ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ເຂົ້າພັດທະນາເຂດຫຼັກ 62 ເປັນຣີສອດຄົບວົງຈອນ


ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານລາວໃນການເຂົ້າໄປສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຣີສອດລາວ ແບບຄົບວົງຈອນຢູ່ເຂດຫຼັກ 62 ທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ນັບແຕ່ກາງປີ 2018 ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນການສຳຫຼວດໂດຍພື້ນຖານສຳຄືບໜ້າແລ້ວ 20% – 30% ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເວລາທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການກຳນົດ.

ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກໍໄດ້ລົງມືໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ຜ່ານມາ ມາເຖິງປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການແລ້ວໂດຍພື້ນຖານປະມານ 20% – 30% ຂອງການສໍາຫຼວດທັງໝົດ ການສໍາຫຼວດໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຫຍັງຫຼາຍເພາະເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເນື້ອທີ່ວ່າງຈະມີພຽງແຕ່ພືດຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງນຳໄປປູກໃສ່ເລັກນ້ອຍ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຣີສອດລາວ ແບບຄົບວົງຈອນຕັ້ງຢູ່ເຂດຫຼັກ 62 ບ້ານ ໜອງຂອນ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໄລຍະເວລາສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດ 18 ເດືອນພາຍໃນໂຄງການຈະມີທັງໝົດ 9 ກິດຈະການໃນເນຶ້ອທີ່ 1.200 ເຮັກຕາ ໂດຍ ລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນ 20% ເຊິ່ງປະກອບມີ: ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງໝໍທັນສະໄໝ, ສະໝາມກ໊ອບ 36 ຂຸມທີ່ສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບເງົາ, ກະສິກໍາ, ສະໜາມຫຼິ້ນກິລາທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກທີ່ສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຫາກໂຄງການມີການພັດທະນາຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈະມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຖືເປັນອີກໂຄງການທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງວຽງຈັນທີ່ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ສຶກສາ ແລະ ສະໜາມຫຼິ້ນກິລາ ທັງຈະເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງນອກຈາກບ້ານໜອງຂອນເຊັ່ນ: ບ້ານໂພນເງິນ, ໂພນຕ້ອງ, ໂພນສົມບູນ, ຫ້ວຍທົນ ແລະ ບ້ານສະກ້າ ທີ່ມີປະຊາຊົນປະມານ 20 ພັນກວ່າຄົນ ແນວໃດກໍຕາມຖ້າເປັນໄປຕາມແຜນໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະລົງມືພາຍຫຼັງສຳຫຼວດສຳເລັດ ແລະ ຈະໃຫ້ໄປສຳເລັດໃນປີ 2030.


ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ

ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານລາວໃນການເຂົ້າໄປສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຣີສອດລາວ ແບບຄົບວົງຈອນຢູ່ເຂດຫຼັກ 62 ທີ່ມີມູນຄ່າ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ນັບແຕ່ກາງປີ 2018 ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນການສຳຫຼວດໂດຍພື້ນຖານສຳຄືບໜ້າແລ້ວ 20% – 30% ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເວລາທີ່ເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການກຳນົດ.

ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກໍໄດ້ລົງມືໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ຜ່ານມາ ມາເຖິງປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການແລ້ວໂດຍພື້ນຖານປະມານ 20% – 30% ຂອງການສໍາຫຼວດທັງໝົດ ການສໍາຫຼວດໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງກີດຂວາງຫຍັງຫຼາຍເພາະເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເນື້ອທີ່ວ່າງຈະມີພຽງແຕ່ພືດຂອງປະຊາຊົນເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງນຳໄປປູກໃສ່ເລັກນ້ອຍ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຣີສອດລາວ ແບບຄົບວົງຈອນຕັ້ງຢູ່ເຂດຫຼັກ 62 ບ້ານ ໜອງຂອນ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໄລຍະເວລາສຶກສາ ແລະ ສຳຫຼວດ 18 ເດືອນພາຍໃນໂຄງການຈະມີທັງໝົດ 9 ກິດຈະການໃນເນຶ້ອທີ່ 1.200 ເຮັກຕາ ໂດຍ ລັດຖະບານລາວຖືຮຸ້ນ 20% ເຊິ່ງປະກອບມີ: ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ, ໂຮງໝໍທັນສະໄໝ, ສະໝາມກ໊ອບ 36 ຂຸມທີ່ສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນລະດັບສາກົນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ຖ່າຍຮູບເງົາ, ກະສິກໍາ, ສະໜາມຫຼິ້ນກິລາທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກທີ່ສາມາດຮອງຮັບການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ລັດດາວອນ ພູນສະຫວັດ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຫາກໂຄງການມີການພັດທະນາຢ່າງເຕັມຮູບແບບຈະມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຖືເປັນອີກໂຄງການທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງວຽງຈັນທີ່ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ສຶກສາ ແລະ ສະໜາມຫຼິ້ນກິລາ ທັງຈະເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະເຂດບ້ານໃກ້ຄຽງນອກຈາກບ້ານໜອງຂອນເຊັ່ນ: ບ້ານໂພນເງິນ, ໂພນຕ້ອງ, ໂພນສົມບູນ, ຫ້ວຍທົນ ແລະ ບ້ານສະກ້າ ທີ່ມີປະຊາຊົນປະມານ 20 ພັນກວ່າຄົນ ແນວໃດກໍຕາມຖ້າເປັນໄປຕາມແຜນໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະລົງມືພາຍຫຼັງສຳຫຼວດສຳເລັດ ແລະ ຈະໃຫ້ໄປສຳເລັດໃນປີ 2030.

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!