Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ສາ​ເຫດຍ້ອນ​ເຫຼົ້າ​ເບຍ ຄວາມສູນເສຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແມ່ນສູງກວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະໄວຍະວະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແມ່ນສະໝອງ ແລະ ຕັບ, ຊຶ່ງທົ່ວໂລກ ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສາເຫດຂອງການບໍລິໂພກເຄື່ອງ ດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າປະມານ 3,3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ຢູ່ໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ແມ່ນ 767.196 ຄົນຕໍ່ປີ, ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກໆນາທີຈະມີຄົນເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃຫ້ຢຸດຕິການໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າທຸກປະເພດ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ວ່າ:

ຈາກການສຳຫລວດການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າພົບວ່າ ຄົນລາວ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ມີອັດຕາການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າສູງ ສະເລ່ຍຜູ້ລະ 15 ລິດຕໍ່ຄົນ/ປີ. ຖ້າສະເລ່ຍໃສ່ແຕ່ລະຫົວຄົນພົບວ່າ ແຕ່ລະປີ ຄົນລາວບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ (ເຫລົ້າຂາວ) ຜູ້ລະ 7,3 ລິດ, ຊຶ່ງສູງກວ່າໝູ່ໃນອາຊຽນ.

ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ຈະພົວພັນກັບການເກີດພະຍາດຫລາຍກວ່າ 200 ພະຍາດ. ໃນນັ້ນ, ໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບສະໝອງ, ຕັບ ແລະ ຫົວໃຈ, ລວມທັງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2014, ໃນມາດຕາ 30 ກຳນົດວ່າ: ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື້-ຂາຍ ຍ່ອຍໄດ້ສະເພາະແຕ່ເວລາ 16:00-23:00 ໂມງ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ) ແຕ່ວ່າການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ຢຸດຕິການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແຕ່ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ລົງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທາງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເຂົ້າໃນພັນທະຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ການອຸປະຖຳສັງຄົມຕ່າງໆກໍຕາມ ແຕ່ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກແລ້ວ ຄວາມສູນເສຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແມ່ນສູງກວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ເພາະ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອມາປີ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ, ຕໍ່ບຸກຄົນ ຍ້ອນການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ເປັນຕົ້ນການເກີດອຸປະຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜູ້ບໍ່ໄດ້ດື່ມ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ດື່ມ ຂັບຂີ່ລົດແລ້ວມາຕຳເອົາກໍເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ, ເສຍຊັບສິນ ແລະ ພິການໄປຕະຫລອດຊີວິດ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມສູນເສຍ ທີ່ມີມູນຄ່າອັນມະຫາສານຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ປະ​ເທດ​ລາວ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະໄວຍະວະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແມ່ນສະໝອງ ແລະ ຕັບ, ຊຶ່ງທົ່ວໂລກ ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສາເຫດຂອງການບໍລິໂພກເຄື່ອງ ດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າປະມານ 3,3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ຢູ່ໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ແມ່ນ 767.196 ຄົນຕໍ່ປີ, ໝາຍຄວາມວ່າ ທຸກໆນາທີຈະມີຄົນເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ.

ທ່ານ ດຣ. ບຸນເພັງ ພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ໃຫ້ຢຸດຕິການໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າທຸກປະເພດ ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ວ່າ:

ຈາກການສຳຫລວດການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າພົບວ່າ ຄົນລາວ ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ມີອັດຕາການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າສູງ ສະເລ່ຍຜູ້ລະ 15 ລິດຕໍ່ຄົນ/ປີ. ຖ້າສະເລ່ຍໃສ່ແຕ່ລະຫົວຄົນພົບວ່າ ແຕ່ລະປີ ຄົນລາວບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ (ເຫລົ້າຂາວ) ຜູ້ລະ 7,3 ລິດ, ຊຶ່ງສູງກວ່າໝູ່ໃນອາຊຽນ.

ການບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ຈະພົວພັນກັບການເກີດພະຍາດຫລາຍກວ່າ 200 ພະຍາດ. ໃນນັ້ນ, ໜັກກວ່າໝູ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ພົວພັນກັບສະໝອງ, ຕັບ ແລະ ຫົວໃຈ, ລວມທັງການເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນປີ 2014, ໃນມາດຕາ 30 ກຳນົດວ່າ: ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈຳໜ່າຍ, ຊື້-ຂາຍ ຍ່ອຍໄດ້ສະເພາະແຕ່ເວລາ 16:00-23:00 ໂມງ (ຍົກເວັ້ນກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການຕ່າງຫາກ) ແຕ່ວ່າການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງບໍ່ທັນມີຜົນສັກສິດເທົ່າທີ່ຄວນ.

ກົດໝາຍສະບັບນີ້, ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມໝາຍວ່າໃຫ້ຢຸດຕິການຜະລິດ, ການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແຕ່ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມໃຫ້ມີການຫລຸດຜ່ອນເຄື່ອງດື່ມເຫລົ່ານີ້ລົງ.

ເຖິງແມ່ນວ່າທາງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ເຂົ້າໃນພັນທະຕໍ່ລັດຖະບານ ແລະ ການອຸປະຖຳສັງຄົມຕ່າງໆກໍຕາມ ແຕ່ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກແລ້ວ ຄວາມສູນເສຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແມ່ນສູງກວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ເພາະ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອມາປີ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄອບຄົວ, ຕໍ່ບຸກຄົນ ຍ້ອນການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ເປັນຕົ້ນການເກີດອຸປະຕິເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜູ້ບໍ່ໄດ້ດື່ມ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ດື່ມ ຂັບຂີ່ລົດແລ້ວມາຕຳເອົາກໍເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ, ເສຍຊັບສິນ ແລະ ພິການໄປຕະຫລອດຊີວິດ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມສູນເສຍ ທີ່ມີມູນຄ່າອັນມະຫາສານຈະເກີດຂຶ້ນຕາມມາ.

ທີ່​ມາ: ໜັງ​ສື​ພິມ​ປະ​ເທດ​ລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.