​ພຽງ 3 ເດືອນຕົ້ນ​ປີເທົ່າ​ນ​ັ້ນ ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນແຜນການ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດຂອງດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີຖືວ່າເປັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະມີປະສິດທິພາບສູງຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນການທີ່ວາງໄວພ້ອມຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີບັນລຸໄດ້ 658 ກວ່າຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຊາຕາກຸນ ຮັກສາການຫົວໜ້າດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາແຂວງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດປີນີ້ຂອງດ່ານສາ ກົນວັງເຕົ່າຈະມີຫຼາຍສິນຄ້າທີ່ເຄີຍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ສູງໄດ້ມີການຢຸດການນໍາເຂົ້າເນື່ອງຈາກສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດສະມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນໍາເຂົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະມີບັນຍາກາດຄືກຄື້ນຄືກັບປີຜ່ານມາ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າຂອງພວກເຮົາກໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມແຂວງ ແລະມີຄວາມຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນປີໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື 658 ກວ່າຕື້ກີບ, ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຕມາດ I ສາມເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 167 ກວ່າຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ກວ່າ 100% ແລະທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ກວ່າ 25%, ຊຶ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ…ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສໍາລັບວັກງານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດໃນ 9 ເດືອນທີ່ຍັງຂອງປີ 2019 ພວກເຮົາແມ່ນຈະໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄາດໝາຍບັນລຸຕາມເປົ້າເຖິງແມ່ນວ່າປີນີ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບສິນຄ້າທີ່ເຄີຍສ້າງລາຍຮັບໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການຢຸດການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນກໍ່ຄືສິນຄ້າທີ່ທາງພາຍປະເທດໃນສະໜອງໄດ້ແຕ່ພວກກໍ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດການຈັດເກັບລາຍຮັບບັນຕາມຄາດໝາຍຄື 658 ກວ່າຕື້ກີບ.

ຮຽບ​ຮຽງ​ຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດຂອງດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີຖືວ່າເປັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະມີປະສິດທິພາບສູງຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຊຶ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນການທີ່ວາງໄວພ້ອມຈະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີບັນລຸໄດ້ 658 ກວ່າຕື້ກີບ.

ທ່ານ ສຸດໃຈ ຊາຕາກຸນ ຮັກສາການຫົວໜ້າດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາແຂວງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດປີນີ້ຂອງດ່ານສາ ກົນວັງເຕົ່າຈະມີຫຼາຍສິນຄ້າທີ່ເຄີຍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ສູງໄດ້ມີການຢຸດການນໍາເຂົ້າເນື່ອງຈາກສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດສະມາດຕອບສະໜອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການນໍາເຂົ້າບໍ່ຄ່ອຍຈະມີບັນຍາກາດຄືກຄື້ນຄືກັບປີຜ່ານມາ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າຂອງພວກເຮົາກໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມແຂວງ ແລະມີຄວາມຮັດກຸມຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນປີໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຄື 658 ກວ່າຕື້ກີບ, ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄຕມາດ I ສາມເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 167 ກວ່າຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ກວ່າ 100% ແລະທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ກວ່າ 25%, ຊຶ່ງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຈາກການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ແລະສິນຄ້າອື່ນໆ…ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສໍາລັບວັກງານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດໃນ 9 ເດືອນທີ່ຍັງຂອງປີ 2019 ພວກເຮົາແມ່ນຈະໄດ້ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຄາດໝາຍບັນລຸຕາມເປົ້າເຖິງແມ່ນວ່າປີນີ້ແຫຼ່ງລາຍຮັບສິນຄ້າທີ່ເຄີຍສ້າງລາຍຮັບໃນປີຜ່ານມາໄດ້ມີການຢຸດການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນກໍ່ຄືສິນຄ້າທີ່ທາງພາຍປະເທດໃນສະໜອງໄດ້ແຕ່ພວກກໍ່ຈະພະຍາຍາມເຮັດການຈັດເກັບລາຍຮັບບັນຕາມຄາດໝາຍຄື 658 ກວ່າຕື້ກີບ.

ຮຽບ​ຮຽງ​ຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!