Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ຕົວຂັບເຂື່ອນສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດ ປີແລ້ວສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບ 2,6 ພັນຕື້ກີບ

ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ ໃນປີ 2018 ບັນລຸ 28.247 ຕຶື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11%, ຊຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ເຖິງ 316,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 2.688 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍໄດ້ປະກອບສ່ວນ GDP 16,8%.

ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຂອງຂະ ແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະໄຕມາດ I ປີ 2019 ວ່າ:

ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ 63 ແຫ່ງ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 7.213 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະ ແສໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 37.035 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ມີແຫຼ່ງ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ມ ລົງມືກໍ່ ສ້າງ 37 ແຫ່ງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນວ່າ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດຮອດປີ 2020-2021 ແລະໃນເວລານັ້ນປະເທດລາວ ຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 100 ແຫ່ງ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງປະມານ 13.062 ເມກາວັດ, ມີກໍາລັງຜະລິດປະມານ 66.944 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ໃນນີ້ ປະມານ 85% ຈະສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໃນຂະນະທີ່ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະສະຖານີກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວ່ອງໄວ, ປະຈຸບັນລະບົບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ, ແຮງດັນກາງ ແລະແຮງດັນຕໍ່າໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 62 ພັນກວ່າກິໂລແມັດວົງຈອນ ແລະມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 70 ແຫ່ງ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ການພັດທະນາວຽກງານໄຟຟ້າຍັງຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າບົນພື້ນຖານຖືເອົາການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດຊຶ່ງເປັນແຜນງານບຸລິມະສິດໃນການ ພັດທະນາໄຟຟ້າໃນໄລຍະໃໝ່ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ 90% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ແລະ 95% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖາວອນແລ້ວ.

ສໍາລັບດ້ານບໍ່ແຮ່, ມາຮອດປະຈຸບັນການຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 570 ຈຸດ, ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ປະມານ 162.104 ກິໂລຕາແມັດ ເທົ່າ ກັບ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ປະຈຸບັນມີ 271 ບໍລິສັດ, ມີ 424 ກິດຈະການ, ໃນນີ້ມີບໍລິສັດທີ່ພວມຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ 151 ບໍລິສັດ ມີ 239 ກິດ ຈະການ ແລະ ມີບໍລິສັດກະກຽມດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 120 ບໍລິສັດ ມີ 185 ກິດຈະການ.

ຈາກການພັດທະນາຢ່າງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດຂອງ ຂະແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 2018 ບັນລຸເຖິງ 28.247 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ GDP 16,8% ໃນນັ້ນ ຂະແໜງພະ ລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 13,5% ແລະຂະແໜງ ບໍ່ແຮ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5%. ຊຶ່ງສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 316,3 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 2.688 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງພະລັງງານປະຕິບັດໄດ້ 230 ກວ່າໂດລາ ແລະບໍ່ແຮ່ປະຕິບັດໄດ້ 85 ລ້ານກວ່າ ໂດລາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດ ໃນປີ 2018 ບັນລຸ 28.247 ຕຶື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11%, ຊຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ເຖິງ 316,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 2.688 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍໄດ້ປະກອບສ່ວນ GDP 16,8%.

ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຂອງຂະ ແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ປະຈໍາປີ 2018 ແລະໄຕມາດ I ປີ 2019 ວ່າ:

ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ 63 ແຫ່ງ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 7.213 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດກະ ແສໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 37.035 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ, ມີແຫຼ່ງ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ກໍາລັງຈະເລີ່ມ ລົງມືກໍ່ ສ້າງ 37 ແຫ່ງ ຊຶ່ງຄາດຄະເນວ່າ ຈະໃຫ້ສໍາເລັດທັງໝົດຮອດປີ 2020-2021 ແລະໃນເວລານັ້ນປະເທດລາວ ຈະມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 100 ແຫ່ງ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງປະມານ 13.062 ເມກາວັດ, ມີກໍາລັງຜະລິດປະມານ 66.944 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ໃນນີ້ ປະມານ 85% ຈະສົ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

ໃນຂະນະທີ່ລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະສະຖານີກໍໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະມີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວ່ອງໄວ, ປະຈຸບັນລະບົບສາຍສົ່ງແຮງດັນສູງ, ແຮງດັນກາງ ແລະແຮງດັນຕໍ່າໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະນໍາໃຊ້ແລ້ວ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 62 ພັນກວ່າກິໂລແມັດວົງຈອນ ແລະມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 70 ແຫ່ງ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ການພັດທະນາວຽກງານໄຟຟ້າຍັງຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າບົນພື້ນຖານຖືເອົາການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງໄຟຟ້າໄປສູ່ຊົນນະບົດຊຶ່ງເປັນແຜນງານບຸລິມະສິດໃນການ ພັດທະນາໄຟຟ້າໃນໄລຍະໃໝ່ຊຶ່ງມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ 90% ຂອງຈໍານວນບ້ານ ແລະ 95% ຂອງຈໍານວນຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຖາວອນແລ້ວ.

ສໍາລັບດ້ານບໍ່ແຮ່, ມາຮອດປະຈຸບັນການຄົ້ນພົບຈຸດປາກົດແຮ່ທາດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 570 ຈຸດ, ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ປະມານ 162.104 ກິໂລຕາແມັດ ເທົ່າ ກັບ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ປະຈຸບັນມີ 271 ບໍລິສັດ, ມີ 424 ກິດຈະການ, ໃນນີ້ມີບໍລິສັດທີ່ພວມຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ 151 ບໍລິສັດ ມີ 239 ກິດ ຈະການ ແລະ ມີບໍລິສັດກະກຽມດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 120 ບໍລິສັດ ມີ 185 ກິດຈະການ.

ຈາກການພັດທະນາຢ່າງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນຄ່າການຜະລິດຂອງ ຂະແໜງພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ໃນປີ 2018 ບັນລຸເຖິງ 28.247 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ຊຶ່ງໄດ້ປະກອບ ສ່ວນ GDP 16,8% ໃນນັ້ນ ຂະແໜງພະ ລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 13,5% ແລະຂະແໜງ ບໍ່ແຮ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,5%. ຊຶ່ງສາມາດສ້າງ ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໄດ້ທັງໝົດ 316,3 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 2.688 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງພະລັງງານປະຕິບັດໄດ້ 230 ກວ່າໂດລາ ແລະບໍ່ແຮ່ປະຕິບັດໄດ້ 85 ລ້ານກວ່າ ໂດລາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.