Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ມຊ ຈັດກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາ

ກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນ ທີ 4ມິຖຸນາ 2019ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ, ບັນດາຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ໂຮງໝໍ ແລະຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ມະນີສຸກ ຈຽມສີສຸລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສັງລວມ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບວຽກ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາຜ່ານມາ ແລະສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງ; ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້້ນແມ່ນວຽກ ງານດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາການ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານກວດກາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະບໍລິການ ຕະຫຼອດເຖິງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະວຽກງານການການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນສໍາເລັດໃນທົ່ວຮົ້ວ ມະຫາວິທະຍາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ.

ສໍາລັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແມ່ນສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາບັນດາຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ສູນ, ໜ່ວຍງານ ປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນທີ່ວາງເອົາໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະກຽມພິທີມອບ-ຮັບຕຶກການຮຽນ-ການສອນຂອງສະບັນຂົງຈືຫຼັງໃໝ່, ຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກະກຽມປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາ ຫ້ອງການ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານດ້ານວິຊາການ ການປຶກສາຫາລືເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020, ວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ດ້ານວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ລວມໄປເຖິງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະບໍລິການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos

ກອງປະຊຸມສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນ ທີ 4ມິຖຸນາ 2019ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສຈ.ປອ. ສົມສີ ຍໍພັນໄຊ ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ, ບັນດາຄະນະບໍດີ, ຮອງຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ, ສູນ, ຫໍສະໝຸດກາງ, ໂຮງໝໍ ແລະຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ມະນີສຸກ ຈຽມສີສຸລາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສັງລວມ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບວຽກ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈໍາເດືອນ ພຶດສະພາຜ່ານມາ ແລະສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງ; ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງເດືອນຜ່ານມາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້້ນແມ່ນວຽກ ງານດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານວິຊາການ, ວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານກວດກາ, ວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະບໍລິການ ຕະຫຼອດເຖິງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລະວຽກງານການການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈົນສໍາເລັດໃນທົ່ວຮົ້ວ ມະຫາວິທະຍາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ.

ສໍາລັບແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ ມິຖຸນາ ແມ່ນສືບຕໍ່ຊີ້ນໍາ-ນໍາພາບັນດາຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ສູນ, ໜ່ວຍງານ ປະຕິບັດວຽກງານຕາມແຜນທີ່ວາງເອົາໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກະກຽມພິທີມອບ-ຮັບຕຶກການຮຽນ-ການສອນຂອງສະບັນຂົງຈືຫຼັງໃໝ່, ຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ກະກຽມປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງບັນດາ ຫ້ອງການ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະການສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆເພື່ອຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນຂອງຊາດ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານດ້ານວິຊາການ ການປຶກສາຫາລືເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນສົກສຶກສາ 2019-2020, ວຽກງານການເງິນ, ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ, ດ້ານວຽກງານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ລວມໄປເຖິງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະບໍລິການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.