Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ສ.ປ ຈີນ ເຂັ້ມງວດກວດກາການນໍາເຂົ້າກ້ວຍຈາກລາວ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປັດຈຸບັນ, ທາງການ ສປ ຈີນ ໄດ້ເຂັ້ມງວດກວດກາການນໍາເຂົ້າກ້ວຍຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ວຍທີ່ຍັງມີສານເຄມີຕົກຄ້າງເຂົ້າໃນປະເທດໂດຍເດັດຂາດ ແລະ ຈາກມາດຕະການເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງ ການປູກກ້ວຍຫລາຍແຫ່ງໃນລາວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຈີນຕ້ອງປິດຕົວລົງໃນຕົວ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໝານກ້ວຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ ພືດກະສິກໍາ 5 ປະເພດທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງນາມສັນຍາກັບລັດຖະບານຈີນເພື່ອສົ່ງ ອອກ ເນື່ອງຈາກເປັນພືດກະສິກໍາທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ປູກໄດ້ຫລາຍຢູ່ໃນລາວ.

ສະນັ້ນ ການປູກກ້ວຍຢູ່ໃນລາວຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງຟົດຟື້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜືອ. ຂະນະດຽວກັນກໍມີຫລາຍບັນຫາກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ,​ ສານເຄມີຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນຂະບວນການປູກກ້ວຍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໝາກກ້ວຍຂອງສວນກ້ວຍຈໍານວນໜຶ່ງ ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປຈີນໄດ້, ຈຶ່ງມີສະພາບຫລຸບທຶນ ແລະ ປິດຕົວລົງເອງໃນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສະແດງອອກຄືໃນປີ 2017 ທົ່ວປະເທດມີເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍຫລາຍກວ່າ 26.170 ເຮັກຕາຂອງ 117 ບໍລິສັດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງເຫລືອພຽງ 15 ພັນກວ່າເຮັກຕາຂອງ 90 ກວ່າບໍລິສັດ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ:

ກ້ວຍ ແມ່ນພືດກະສິກໍາທີ່ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກສູງເປັນອັນຕົ້ນໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍໂຄງການເລັ່ງປູກກ້ວຍໃຫ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໄວ ດ້ວຍການລັກລອບນໍາໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຊ່ວຍກະຕຸ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຜົນຜະລິດໝາກກ້ວຍຈາກລາວຈຶ່ງຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ອນນໍາເຂົ້າ ສປຈີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ບຸນຂວາງ ຄໍາບຸນເຮືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ປັດຈຸບັນ, ທາງການ ສປ ຈີນ ໄດ້ເຂັ້ມງວດກວດກາການນໍາເຂົ້າກ້ວຍຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກ້ວຍທີ່ຍັງມີສານເຄມີຕົກຄ້າງເຂົ້າໃນປະເທດໂດຍເດັດຂາດ ແລະ ຈາກມາດຕະການເຂັ້ມງວດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງ ການປູກກ້ວຍຫລາຍແຫ່ງໃນລາວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຈີນຕ້ອງປິດຕົວລົງໃນຕົວ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໝານກ້ວຍແມ່ນໜຶ່ງໃນ ພືດກະສິກໍາ 5 ປະເພດທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ລົງນາມສັນຍາກັບລັດຖະບານຈີນເພື່ອສົ່ງ ອອກ ເນື່ອງຈາກເປັນພືດກະສິກໍາທີ່ມີທ່າແຮງໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວ ແລະ ປູກໄດ້ຫລາຍຢູ່ໃນລາວ.

ສະນັ້ນ ການປູກກ້ວຍຢູ່ໃນລາວຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງຟົດຟື້ນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜືອ. ຂະນະດຽວກັນກໍມີຫລາຍບັນຫາກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ: ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພືດ,​ ສານເຄມີຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນຂະບວນການປູກກ້ວຍຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໝາກກ້ວຍຂອງສວນກ້ວຍຈໍານວນໜຶ່ງ ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກໄປຈີນໄດ້, ຈຶ່ງມີສະພາບຫລຸບທຶນ ແລະ ປິດຕົວລົງເອງໃນທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສະແດງອອກຄືໃນປີ 2017 ທົ່ວປະເທດມີເນື້ອທີ່ປູກກ້ວຍຫລາຍກວ່າ 26.170 ເຮັກຕາຂອງ 117 ບໍລິສັດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນຍັງເຫລືອພຽງ 15 ພັນກວ່າເຮັກຕາຂອງ 90 ກວ່າບໍລິສັດ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ:

ກ້ວຍ ແມ່ນພືດກະສິກໍາທີ່ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກສູງເປັນອັນຕົ້ນໆ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍໂຄງການເລັ່ງປູກກ້ວຍໃຫ້ໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໄວ ດ້ວຍການລັກລອບນໍາໃຊ້ສານເຄມີຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຊ່ວຍກະຕຸ້ນ, ດັ່ງນັ້ນຜົນຜະລິດໝາກກ້ວຍຈາກລາວຈຶ່ງຖືກກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກ່ອນນໍາເຂົ້າ ສປຈີນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.