ສະ​ພາ​ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ-ກຳ​ປູ​ເຈຍ-ມຽນ​ມາ ​ເປີດ​ສຳ​ມະ​ນາ “ການກວດກາງົບປະມານແຫ່ງລັດ”

ບັນດາປະເທດ CLMV ວຽກ​ງານຕິດຕາມກວດກາຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​​ບົດ​ບາດ​ໜ້າ​ທີ່ໆ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງອົງການ​ຕົວ​ແທນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ມັນ​ບໍ່​​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ຕົກ​ລົງ​ບັນ​ຫາ​​ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊັດ​ເຈນ ແລະ ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ດີ​ຂຶ້ນ, ກໍດັ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ:

ກໍາມາທິການງົບປະມານ ແມ່ນກົງຈັກເສນາທິການທີ່ສໍາຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ກໍ​ຄືມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສາມາດຫັນວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນການບໍລິຫານ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໃ

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມີບາງດ້ານຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການເງິນ, ງົບປະມານ ແລະ ການກວດສອບ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນ ກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ.

ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຊອກຫາກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສົມບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດ ຂອງກໍາມາທິການງົບປະມານໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຮຽບ​ຮຽງ​ຈາກ ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

ບັນດາປະເທດ CLMV ວຽກ​ງານຕິດຕາມກວດກາຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​​ບົດ​ບາດ​ໜ້າ​ທີ່ໆ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງອົງການ​ຕົວ​ແທນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ມັນ​ບໍ່​​ພຽງ​ແຕ່​ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້​ແກ່ການ​ຕົກ​ລົງ​ບັນ​ຫາ​​ພື້ນ​ຖານ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ຊາດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອອກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຊັດ​ເຈນ ແລະ ​ປັບ​ປຸງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ເປັນ​ລະ​ບົບ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ດີ​ຂຶ້ນ, ກໍດັ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ:

ກໍາມາທິການງົບປະມານ ແມ່ນກົງຈັກເສນາທິການທີ່ສໍາຄັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ, ກໍ​ຄືມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ເຊິ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດຫລາຍດ້ານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ສາມາດຫັນວຽກງານດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້, ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການຕິດຕາມກວດກາ, ຮັບປະກັນການບໍລິຫານ ແລະ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານເຂົ້າໃນການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ແນໃສ່ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໃ

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມີບາງດ້ານຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດການຕິດຕາມກວດກາວຽກງານງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະການກວດສອບ ໂດຍສະເພາະການສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ໃນຂົງເຂດວຽກງານການເງິນ, ງົບປະມານ ແລະ ການກວດສອບ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນ ກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ.

ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຊອກຫາກົນໄກ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສົມບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອຍົກສູງພາລະບົດບາດ ຂອງກໍາມາທິການງົບປະມານໃນການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ຮຽບ​ຮຽງ​ຈາກ ໜັງ​ສື​ພິມ​ລາວ​ພັດ​ທະ​ນາ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!