ເປີດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ “ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍກໍາມະການຕັດສິນ”


ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ

ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ທີ 2 ພຶດສະພານີ້ ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ກະຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທໍາ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ ຮ່ວມ​ກັບ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສ. ເກົ່າຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍກໍາມະການຕັດສິນ” ​ ຂຶ້ນພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ມີ​ທ່ານ ດົງ​ກີ​ລີ ສາດສະດາ ຈານ​ຈາກ​ວິທະຍາ​ໄລ ກົກ​ມິນ ສ ​ເກົາຫລີ ​ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການ ແລະຂະແໜງການທຸລະກິດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ​ກ່າວ​​​ເປີດກອງ​ປະຊຸມ​ວ່າ: ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະໄດ້ໄຂຂຶ້ີນໃນຈຸດເວລາທີ່ສູນກາງພັກ ແລະລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການເຊື່ີອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ີນ ແລະສາກົນ, ສ້າງເງື່ີອນໄຂ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ສາມາດຮ່ວມມືີດຳເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ, ເມື່ີອເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.

ສະນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເຫັນດີປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ີອໃຫ້ມີເນື້ີອໃນອຸດົມສົມບູນ ແລະສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.

ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 1989 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໃນເບຶີ້ອງຕົ້ນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບກະຊວງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະການເງິນ ແລະຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ໂອນມາຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນປີ 1995. ຜ່ານການເຄຶີ່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ. ຄວາມຈິງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມວ່ອງໄວ, ປະຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ ຄູ່ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດອຸທອນ, ມີແຕ່ວ່າ ຖ້າຄູ່ກໍລະນີບໍ່ປະຕິບັດ ຝ່າຍອັບປະໂຫຍດຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານປະຊາຊົນເພື່ີອອອກຄໍາຊີ້ຂາດຢັ້ງຢືນເອົາຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຄໍາຊີ້ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນນັ້ນ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດໃນທັນໃດ​ແລະບໍ່ສາມາດອຸທອນໄດ້.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນທາງແພ່ງ ແລະ ຄໍາຕັດສີນຂອງກໍາມະການ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຄະດີແພ່ງ ແລະຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມຄໍາຊີ້ ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນ ​ແລະລະບຽບການຕັດສິນຂອງສູນຕັດສີນ ເກົາຫຼີ (KCAB).


ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ

ຕອນ​ບ່າຍວັນ​ທີ 2 ພຶດສະພານີ້ ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ກະຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທໍາ ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ ຮ່ວມ​ກັບ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ສ. ເກົ່າຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍກໍາມະການຕັດສິນ” ​ ຂຶ້ນພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະທານ​ຂອງທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ມີ​ທ່ານ ດົງ​ກີ​ລີ ສາດສະດາ ຈານ​ຈາກ​ວິທະຍາ​ໄລ ກົກ​ມິນ ສ ​ເກົາຫລີ ​ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງຕ່າງໆ, ອົງການ ແລະຂະແໜງການທຸລະກິດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ​ກ່າວ​​​ເປີດກອງ​ປະຊຸມ​ວ່າ: ກອງ​ປະຊຸມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະໄດ້ໄຂຂຶ້ີນໃນຈຸດເວລາທີ່ສູນກາງພັກ ແລະລັດຖະບານເຮົາໄດ້ມີນະໂຍບາຍເປີດກວ້າງການເຊື່ີອມໂຍງເສດຖະກິດກັບພາກພື້ີນ ແລະສາກົນ, ສ້າງເງື່ີອນໄຂ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ສາມາດຮ່ວມມືີດຳເນີນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ, ເມື່ີອເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.

ສະນັ້ນ, ໃນປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ເຫັນດີປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ີອໃຫ້ມີເນື້ີອໃນອຸດົມສົມບູນ ແລະສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.

ວຽກງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 1989 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໃນເບຶີ້ອງຕົ້ນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບກະຊວງເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະການເງິນ ແລະຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ໂອນມາຂຶ້ນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນປີ 1995. ຜ່ານການເຄຶີ່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສັງເກດເຫັນວ່າ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວສັງຄົມ. ຄວາມຈິງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຢູ່ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຫ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມວ່ອງໄວ, ປະຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດນັ້ນ ຄູ່ກໍລະນີ ບໍ່ສາມາດອຸທອນ, ມີແຕ່ວ່າ ຖ້າຄູ່ກໍລະນີບໍ່ປະຕິບັດ ຝ່າຍອັບປະໂຫຍດຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານປະຊາຊົນເພື່ີອອອກຄໍາຊີ້ຂາດຢັ້ງຢືນເອົາຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ຄໍາຊີ້ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນນັ້ນ ມີຜົນບັງຄັບປະຕິບັດໃນທັນໃດ​ແລະບໍ່ສາມາດອຸທອນໄດ້.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນທາງແພ່ງ ແລະ ຄໍາຕັດສີນຂອງກໍາມະການ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຄະດີແພ່ງ ແລະຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕາມຄໍາຊີ້ ຂາດຂອງສານປະຊາຊົນ ​ແລະລະບຽບການຕັດສິນຂອງສູນຕັດສີນ ເກົາຫຼີ (KCAB).

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!