Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ປະເມີນຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕີລາຄາປະເມີນຜົນໄດ້ຜົນເສຍຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ຖີ່ຖ້ວນໃຫ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສູນເສຍຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດ ຖອນບົດຮຽນວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈຳ ປີ 2018 ແລະ ໄຕມາດ 1 ປີ 2019 ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2019, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບໍລິສັດຜູ້ປະ ກອບການ ດ້ານວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມດ້ວຍພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 300 ກ່່ວາຄົນ.

ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ ແລະ ບູລະ ນະສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການຜະ ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕາຖານສາກົນ, ຕ້ອງມີແຜນອັນລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ ການກວດສອບ-ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິ ຫານ ແລະ ການຈັດການນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂື່ອນແຕ່ລະແຫ່ງມີຄວາມໜັ້ນຄົງ-ປອດໄພ, ສາມາດຮອງຮັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລາຄາໃໝ່ ສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໃສ, ໄປ ພ້ອມໆ ກັບການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຕໍ່ພາກອຸດສາຫະກຳ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົ້ນທຶນຜະລິດຂອງໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຂາຍໃນລາຄາທີ່ຫລຸບທຶນຫລາຍເກີນໄປ, ລວມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັ້ນລົງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ຕາມຄຳສັ່ງ 02/ນຍ ເພື່ອປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນທຸລະ ກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສຳລັບຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະການໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຕະຫລາດຂາຍໄຟຟ້າ, ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ ກໍຄວນໂຈະໄວ້ກ່ອນ, ພ້ອມນີ້ກໍໃຫ້ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮີບຮ້ອນສຳຫລວດຄວາມຕ້ອງການ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຕາມທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳຜ່ານມາໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງການກຳນົດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ, ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍສຸດຕໍ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຫລຸດຕົ້ນທຶນໃຫ້ຖືກລົງ.

ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນມີບົດ ບາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນພື້ນຖານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ໄຂຊ່ອງທາງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທັງແມ່ນປັດໄຈ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການມ້າງເສດຖະກິດທຳມະຊາດ, ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ, ເສດຖະກິດຜະລິດນ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ເປັນເສດຖະກິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫັນປ່ຽນແບບວິທີການຜະລິດ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງໄດ້ມີການຕີລາຄາປະເມີນຜົນໄດ້ຜົນເສຍຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ຖີ່ຖ້ວນໃຫ້ທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສູນເສຍຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫລຸບ ຕີລາຄາ ແລະ ຖອດ ຖອນບົດຮຽນວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈຳ ປີ 2018 ແລະ ໄຕມາດ 1 ປີ 2019 ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2019, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ບັນດາເຈົ້າແຂວງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະ ຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບໍລິສັດຜູ້ປະ ກອບການ ດ້ານວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມດ້ວຍພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 300 ກ່່ວາຄົນ.

ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກ ແລະ ບູລະ ນະສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພ້ອມດຽວກັນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການຜະ ລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕາຖານສາກົນ, ຕ້ອງມີແຜນອັນລະອຽດ ແລະ ຊັດເຈນ ການກວດສອບ-ກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ໂດຍຕ້ອງສຸມໃສ່ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິ ຫານ ແລະ ການຈັດການນໍ້າຢູ່ແຕ່ລະເຂື່ອນຜະລິດໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເຂື່ອນແຕ່ລະແຫ່ງມີຄວາມໜັ້ນຄົງ-ປອດໄພ, ສາມາດຮອງຮັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ທຸກເວລາ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍໃຫ້ຮີບຮ້ອນປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມລາຄາໃໝ່ ສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໃສ, ໄປ ພ້ອມໆ ກັບການປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຕໍ່ພາກອຸດສາຫະກຳ, ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕົ້ນທຶນຜະລິດຂອງໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຂາຍໃນລາຄາທີ່ຫລຸບທຶນຫລາຍເກີນໄປ, ລວມທັງສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັ້ນລົງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ຕາມຄຳສັ່ງ 02/ນຍ ເພື່ອປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດການດຳເນີນທຸລະ ກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ສຳລັບຄຸນນະພາບຂອງການລົງທຶນ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະການໄຟຟ້າປະເພດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຕະຫລາດຂາຍໄຟຟ້າ, ບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທົ່າທີ່ຄວນ ກໍຄວນໂຈະໄວ້ກ່ອນ, ພ້ອມນີ້ກໍໃຫ້ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮີບຮ້ອນສຳຫລວດຄວາມຕ້ອງການ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງ ຕາມທີ່ໄດ້ຊີ້ນຳຜ່ານມາໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງການກຳນົດແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂ, ສະພາບ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາ, ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສະອາດ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍສຸດຕໍ່ປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າຫລຸດຕົ້ນທຶນໃຫ້ຖືກລົງ.

ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແມ່ນມີບົດ ບາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນພື້ນຖານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ໄຂຊ່ອງທາງ ໃນລະບົບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທັງແມ່ນປັດໄຈ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນ ໃນການມ້າງເສດຖະກິດທຳມະຊາດ, ເຄິ່ງທໍາມະຊາດ, ເສດຖະກິດຜະລິດນ້ອຍ, ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູ່ເປັນເສດຖະກິດຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫັນປ່ຽນແບບວິທີການຜະລິດ, ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·