Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ບັນຫາເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ ແລະ ການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ກັບບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເນື້ອທີ່ຕົວຈິງໄດ້ຖືກບຸກລຸກ ແລະ ທຳລາຍຢ່າງລວງຫລາຍ ແຕ່ຕົວເລກທີ່ລາຍງານອອກມາພັດມີຈຳນວນຫລາຍ. 

ສະນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງຊັບພະກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ອອກມາດຕະການຂັ້ນເດັດຂາດ ຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ລະເມີດຕໍ່ກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ທັງນີ້, ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນວທາງນະໂບຍາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ.

ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ ເຂດ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ສສຊ ທ່ານອື່ນໆ ສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ວ່າ: ເມື່ອເຮົາຂີ່ລົດນຳທາງ ເວລາແນມເບິ່ງແມ່ນເຫັນປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວງາມ ແລະ ແໜ້ນໜາ ແຕ່ວ່າບາດເຂົ້າໄປເລິກໆ ຫລື ຂີ່ຍົນແນມເບິ່ງ ປະກົດວ່າຈຳນວນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ແມ່ນຖືກທຳຫລາຍຈົນໜ້າເປັນຫ່ວງ ບາງບ່ອນກໍເປັນພູຫົວໂລ້ນ, ໃນນັ້ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ນະໂຍ ບາຍເອົາຄົນກັບປ່າຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິນັ້ນ ກໍເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປ່າຫລຸດລົງ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍມອບດິນ, ມອບປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນ, ລວມໄປເຖິງການຮີບຮ້ອນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມບັນຫາອື່ນໆນຳ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍສະເໜີໃຫ້ມີກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ໃນບົດລາຍງານ (ມີທັງໝົດ 8 ສາເຫດ) ປະກົດວ່າມີແຕ່ປະຊາຊົນເປັນຝ່າຍຜິດ ແຕ່ບໍ່ເຫັນລະບຸ ຫລື ລາຍ ງານວ່າ ພະນັກງານມີສ່ວນຜິດໃດໆ, ພ້ອມດຽວກັນບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ການກະທໍາຜິດ ຖືວ່າຢູ່ໃນສະຖານເບົາ ແລະ ບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ, ເຮົາຕ້ອງໃສ່ວິໃນຂັ້ນເດັດຂາດ ແລະ ເອົາອອກຈາກກົງຈັກ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ພະນັກງານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ແກ້ການອອກໃບຕາດິນຖາວອນ (ຂອບຄຳ) ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຜ່ານມາແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນຫລາຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມແພງເກີນໄປ, ແຕ່ຖ້າເປັນບໍລິສັດພັດທະນາທີ່ດິນພັດແກ້ໄຂໄວກວ່າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ຕໍ່ກັບບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຟື້ນຟູເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມຢູ່ໃນປະເທດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ເນື້ອທີ່ຕົວຈິງໄດ້ຖືກບຸກລຸກ ແລະ ທຳລາຍຢ່າງລວງຫລາຍ ແຕ່ຕົວເລກທີ່ລາຍງານອອກມາພັດມີຈຳນວນຫລາຍ. 

ສະນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາເບິ່ງຄືນ ກ່ຽວກັບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງຊັບພະກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ ແລະ ອອກມາດຕະການຂັ້ນເດັດຂາດ ຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່ລະເມີດຕໍ່ກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ທັງນີ້, ແນໃສ່ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນວທາງນະໂບຍາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ.

ທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ ເຂດ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາ ສສຊ ທ່ານອື່ນໆ ສະເໜີ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ວ່າ: ເມື່ອເຮົາຂີ່ລົດນຳທາງ ເວລາແນມເບິ່ງແມ່ນເຫັນປ່າໄມ້ທີ່ຂຽວງາມ ແລະ ແໜ້ນໜາ ແຕ່ວ່າບາດເຂົ້າໄປເລິກໆ ຫລື ຂີ່ຍົນແນມເບິ່ງ ປະກົດວ່າຈຳນວນພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ແມ່ນຖືກທຳຫລາຍຈົນໜ້າເປັນຫ່ວງ ບາງບ່ອນກໍເປັນພູຫົວໂລ້ນ, ໃນນັ້ນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ນະໂຍ ບາຍເອົາຄົນກັບປ່າຢູ່ຮ່ວມກັນໂດຍສັນຕິນັ້ນ ກໍເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ປ່າຫລຸດລົງ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຄືນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍມອບດິນ, ມອບປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນ, ລວມໄປເຖິງການຮີບຮ້ອນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະ ປ່າສະ ຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນໃຫ້ເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມບັນຫາອື່ນໆນຳ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍສະເໜີໃຫ້ມີກວດກາຄືນ ກ່ຽວກັບສາເຫດຂອງການອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນ ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ໃນບົດລາຍງານ (ມີທັງໝົດ 8 ສາເຫດ) ປະກົດວ່າມີແຕ່ປະຊາຊົນເປັນຝ່າຍຜິດ ແຕ່ບໍ່ເຫັນລະບຸ ຫລື ລາຍ ງານວ່າ ພະນັກງານມີສ່ວນຜິດໃດໆ, ພ້ອມດຽວກັນບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ການກະທໍາຜິດ ຖືວ່າຢູ່ໃນສະຖານເບົາ ແລະ ບໍ່ເປັນຕາຢ້ານ, ເຮົາຕ້ອງໃສ່ວິໃນຂັ້ນເດັດຂາດ ແລະ ເອົາອອກຈາກກົງຈັກ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ພະນັກງານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ວຍຄວາມບໍລິສຸດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ແກ້ການອອກໃບຕາດິນຖາວອນ (ຂອບຄຳ) ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງຜ່ານມາແມ່ນໃຊ້ເວລາດົນຫລາຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມແພງເກີນໄປ, ແຕ່ຖ້າເປັນບໍລິສັດພັດທະນາທີ່ດິນພັດແກ້ໄຂໄວກວ່າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.