ສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ – ນັກກວດສອບ ສະເໜີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດສ້າງຄຸນນະພາບວິຊາຊີບການບັນຊີໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກຳລັງຍື່ນເອກະສານເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ( IFAC ).

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງເຄື່ອນໄຫວວຽກປີ 2019 ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ແກຣນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານສະພາວິຊາຊີບ ແລະ ສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ປະທານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ກ່າວວ່າສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນເລື່ອງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ຈັນຍາບັນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ

ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກຂອງການເຊື່ອມໂຍງ ປັດຈຸບັນສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີໄດ້ຍື່ນເອກະສານໃນທ້າຍປີ 2018 ເພື່ອສະໝັກເປັນສະມາຊິກສົມທົບຂອງສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ( IFAC ) ເບື້ອງຕົ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ ( IFAC ) ຈະຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານ ແລະ ເອກະສານກໍເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ ( IFAC ) ກໍານົດ.

ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບວິຊາຊີບການບັນຊີຂອງລາວເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານການຖືກຮັບຮູ້ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນເອກະສານສະໝັກເປັນສະມາຊິກສົມທົບຂອງສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ປັດຈຸບັນໃນອາຊຽນຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

ສິ່ງທີ່ສະພານັກບັນຊີຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງແຂງແຮງ ຄື: ສ້າງນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານການບັນຊີໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຊ່ວຍໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືແກ່ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຕົນໃນສະພາບເສດຖະກິດໃນປັັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂໍ້ມູຈາກ: ສຳນັກຂ່າວ ເອບີຊີລາວ

ຄະນະບໍລິຫານງານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດສ້າງຄຸນນະພາບວິຊາຊີບການບັນຊີໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນກຳລັງຍື່ນເອກະສານເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ( IFAC ).

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງເຄື່ອນໄຫວວຽກປີ 2019 ຂອງສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2019 ຜ່ານມາ ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນ ແກຣນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານສະພາວິຊາຊີບ ແລະ ສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ພິລານີ ພິດສະໄໝ ປະທານສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບ ກ່າວວ່າສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນເລື່ອງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນ ແລະ ຈັນຍາບັນຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເທື່ອລະກ້າວ

ໂດຍສະເພາະໃນຍຸກຂອງການເຊື່ອມໂຍງ ປັດຈຸບັນສະພາວິຊາຊີບນັກບັນຊີໄດ້ຍື່ນເອກະສານໃນທ້າຍປີ 2018 ເພື່ອສະໝັກເປັນສະມາຊິກສົມທົບຂອງສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ( IFAC ) ເບື້ອງຕົ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ ( IFAC ) ຈະຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມພ້ອມຫຼາຍດ້ານ ແລະ ເອກະສານກໍເຫັນວ່າຄົບຖ້ວນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ ( IFAC ) ກໍານົດ.

ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ການປັບປຸງຄຸນນະພາບວິຊາຊີບການບັນຊີຂອງລາວເປັນທີ່ຮັບຮູ້ຈາກສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານການຖືກຮັບຮູ້ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນຈາກການປະເມີນເອກະສານສະໝັກເປັນສະມາຊິກສົມທົບຂອງສະຫະພັນນັກບັນຊີສາກົນ ປັດຈຸບັນໃນອາຊຽນຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ ລາວ ແລະ ມຽນມາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ.

ສິ່ງທີ່ສະພານັກບັນຊີຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຢ່າງແຂງແຮງ ຄື: ສ້າງນັກຊ່ຽວຊານບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານການບັນຊີໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຊ່ວຍໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລືແກ່ຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດຕ່າງໆໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຕົນໃນສະພາບເສດຖະກິດໃນປັັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຂໍ້ມູຈາກ: ສຳນັກຂ່າວ ເອບີຊີລາວ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!