Friday, June 14, 2024
Lenovo

ສະຫຼອງການນໍາໃຊ້ລະບົບສາຍພານໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ທີ່ປຶກສາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ກ່າວວ່າ: ລະບົບສາຍພານນີ້ ຈະຊ່ວຍເລັ່ງຄວາມໄວໃນການເທເບຕົງອັດແຮງ (RCC) ໃສ່ຕົວເຂື່ອນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນສໍາເລັດຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອັນສູງສົ່ງຂອງພວກເຮົາທີ່ຕ້ອງການຈະສ້າງ ແລະ ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງການເທ RCC ໃນອາຊີ ພ້ອມນີ້ເຂື່ອນ RCC ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈະເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າເບຕົງອັດແຮງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂຮງງານປະສົມເບຕົງມີກຳລັງທີ່ຜະລິດ 1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມດ້ວຍລະບົບສາຍພານທີ່ສາມາດລຳລຽງການຜະລິດໄດ້ສູງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບປະການ ແລະ ຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ RCC ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຊີເອັມຊີດິລາເວັນນາ (ປະເທດອີຕາລີ) ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ອີຕາລຽນ-ໄທ ຈຳກັດມະຫາຊົນ (ປະເທດໄທ) ແລະ ບໍລິສັດຊອງດາ ຄໍເພີເຣເຊິນ (ປະເທດຫວຽດນາມ). 

ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການການສະໜັບສະໜູນຈາກວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຄື: ບໍລິສັດພອຍລີອີເນີຈີ (ປະເທດສະວິດ) ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອພ້ອມກັນກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈະບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງການນໍາໃຊ້ລະບົບສາຍພານໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຂຶ້ນຢູ່ພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍມີທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ທ່ານ ພອນສັກ ວິໄລສັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມ. 

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ວຽງ​ຈັນ​ໃໝ່

ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ທີ່ປຶກສາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ກ່າວວ່າ: ລະບົບສາຍພານນີ້ ຈະຊ່ວຍເລັ່ງຄວາມໄວໃນການເທເບຕົງອັດແຮງ (RCC) ໃສ່ຕົວເຂື່ອນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງຕົວເຂື່ອນສໍາເລັດຕາມເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງອັນສູງສົ່ງຂອງພວກເຮົາທີ່ຕ້ອງການຈະສ້າງ ແລະ ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງການເທ RCC ໃນອາຊີ ພ້ອມນີ້ເຂື່ອນ RCC ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈະເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າເບຕົງອັດແຮງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂຮງງານປະສົມເບຕົງມີກຳລັງທີ່ຜະລິດ 1.000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ພ້ອມດ້ວຍລະບົບສາຍພານທີ່ສາມາດລຳລຽງການຜະລິດໄດ້ສູງ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບປະການ ແລະ ຊື່ສຽງໂດ່ງດັງໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ RCC ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດຊີເອັມຊີດິລາເວັນນາ (ປະເທດອີຕາລີ) ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ອີຕາລຽນ-ໄທ ຈຳກັດມະຫາຊົນ (ປະເທດໄທ) ແລະ ບໍລິສັດຊອງດາ ຄໍເພີເຣເຊິນ (ປະເທດຫວຽດນາມ). 

ນອກນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການການສະໜັບສະໜູນຈາກວິສະວະກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຄື: ບໍລິສັດພອຍລີອີເນີຈີ (ປະເທດສະວິດ) ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາເພື່ອພ້ອມກັນກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແຕ່ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈະບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ ຖ້າປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາວ ໂດຍສະເພາະກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງການນໍາໃຊ້ລະບົບສາຍພານໃນວຽກງານກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຂຶ້ນຢູ່ພາກສະໜາມຂອງໂຄງການ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍມີທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ທ່ານ ພອນສັກ ວິໄລສັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ຈຳກັດ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມ. 

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ວຽງ​ຈັນ​ໃໝ່

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.