhibition ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຊຽງລາຍ, ໃນວັນທີ 05 ເມສາ ປີ 2019 ນີ້.

ວິທີການຊໍາລະສະສາງນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິການຊໍາລະສະສາງຂ້າມພົມແດນຜ່ານລະບົບQR Code ເມື່ອປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBANK) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ທີ່ເປັນທະນາຄານຊັ້ນນໍາດ້ານເທັກໂນໂລຍີ e-Banking ທີ່ມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດສູງສຸດໃນ ສປປລາວ.

ການບໍລິການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນເບື້ອງຂາເຂົ້າຜ່ານ QR Code ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າ BCEL ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າໃນປະເທດໄທ, ໄດ້ແບບ Real Time ພຽງແຕ່ສະແກນ QR Code ຂອງຮ້ານຄ້າຢູ່ປະເທດໄທ ດ້ວຍຟັງຊັນຊໍາລະເງິນ QR Scan “BCEL OnePay” ໃນ Application ມືຖື BCEL One.

ເມື່ອລະບົບສໍາລະສະສາງມີການກວດສອບລະຫວ່າງທະນາຄານສໍາເລັດສົມບູນ, ທະນາຄານທະນາຊາດ (TBANK) ຈະດຳເນີນການໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດໄທ ໃນນາມຂອງ BCEL ໄປຍັງບັນຊີຂອງຮ້ານຄ້າໄທແຕ່ລະຮ້ານ, ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມປອດໄພໃນການຊໍາລະເງິນຈາກຜູ້ຊື້ ຫາ ຜູ້ຂາຍ.

ເພື່ອມອບປະສົບການການຊໍາລະສະສາງຂ້າມຊາຍແດນຜ່ານມືຖືໄປສູ່ອີກລະດັບໜຶ່ງ, ໃນປີ 2019 ນີ້ TBANK ຮ່ວມມືກັບ BCEL ໄດ້ເພີ່ມບໍລິການຊໍາລະເງິນ QR Code ຂ້າມຊາຍແດນເບື້ອງຂາອອກ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ ລູກຄ້າຂອງ TBANK ຫຼື ລູກຄ້າຄົນໄທທີ່ເດີນທາງມາປະເທດລາວ ສາມາດຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າທີ່ຮ້ານຄ້າທີ່ມີ OnePay ໄດ້ທັນທີຜ່ານ PromptPay ການຊໍາລະເງິນທາງມືຖືທີ່ເປັນຂອງທະນາຄານໄທໄດ້ເຊັ່ນ ນໍາໃຊ້ “ທະນາຊາດ Connect” ສຳລັບລູກຄ້າຂອງ TBANK.

Application ຂອງທະນາຄານໄທ ຈະອ່ານລະຫັດ QR ຂອງຮ້ານຄ້າໃນປະເທດລາວ ແລະ ຈະສະແດງລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນການຊໍາລະເງິນໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊັ່ນ: ລາຍລະອຽດຂອງລາຍການທີ່ຊື້, ລາຄາທັງໝົດເປັນເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ.

ໃນການເພີ່ມຜະລິດຕະພັນໃໝ່ນີ້ຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການຊໍາລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມໄວໃນການເຮັດທຸລະກຳ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການໃຊ້ເງິນສົດ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!