Sunday, May 19, 2024
Lenovo

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງກວດກາ 3 ໂຄງການຢູ່ເມືອງຊ່ອນແຂວງຫົວພັນ

ໂຄງການສ້ອມແປງ-ຕໍ່ເຕີມຄອງເໝືອງ ບ້ານບົງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 171 ລ້ານກ່ວາກີບ ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 119 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານຄິດເປັນມູນຄ່າ 25 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດເອົານ້ຳເຂົ້າຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ 5 ເຮັກຕາ, ໂຄງການສ້ອມແປງ-ຕໍ່ເຕີມຄອງເໝືອງ ບ້ານສົບຕິ້ວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 142 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 99 ລ້ານກ່ວາກີບ ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 21 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດເອົານ້ຳເຂົ້າຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ 15 ເຮັກຕາ, ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຕໍ່ເຕີມນ້ຳລິນ ບ້ານວັງຄ້ວາງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 112 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 78 ລ້ານກ່ວາກີບ ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານຄິດເປັນມູນຄ່າ 16 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຊ້ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ 60 ຄອບຄົວ. ທັງສາມໂຄງການນີ້ແມ່ນ ບໍລິສັດ ທີເຮົ້າ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. 

ມາໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2019 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຮັບເໝົາໄດ້ລົງກວດເບີ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງນຳໂດຍທ່ານ ຄຳພຽນ ໄຊສົມພັນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ຊ່ອນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ມີຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ມີອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ທີ່ມາ: ມີເດຍລາວ

ໂຄງການສ້ອມແປງ-ຕໍ່ເຕີມຄອງເໝືອງ ບ້ານບົງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 171 ລ້ານກ່ວາກີບ ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 119 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານຄິດເປັນມູນຄ່າ 25 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດເອົານ້ຳເຂົ້າຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ 5 ເຮັກຕາ, ໂຄງການສ້ອມແປງ-ຕໍ່ເຕີມຄອງເໝືອງ ບ້ານສົບຕິ້ວ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 142 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 99 ລ້ານກ່ວາກີບ ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 21 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດເອົານ້ຳເຂົ້າຫົດເນື້ອທີ່ນາໄດ້ 15 ເຮັກຕາ, ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະ ຕໍ່ເຕີມນ້ຳລິນ ບ້ານວັງຄ້ວາງ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2019 ສຳເລັດການສ້ອມແປງໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2019 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 112 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ໂດຍແມ່ນທຶນສົບທົບຂອງໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ 78 ລ້ານກ່ວາກີບ ປະຊາຊົນປະກອບສ່ວນທາງດ້ານແຮງງານຄິດເປັນມູນຄ່າ 16 ລ້ານກ່ວາກີບ ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຊ້ໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ 60 ຄອບຄົວ. ທັງສາມໂຄງການນີ້ແມ່ນ ບໍລິສັດ ທີເຮົ້າ ກໍ່ສ້າງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ. 

ມາໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2019 ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດຮັບເໝົາໄດ້ລົງກວດເບີ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊີ່ງນຳໂດຍທ່ານ ຄຳພຽນ ໄຊສົມພັນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ຊ່ອນ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ມີຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ, ມີອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ທີ່ມາ: ມີເດຍລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.