Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີຈັດງານແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ນໍາສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ” ຄັ້ງທີ 2

ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ນໍາສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ” ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະໂມສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປທ.ວິຊຽນ ທອງທະວີ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ, ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ພະນັກງານອາວຸໂສ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາ ຈານ ແລະນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປທ. ວິຊຽນ ທອງທະວີ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີ ທ່ານໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ:

ພາສາລາວແມ່ນຜະລິດຕະພັນອັນໜຶ່ງຂອງຊາດລາວ ທັງເປັນພາຫະນະໃນການສຶ່ສານຂອງຄົນເຮົາໃນສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ ແລະສົ່ງເສີມໄວ້. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຈຶ່ງຈັດງານການແຂ່ງ ຂັນຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ສົ່ງເສີມທັກສະການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ, ເຝິກການເວົ້າວາທະສິນ ທັງເປັນການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການໂຕ້ວາທີຂອງນັກສຶກສາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາອັນລໍ້າຄ່າຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາລາວ.

ພ້ອມນັ້ນການຈັດການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະສຶກສາສາດ ອີກດ້ວຍ.

ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 4 ທີມ: ມີທີມສາມໃບອ່ອນ, ທີມຍຸກໃໝ່ຫົວໃຈ 4G, ທີມສັງສິນໄຊ ແລະທີມມາກັບພຣະ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ສາຍ ໂດຍຄັດເອົາທີມທີ່ຊະນະເຂົ້າໄປພົບກັນໃນຮອບສຸດທ້າຍ.

ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ຜົນປະກົດວ່າທີມຊະນະເລີດໄດ້ແດ່: ທີມມາກັບພຣະ ຜ່ານຫົວຂໍ້ “ສິບຜູ້ຮູ້ ບໍ່ທໍ່ຜູ້ເຄີຍ” ທີມຊະນະເລີດແມ່ນໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນໄປຄອງ.

ໃນແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ຮ້ານຂາຍປຶ້ມດີບຸກ, ສວນພູໄທທິລະ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວບໄຊມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (www.nuol.edu.la)

ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ນໍາສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ” ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະໂມສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປທ.ວິຊຽນ ທອງທະວີ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ, ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ພະນັກງານອາວຸໂສ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາ ຈານ ແລະນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປທ. ວິຊຽນ ທອງທະວີ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີ ທ່ານໄດ້ກ່າວບາງຕອນວ່າ:

ພາສາລາວແມ່ນຜະລິດຕະພັນອັນໜຶ່ງຂອງຊາດລາວ ທັງເປັນພາຫະນະໃນການສຶ່ສານຂອງຄົນເຮົາໃນສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ ແລະສົ່ງເສີມໄວ້. ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຈຶ່ງຈັດງານການແຂ່ງ ຂັນຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ສົ່ງເສີມທັກສະການນໍາໃຊ້ພາສາລາວ, ເຝິກການເວົ້າວາທະສິນ ທັງເປັນການທົດສອບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການໂຕ້ວາທີຂອງນັກສຶກສາ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທໍາອັນລໍ້າຄ່າຂອງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາລາວ.

ພ້ອມນັ້ນການຈັດການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນການສ້າງຂະບວນການຕ້ອນຮັບກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານ ຄະນະສຶກສາສາດ ອີກດ້ວຍ.

ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ປະກອບມີ 4 ທີມ: ມີທີມສາມໃບອ່ອນ, ທີມຍຸກໃໝ່ຫົວໃຈ 4G, ທີມສັງສິນໄຊ ແລະທີມມາກັບພຣະ. ການແຂ່ງຂັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ສາຍ ໂດຍຄັດເອົາທີມທີ່ຊະນະເຂົ້າໄປພົບກັນໃນຮອບສຸດທ້າຍ.

ຜ່ານການແຂ່ງຂັນ ຜົນປະກົດວ່າທີມຊະນະເລີດໄດ້ແດ່: ທີມມາກັບພຣະ ຜ່ານຫົວຂໍ້ “ສິບຜູ້ຮູ້ ບໍ່ທໍ່ຜູ້ເຄີຍ” ທີມຊະນະເລີດແມ່ນໄດ້ຮັບຂັນລາງວັນໄປຄອງ.

ໃນແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ, ຮ້ານຂາຍປຶ້ມດີບຸກ, ສວນພູໄທທິລະ ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ເວບໄຊມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (www.nuol.edu.la)

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.