ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມທາງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ ລົງ ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ຢູ່ມາດຕາ 6 ມີດັ່ງນີ້: ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ວິຊາສະເພາະຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ-ວິຊາການ, ສະມາຄົມ, ມູນນິທິທີ່ເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ລົດກູ້ໄພ, ລົດຮັບ-ສົ່ງຄົນເຈັບຂອງໂຮງໝໍ, ລົດມອດໄຟ, ລົດຖ່າຍທອດວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ລວມຂອງບັນດາສູນເສຍອົງຄະ.

ຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ມີລັກສະນະເຕັກນິກ ສະເພາະທີ່ຜະລິດເພື່ອມາຮັບໃຊ້ວຽກງານທາງການທະຫານ ແລະ ຕໍາຫຼວດ ເຊັ່ນ: ລົດຊາ, ລົດຕັງ, ລົດຂົນສົ່ງສະເພາະທາງການທະຫານ, ລົດສ້ອມແປງ, ລົດກວດວັດຖຸລະເບີດ, ລົດສື່ສານ, ລົດເຄື່ອນຍ້າຍນັກໂທດ ແລະ ລົດອື່ນໆ ທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ສະໜາມຮົບ ຫຼື ແນວໜ້າ ໂດຍບໍ່ລວມເອົາລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານບໍລິຫານຂອງອົງການຕ່າງໆ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ຍານພາຫະນະປະເພດລົດກົນຈັກໜັກ ປະກອບມີ: ລົດຕັກ, ລົດຈົກ-ຕັກ, ລົດຕັກຂະໜາດນ້ອຍ, ລົດຈົກ, ລົດດຸດ, ລົດກວາດ ຫຼື ລົດເກດ, ລົດຍົກ, ລົດໂລ, ລົດບັນທຸກພາຍໃນສະໜາມໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ, ລົດຊີເຈາະ, ລົດຂົນສົ່ງວັດສະດຸພາກສະໜາມໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ລົດໂລແບບສັ່ນສະເທືອນ, ລົດສີດຢາງປູທາງ, ລົດປູຢາງອາສະຟານ, ລົດໄຖ, ລົດກວາດຕີນຢາງ, ລົດຕັກຕີນຢາງ.

ຍານພາຫະນະຂອງສະຖານທູດ, ສະຖານກົງສູນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ປະຈໍາການຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕາມລະບຽບການ ເຊິ່ງບໍ່ລວມຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນນໍາໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງພະນັກງານຕ່າງປະເທດທີ່ມາປະຈໍາການຢູ່ ສປປ ລາວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ມີສັນຍາສະເພາະກັບປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ນອກນີ້, ຍັງມີຍານພາຫະນະຮັບໃຊ້ສໍາລັບຜູ້ເສຍອົງຄະ ແລະ ຄົນພິການ ໂດຍສະເພາະ (ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະຫັດເຄົ້າ 87.13 ຂອງສາລະບານອັດຕາພາສີ).

ຄ່າທໍານຽມທາງ ແມ່ນພັນທະເປັນເງິນທີ່ມອບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຊິ່ງເປັນຄ່າຢຽບທາງຫຼວງ ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນກໍາມະສິດ ຫຼື ມີຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານບູລະນະຮັກສາ, ສ້ອມແປງ, ຟື້ນຟູ, ກໍ່ສ້າງທາງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທາງຫຼວງ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ; ແຕ່ກໍມີຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະກອບມີລົດຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ.

ສໍາລັບຍານພາຫະນະທີ່ຖືກເສຍຄ່າທໍານຽມທາງປະກອບມີດັ່ງນີ້: ລົດຈັກສອງລໍ້, ລົດສາມລໍ້, ລົດຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ແລະ ໃຫຍ່, ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງລັດຖະບັນຍັດສະບັບນີ້ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ, ຍົກເວັ້ນ ຍານພາຫະນະທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງລັດຖະບັນຍັດ; ນອກນີ້, ຍັງມີລົດນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການ ແລະ ມີກໍານົດເວລາ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂຶ້ນທະບຽນຈາກ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ.

Hits: 14

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້