Friday, April 12, 2024
Lenovo

ເຊີນໜຸ່ມໜ້າຕາດີ ສະໝັກເຂົ້າປະກວດ Mister International Laos 2019

ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສີສານ ອາດທິສ ເປັນຜູ້ຖືລິຂະສິດການຈັດງານປະກວດ Mister International Laos (Smart & Healthy) ຈາກລະດັບໂລກພຽງຜູ້ດຽວໃນລາວ ໄດ້ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວການປະກວດຊາຍງາມ (Mister International Laos 2019) ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປລະດັບໂລກ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແກ່: ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນປະທານ ແລະທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບກອງປະກວດ Mister International Laos, ທ່ານ ນວນທອງ ສຸວັນວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ທ່ານ ສຸລິຍາ ແກ້ວພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂະບວນ ການຊາວໜຸ່ມ ຄະນະຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໂຄງການ Mister International Laos, ທ່ານ ໄຊຊະນະນໍຣະສິງຫ໌ ສີສານ ຜູ້ອໍານວນການ ບໍລິສັດ ສີສານ ອາດທິສ ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ Mister International Laos ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະທ່ານ ວຽງສະໝອນ ຈິດຕະລາດ ຫົວໜ້າວິຊາການ ແລະພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະກວດ Mister International Laos ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເລືອກເຟັ້ນເອົາ “ໜຸ່ມໜ້າຕາດີ, ສຸຂະພາບດີ ແລະມີຄວາມສາມາດ” ເພື່ອຍົກລະດັບເວທີການປະກວດຜູ້ຊາຍລາວກ້າວສູ້ສາກົນ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມກ້າສະແດງອອກ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະດັບສາກົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນເວທີສາກົນ ແລະຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກອີກດ້ວຍ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສະໝັກ Mister International Laos ມີຄື: ຜູ້ຊາຍແທ້ສະຖານະໂສດ, ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-28 ປີ, ລວງສູງ 175 ຂຶ້ນໄປ ແລະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ.

ການຄັດເລືອກ (Audition) ແມ່ນຈະເປີດຮັບ 2 ຄັ້ງ ຄື:

ຄັ້ງທີ 1 ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2019 ແລະຄັ້ງທີ 2 ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2019 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເວລາ 13:00-17:00 ໂມງ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສ່ວນມື້ປະກວດຮອບສຸດທ້າຍແມ່ນ ວັນທີ 05 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2019 ແມ່ນຈະສົ່ງໄປປະກວດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈະໄປປະກວດຢູ່ປະເທດໃດນັ້ນ ທາງກອງປະກວດຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມພາຍຫຼັງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ນັກອອກແບບໜຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກັນອອກແບບຊຸດປະຈໍາຊາດລາວໃຫ້ກັບຜູ້ຊະນະເລີດ Mister International Laos 2019 ຄົນທໍາອິດຂອງລາວ ໄດ້ສວມໃສ່ໃນເວທີລະດັບໂລກ. ຊຸດໃດຖືກຄັດເລືອກ ນັກອອກແບບຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດມູນຄ່າ 1 ລ້ານກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານມະຫາຊົນ

ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ສີສານ ອາດທິສ ເປັນຜູ້ຖືລິຂະສິດການຈັດງານປະກວດ Mister International Laos (Smart & Healthy) ຈາກລະດັບໂລກພຽງຜູ້ດຽວໃນລາວ ໄດ້ຈັດງານຖະແຫຼງຂ່າວການປະກວດຊາຍງາມ (Mister International Laos 2019) ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປລະດັບໂລກ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ວຽງຈັນ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ແກ່: ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ຮອງຫົວໜ້າສະມາຄົມນັກຂ່າວແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນປະທານ ແລະທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບກອງປະກວດ Mister International Laos, ທ່ານ ນວນທອງ ສຸວັນວິໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ທ່ານ ສຸລິຍາ ແກ້ວພິລາວົງ ຫົວໜ້າກົມຂະບວນ ການຊາວໜຸ່ມ ຄະນະຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ໂຄງການ Mister International Laos, ທ່ານ ໄຊຊະນະນໍຣະສິງຫ໌ ສີສານ ຜູ້ອໍານວນການ ບໍລິສັດ ສີສານ ອາດທິສ ເຈົ້າຂອງລິຂະສິດ Mister International Laos ພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະທ່ານ ວຽງສະໝອນ ຈິດຕະລາດ ຫົວໜ້າວິຊາການ ແລະພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະກວດ Mister International Laos ພ້ອມດ້ວຍແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.

ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອເລືອກເຟັ້ນເອົາ “ໜຸ່ມໜ້າຕາດີ, ສຸຂະພາບດີ ແລະມີຄວາມສາມາດ” ເພື່ອຍົກລະດັບເວທີການປະກວດຜູ້ຊາຍລາວກ້າວສູ້ສາກົນ, ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມກ້າສະແດງອອກ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະດັບສາກົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ ຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນເວທີສາກົນ ແລະຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວສູ່ສາຍຕາຊາວໂລກອີກດ້ວຍ.

ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສະໝັກ Mister International Laos ມີຄື: ຜູ້ຊາຍແທ້ສະຖານະໂສດ, ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸລະຫວ່າງ 18-28 ປີ, ລວງສູງ 175 ຂຶ້ນໄປ ແລະມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ.

ການຄັດເລືອກ (Audition) ແມ່ນຈະເປີດຮັບ 2 ຄັ້ງ ຄື:

ຄັ້ງທີ 1 ວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2019 ແລະຄັ້ງທີ 2 ວັນທີ 06 ກໍລະກົດ 2019 ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເວລາ 13:00-17:00 ໂມງ ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສ່ວນມື້ປະກວດຮອບສຸດທ້າຍແມ່ນ ວັນທີ 05 ຕຸລາ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄລາວ ພລາຊ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ 2019 ແມ່ນຈະສົ່ງໄປປະກວດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈະໄປປະກວດຢູ່ປະເທດໃດນັ້ນ ທາງກອງປະກວດຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມພາຍຫຼັງ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນໂອກາດໃຫ້ນັກອອກແບບໜຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກັນອອກແບບຊຸດປະຈໍາຊາດລາວໃຫ້ກັບຜູ້ຊະນະເລີດ Mister International Laos 2019 ຄົນທໍາອິດຂອງລາວ ໄດ້ສວມໃສ່ໃນເວທີລະດັບໂລກ. ຊຸດໃດຖືກຄັດເລືອກ ນັກອອກແບບຈະໄດ້ຮັບເງິນສົດມູນຄ່າ 1 ລ້ານກີບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານມະຫາຊົນ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.

Vietjet ເພີ່ມການບໍລິການໃໝ່ໃນ ປະເທດຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ກັບ ຊີອານ.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ເມສາ, 2024) – ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເທື່ອໃໝ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າ Vietjet ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບິນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນເພີ່ມເຕີມອີກ, ຫຼັງຈາກການເປີດໂຕບໍລິການຖ້ຽວບິນ Shanghai ແລະ Chengdu ໃນຕົ້ນປີນີ້.