ເມືອງຄົງເຊໂດນ ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງໃກ້ສຳເລັດແລ້ວ ພ້ອມທັງກະກຽມເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດເຂົ້ານາປີ

ຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ. ປັດຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 96% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງທັງໝົດ, ພ້ອມທັງກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດນາປີ.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ແມ່ນດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ປັດຈຸບັດສໍາເລັດແລ້ວ 2.840 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 96,27%.

ຜົນຜະລິດນາແຊງປີນີ້ ເຫັນວ່າມີສະມັດຕະພາບໄດ້ຕາມແຜນການ 4 ໂຕນເຄິ່ງຕໍ່ເຮັກຕາ, ສາເຫດກໍ່ຍ້ອນປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ໂດຍປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງວິຊາການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ການປູກເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ອັນທີ່ພົ້ນເດກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກເຂົ້າແບບຈຸດສຸມ, ປູກເຂົ້າແບບມາດຕະຖານກະສິກໍາ ແລະ ປູກເຂົ້າຕົວແບບຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້ຮັບດີພໍສົມຄວນ. ສໍາລັບການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງທົ່ວເມືອງຄາດວ່າ:

ຈະສຳເລັດໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້. ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງລະດູແລ້ງ 2018, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ມີເນື້ອແຜນການຈະປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 3.280 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຜ່ານການປັກດໍາຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 2.950 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 90%, ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນາແຊງບໍ່ບັນລຸແຜນການແມ່ນຍ້ອນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວກະສິກອນໃນບາງເຂດ, ບາງບ້ານຍັງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈລົງສູ່ການຜະລິດຂອງຊາວນາມີລັກສະນະລໍຖ້າ.

ນອກນີ້ການຟື້ນຟູ, ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບາງໂຄງການ ມີລັກສະນະຊັກຊ້າບໍ່ສໍາເລັດທັນລະດູການ ແລະ ບາງໂຄງການລະບົບຄອງຊົນລະປະທານເປ້ເພ, ຫົວງານໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແລະ ທັງຂາດງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ເມືອງຄົງເຊໂດນ ປີນີ້ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາທົ່ວເມືອງຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 17.870 ເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສະມັດຕະພາບໄດ້ 4,4 ໂຕເຮັກຕາ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ.

ຈະສືບຕໍ່ຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນທົ່ວເມືອງໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຕອບສະໜອງດ້ານແນວພັນເຂົ້າ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການປັກດຳ ແລະ ການບົວລະບັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາຕື່ມອີກ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸໄປຕາມຈຸດປະສົງ.

ທີ່​ມາ: ມີ​ເດຍ​ລາວ Midia Laos

ຊາວກະສິກອນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ. ປັດຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 96% ຂອງເນື້ອທີ່ປັກດໍາຕົວຈິງທັງໝົດ, ພ້ອມທັງກະກຽມກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການຜະລິດນາປີ.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສີກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄົງເຊໂດນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງຂອງຊາວກະສິກອນໃນທົ່ວເມືອງຄົງເຊໂດນ ແມ່ນດຳເນີນຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ປັດຈຸບັດສໍາເລັດແລ້ວ 2.840 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 96,27%.

ຜົນຜະລິດນາແຊງປີນີ້ ເຫັນວ່າມີສະມັດຕະພາບໄດ້ຕາມແຜນການ 4 ໂຕນເຄິ່ງຕໍ່ເຮັກຕາ, ສາເຫດກໍ່ຍ້ອນປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການບົວລະບັດຮັກສາເຂົ້ານາແຊງ ໂດຍປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຄຳແນະນຳຂອງວິຊາການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ການປູກເຂົ້ານາແຊງປີນີ້ອັນທີ່ພົ້ນເດກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກເຂົ້າແບບຈຸດສຸມ, ປູກເຂົ້າແບບມາດຕະຖານກະສິກໍາ ແລະ ປູກເຂົ້າຕົວແບບຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິຊາການ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເຫັນວ່າມີຜົນໄດ້ຮັບດີພໍສົມຄວນ. ສໍາລັບການເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາແຊງທົ່ວເມືອງຄາດວ່າ:

ຈະສຳເລັດໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້. ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງລະດູແລ້ງ 2018, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ມີເນື້ອແຜນການຈະປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 3.280 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຜ່ານການປັກດໍາຕົວຈິງໄດ້ພຽງ 2.950 ເຮັກຕາ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 90%, ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນາແຊງບໍ່ບັນລຸແຜນການແມ່ນຍ້ອນຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງຊາວກະສິກອນໃນບາງເຂດ, ບາງບ້ານຍັງຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈລົງສູ່ການຜະລິດຂອງຊາວນາມີລັກສະນະລໍຖ້າ.

ນອກນີ້ການຟື້ນຟູ, ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານບາງໂຄງການ ມີລັກສະນະຊັກຊ້າບໍ່ສໍາເລັດທັນລະດູການ ແລະ ບາງໂຄງການລະບົບຄອງຊົນລະປະທານເປ້ເພ, ຫົວງານໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ແລະ ທັງຂາດງົບປະມານໃນການສ້ອມແປງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້ານາແຊງບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສີດຳດວນ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢູ່ເມືອງຄົງເຊໂດນ ປີນີ້ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວນາທົ່ວເມືອງຜະລິດເຂົ້ານາປີໃຫ້ໄດ້ 17.870 ເຮັກຕາ, ສູ້ຊົນໃຫ້ສະມັດຕະພາບໄດ້ 4,4 ໂຕເຮັກຕາ, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ.

ຈະສືບຕໍ່ຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນທົ່ວເມືອງໃຫ້ທ່ວງທັນກັບລະດູການ, ຈາກນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຕອບສະໜອງດ້ານແນວພັນເຂົ້າ, ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ຝຸ່ນວິທະຍາສາດ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະເຕັກນິກຕ່າງໆໃນການປັກດຳ ແລະ ການບົວລະບັດເຂົ້ານາປີ ໃຫ້ແກ່ຊາວນາຕື່ມອີກ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸໄປຕາມຈຸດປະສົງ.

ທີ່​ມາ: ມີ​ເດຍ​ລາວ Midia Laos

Bounsong InsideLaos
Bounsong InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!