Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ


ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງຄະນະກຳມະ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ປະທານກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ມີຕາງໜ້າພະແນກການ, ອົງການ, ກົມກອງ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນເຊື່ອມຊືມບາງມາດຕາ, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນຫາການຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເລີກແລບເຊັ່ນ:

ການຕົວະຍົວະຫຼອກຫຼວງດ້ວຍການພາໄປທ່ອງທ່ຽວ, ໄປຂາຍເຄື່ອງ, ໄປເສີບອາຫານ, ອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ຂົນຂວາຍເອົາແມ່ຍິງລາວໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດດ້ວຍຮູບການໜັ້ນໝາຍ, ວາງຄ່າດອງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງແລ້ວກໍ່ແລ່ນເອກະສານໄປຕ່າງປະເທດ.

ນອກນີ້, ຍັງມີການຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດ ໝາຍ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕໍ່ການຄ້າມະນຸດທີ່ຖືກສົ່ງກັບເປັນທາງການຈາກປະເທດໄທຫຼາຍກ່ວາໜູ່ ແມ່ນໄຊຍະບູລີ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ, ຜ່ານມາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕິວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ໄດ້ສຳເລັດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກອງເລຂາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງຈຳນວນໜື່ງ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຍັງໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນເທດສະ ບານເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 2,380 ຄົນ, ຍິງ 1,143 ຄົນ, ໄດ້ເກັບກຳຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າ ໝາຍ, ໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມ, ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດຈຳນວນ 3 ເລື່ອງ, ກັກຕົວຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ສົ່ງໃຫ້ໄອຍາການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ເລື່ອງ, ຜູ້ຖືກຫາ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ພວມດຳເນີນ 2 ເລື່ອງ, ຜູ້ຖືກຫາ 4 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ.

ເພື່ອສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ, ທິດທາງແຜນການປີ 2020 ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ໂຄສະນາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ສະປອດໂຄສະນາທາງວິທະຍຸທີ່ພົວພັນວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽກງານສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ໄກ່ເກັ່ຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວົພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສິ່ງສຳຄັນຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາສະໜອງງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຕ່າງໆສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos


ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງຄະນະກຳມະ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ປະທານກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ມີຕາງໜ້າພະແນກການ, ອົງການ, ກົມກອງ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນເຊື່ອມຊືມບາງມາດຕາ, ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນຫາການຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນດ້ວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເລີກແລບເຊັ່ນ:

ການຕົວະຍົວະຫຼອກຫຼວງດ້ວຍການພາໄປທ່ອງທ່ຽວ, ໄປຂາຍເຄື່ອງ, ໄປເສີບອາຫານ, ອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ຂົນຂວາຍເອົາແມ່ຍິງລາວໄປແຕ່ງດອງກັບຄົນຕ່າງປະເທດດ້ວຍຮູບການໜັ້ນໝາຍ, ວາງຄ່າດອງສ່ວນໃດສ່ວນໜື່ງແລ້ວກໍ່ແລ່ນເອກະສານໄປຕ່າງປະເທດ.

ນອກນີ້, ຍັງມີການຂົນຂວາຍເອົາແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດ ໝາຍ, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຕໍ່ການຄ້າມະນຸດທີ່ຖືກສົ່ງກັບເປັນທາງການຈາກປະເທດໄທຫຼາຍກ່ວາໜູ່ ແມ່ນໄຊຍະບູລີ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງປາກລາຍ, ຜ່ານມາຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕິວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

ໄດ້ສຳເລັດການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການກອງເລຂາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາເມືອງຈຳນວນໜື່ງ, ຄຽງຄູ່ກັນນີ້ຍັງໄດ້ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນເທດສະ ບານເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 2,380 ຄົນ, ຍິງ 1,143 ຄົນ, ໄດ້ເກັບກຳຂຶ້ນບັນຊີເປົ້າ ໝາຍ, ໄດ້ຮັບແຈ້ງຄວາມ, ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນຄະດີການຄ້າມະນຸດຈຳນວນ 3 ເລື່ອງ, ກັກຕົວຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ 6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ສົ່ງໃຫ້ໄອຍາການປະຊາຊົນແຂວງ 1 ເລື່ອງ, ຜູ້ຖືກຫາ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ພວມດຳເນີນ 2 ເລື່ອງ, ຜູ້ຖືກຫາ 4 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ.

ເພື່ອສຶບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍ, ທິດທາງແຜນການປີ 2020 ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ໂຄສະນາໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ, ສະປອດໂຄສະນາທາງວິທະຍຸທີ່ພົວພັນວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ວຽກງານສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຜົນຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງທຸກ ຫຼື ໄກ່ເກັ່ຍບັນຫາຕ່າງໆທີ່ພວົພັນເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ສິ່ງສຳຄັນຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂັ້ນແຂວງຕ້ອງຄົ້ນຄ້ວາສະໜອງງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການຕ່າງໆສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.