6 ແຂວງພາກໃຕ້ ເຊື່ອມຊຶມດຳລັດສາທາ ເພື່ອນຳໃຊ້ມາດຕະການຄວບຄຸມຢາສູບຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ.

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທາງກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມາ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃຫ້ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະຫວັນນະເຂດ,ສາລະວັນ,ຈຳປາສັກ,ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົນ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ວຽກງານການຄວບຄຸມຢາສູບກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ການຕາຍສູງຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຢາສູບ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນໂລກແຕ່ລະປີມີຄົນຕາຍປະມານ 60 ລ້ານກວ່າຄົນ ຍ້ອນພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບຢາສູບ.

ຈາກນັ້ນທ່ານ ດຣ ນາງ ຄັດທະນະພອນ ພັນດວງສີ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ-ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບເຊິ່ງປະມີ 5 ໝວດ, 22 ມາດຕາ ທີ່ມີເນື້ອໃນກຳນົດອັດຕາປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນຢາສູບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,ໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ,ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຢາສູບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໝວດທີ 2 ມາດຕາ 5 ວ່າດ້ວຍການລະເມີດ ໄດລະບຸວ່າ: ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ປະກອບດ້ວຍ: ການບໍ່ພິມສະຫຼາກ ແລະ ຄຳເຕືອນສຸຂະພາບ ໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່,ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບ,ການບໍ່ຕິດປ້າຍໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ,ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ,ການຂາຍຫຼືຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ໃນສະຖານທີ່ເກືອດຫ້າມ,ການຂາຍຢາສູບໃຫ້ເດັກຫຼືໃຫ້ເດັກຊື້ຫຼືຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ,ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະນຸມັດ,ການຜະລິດ,ນຳເຂົ້າ,ຈຳໜ່າຍຫຼືຂາຍຢາຊອງ ທີ່ບັນຈຸຕ່ຳກວ່າ 20 ກອກ,ຢາຊອງຫຼືຢາກະປ໋ອງເປັນກອກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບນອກລະບົບທຸກຮູບການ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຈາກການສຶກສາອົບຮົມ ກ່າວເຕືອນກ້າວໄປເຖິງການປັບໃໝເປັນເງິນ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ສະຫວັນນະເຂດ

ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ.

ວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທາງກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມາ ເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ໃຫ້ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ,ສະຫວັນນະເຂດ,ສາລະວັນ,ຈຳປາສັກ,ອັດຕະປື ແລະ ແຂວງເຊກອງ.

ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົນ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ວຽກງານການຄວບຄຸມຢາສູບກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫາວິທີຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມສ່ຽງຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອັດຕາການເຈັບເປັນ ແລະ ການຕາຍສູງຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຢາສູບ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນໂລກແຕ່ລະປີມີຄົນຕາຍປະມານ 60 ລ້ານກວ່າຄົນ ຍ້ອນພະຍາດທີ່ຕິດພັນກັບຢາສູບ.

ຈາກນັ້ນທ່ານ ດຣ ນາງ ຄັດທະນະພອນ ພັນດວງສີ ຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ-ສຸຂະສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບເຊິ່ງປະມີ 5 ໝວດ, 22 ມາດຕາ ທີ່ມີເນື້ອໃນກຳນົດອັດຕາປັບໃໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດຜະລິດຕະພັນຢາສູບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ,ໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ,ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ຢາສູບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໝວດທີ 2 ມາດຕາ 5 ວ່າດ້ວຍການລະເມີດ ໄດລະບຸວ່າ: ພຶດຕິກຳທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບ ປະກອບດ້ວຍ: ການບໍ່ພິມສະຫຼາກ ແລະ ຄຳເຕືອນສຸຂະພາບ ໃສ່ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່,ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢາສູບ,ການບໍ່ຕິດປ້າຍໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ,ການສູບຢາໃນສະຖານທີ່ຫ້າມສູບຢາ,ການຂາຍຫຼືຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ໃນສະຖານທີ່ເກືອດຫ້າມ,ການຂາຍຢາສູບໃຫ້ເດັກຫຼືໃຫ້ເດັກຊື້ຫຼືຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບ,ການຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສູບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດຕະນຸມັດ,ການຜະລິດ,ນຳເຂົ້າ,ຈຳໜ່າຍຫຼືຂາຍຢາຊອງ ທີ່ບັນຈຸຕ່ຳກວ່າ 20 ກອກ,ຢາຊອງຫຼືຢາກະປ໋ອງເປັນກອກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບນອກລະບົບທຸກຮູບການ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຈະຖືກປັບໃໝໄປຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຈາກການສຶກສາອົບຮົມ ກ່າວເຕືອນກ້າວໄປເຖິງການປັບໃໝເປັນເງິນ ແລະ ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງຢຶດ ແລະ ທຳລາຍຖິ້ມຜະລິດຕະພັນຢາສູບ.

ທີ່ມາຂໍ້ມູນ: ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ສະຫວັນນະເຂດ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!