ສປປລາວ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ

ປັດຈຸບັນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສັງຄົມທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ການບໍລິໂພກສື່ອອນລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ວ່ອງໄວ, ທັນເຫດການ ແລະ ເປັນສູນລວມຄວາມບັນເທິງຕ່າງໆ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ມັນກໍມີຂໍ້ເສຍຫລາຍດ້ານທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມທີ່ສຸດ.

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບ ສປປ ລາວເຮົາ, ເຖິງວ່າບໍ່ທັນອອກມາດຕະການຄວບຄຸມແບບເຂັ້ມງວດຄືກັບຫລາຍປະເທດ, ແຕ່ກໍມີນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ມີສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ, ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຂອງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ໃນນີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ມາດຕາ 11 ລະບຸວ່າ: ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜ່ານລະບົບຄອມພີວເຕີຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອວິຈານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ອື່ນໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 2 ປີ ແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 3-10 ລ້ານກີບ.

ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ອອນລາຍມີຫຍັງແດ່:

(1) ແມ່ນການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີທີ່ມີລັກສະນະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝີ່ນປະໝາດ, ໃຊ້ສັບບໍ່ສຸພາບເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພີວເຕີ.

(2) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂໍ້ມູນເທັດ, ຂໍ້ມູນຫລອກຫລວງ, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພີວເຕີ.

(3) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີທີ່ເປັນການທໍາລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.

(4) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີເຕີທີ່ມີລັກສະນະຊວນເຊື່ອ, ຍຸຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຕ້ານລັດຖະບານ ຫລື ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ.

(5) ການໂຄສະນາຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເສິກ, ອາວຸດເຄມີ, ຄ້າມະນຸດ, ຄ້າປະເວນີ, ຄ້າໂສເພນີ ແລະ ສິ່ງຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ ແລະ (6) ຫ້າມເຜີຍແຜ່ ຫລື ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອເກີດກໍລະນີຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກທັນທີ ຕາມການແຈ້ງເຫດຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທັນການ ແລະ ໃນກໍລະນີມີພຶດຕິກໍາແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕອບໂຕ້ຕາມແຕ່ກໍລະນີ.

ທ່ານ ປີ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍຸກ 4.0 ຫລື ຍຸກດີຈີຕອນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ, ຂະນະດຽວກັນຜູ້ໃຊ້ສື່ອອນລາຍຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ສວຍໂອກາດເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບສື່ທາງການ, ເຊິ່ງຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ບາງຄັ້ງກໍນໍາເອົາເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບພາບປອມແປງ ມານໍາສະເໜີ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມສັບສົນດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຊ້ສື່ອອນລາຍຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫລື ອິນເຕີເນັດ.  

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ປັດຈຸບັນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານ ແລະ ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສັງຄົມທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້, ການບໍລິໂພກສື່ອອນລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ ເນື່ອງຈາກມັນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ວ່ອງໄວ, ທັນເຫດການ ແລະ ເປັນສູນລວມຄວາມບັນເທິງຕ່າງໆ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ມັນກໍມີຂໍ້ເສຍຫລາຍດ້ານທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້, ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ. ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮັດກຸມທີ່ສຸດ.

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສໍາລັບ ສປປ ລາວເຮົາ, ເຖິງວ່າບໍ່ທັນອອກມາດຕະການຄວບຄຸມແບບເຂັ້ມງວດຄືກັບຫລາຍປະເທດ, ແຕ່ກໍມີນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງເພື່ອຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ເຊັ່ນ: ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ມີສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ, ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາການນໍາໃຊ້ສື່ອອນລາຍຂອງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ໃນນີ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາຊະຍາກໍາທາງລະບົບຄອມພີວເຕີ ມາດຕາ 11 ລະບຸວ່າ: ການຕັດຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຮູບ, ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜ່ານລະບົບຄອມພີວເຕີຊຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອວິຈານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ, ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແລະ ອື່ນໆ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນຫາ 2 ປີ ແລະ ຖືກປັບໃໝແຕ່ 3-10 ລ້ານກີບ.

ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຜ່ານສື່ອອນລາຍມີຫຍັງແດ່:

(1) ແມ່ນການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີທີ່ມີລັກສະນະໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ, ໝີ່ນປະໝາດ, ໃຊ້ສັບບໍ່ສຸພາບເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພີວເຕີ.

(2) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຂໍ້ມູນເທັດ, ຂໍ້ມູນຫລອກຫລວງ, ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງເຂົ້າສູ່ລະບົບຄອມພີວເຕີ.

(3) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີທີ່ເປັນການທໍາລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ.

(4) ການນໍາເອົາຂໍ້ມູນຄອມພີເຕີທີ່ມີລັກສະນະຊວນເຊື່ອ, ຍຸຍົງ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນຕ້ານລັດຖະບານ ຫລື ແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີ.

(5) ການໂຄສະນາຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເສິກ, ອາວຸດເຄມີ, ຄ້າມະນຸດ, ຄ້າປະເວນີ, ຄ້າໂສເພນີ ແລະ ສິ່ງຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ ແລະ (6) ຫ້າມເຜີຍແຜ່ ຫລື ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນຄອມພີວເຕີຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນເມື່ອເກີດກໍລະນີຈໍາເປັນຮີບດ່ວນ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງສາມາດດໍາເນີນການແກ້ໄຂທາງດ້ານເຕັກນິກທັນທີ ຕາມການແຈ້ງເຫດຂອງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງທັນການ ແລະ ໃນກໍລະນີມີພຶດຕິກໍາແຕະຕ້ອງເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕອບໂຕ້ຕາມແຕ່ກໍລະນີ.

ທ່ານ ປີ່ນປາຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍຸກ 4.0 ຫລື ຍຸກດີຈີຕອນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດຂອງຊີວິດສັງຄົມ, ຂະນະດຽວກັນຜູ້ໃຊ້ສື່ອອນລາຍຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ສວຍໂອກາດເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບສື່ທາງການ, ເຊິ່ງຂັດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ບາງຄັ້ງກໍນໍາເອົາເນື້ອໃນ ແລະ ຮູບພາບປອມແປງ ມານໍາສະເໜີ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມເກີດຄວາມສັບສົນດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ. ສະນັ້ນການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຊ້ສື່ອອນລາຍຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີ່ເປັນອານາຄົດຂອງຊາດໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫລື ອິນເຕີເນັດ.  

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!