Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຜົນງານສານປະຊາຊົນ ສຳເລັດ 3 ພັນກ່ວາເລື່ອງ! ພ້ອມອົບຮົມ ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ບໍ່ມີປະໂຫຍດແອບແຝງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1% ແຕ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ມີເຖິງ 30.718 ເລື່ອງ, ຂະນະທີ່ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ຄູ່ຄວາມໂດຍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ສະບັບເລກທີ 080/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ 4 ເນື້ອໃນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງຜ່ານໄລຍະ 1 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ:

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໂດຍໄດ້ສັບຊ້ອນພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 54 ຄົນ ໄປຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນ, ຂຽນໃບສໍາຫຼວດ 4 ຄົນ, ປະຕິບັດວິໄນ 1 ຄົນ ແລະ ລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ. 

ໃນຂະນະທີ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 158/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ (ໃນນີ້ ຄະດີແພ່ງ 1.312 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 1.814 ເລື່ອງ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016 – 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1%; ລວມເງິນທີ່ເກັບໄດ້ ແລະ ມອບໃຫ້ຄູ່ຄວາມມີທັງໝົດ 45.762 ລ້ານກວ່າກີບ, 82 ລ້ານກວ່າ ບາດ, 1,8 ລ້ານກວ່າໂດລາ, 12.000 ຢວນ; ລວມເງິນອາກອນ, ເງິນປັບໃໝ, ເງິນຮິບທີ່ເກັບໄດ້ ແລະ ມອບໃຫ້ລັດມີ 11.756 ລ້ານກວ່າກີບ, 92 ພັນກວ່າ ບາດ ແລະ 310 ໂດລາ. 


ກ່ຽວກັບການຫັນພະນັກ ງານລົງສົມທົບກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ – ທັນວາ 2018 ໄດ້ເອົາ ພະນັກງານທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນ ໄຂ ຈໍານວນ 24 ຄົນ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ 398 ເລື່ອງ (ຄະດີແພ່ງ 286 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 112 ເລື່ອງ) ທຽບໃສ່ໂຕເລກ 9 ເດືອນໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 189 ເລື່ອງ ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມາໄດ້ຫັນພະນັກງານ 26 ຄົນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານດັ່ງກ່າວຢູ່ 5 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 16 ຄົນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ 2 ຄົນ ມີໄລຍະເວລາ 8 ເດືອນ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ (ແຂວງລະ 2 ຄົນ, ກໍານົດເວລາ 45 ວັນ).

ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສະບັບປັບປຸງ ສຳເລັດແລ້ວໂດຍພື້ນຖານ ຄາດວ່າຈະສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃນກາງປີ 2020 ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາພິຈາລະນາ ໃນທ້າຍປີ 2020, ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 3 ສະບັບ. 


ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍເນັ້ນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານບາງຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ. 

ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ຢາກຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຄູ່ຄວາມ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນທັງຊ້າ ແລະ ທັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ, ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃນປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 2217 ເລື່ອງ ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 206 ເລື່ອງ. 

ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: ບັນຫາຄົງຄ້າງໃນຕົວ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນບັນຫາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີິ່ຍັງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍັງບໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງຄູ່ຄວາມ, ຍັງມີລັກສະນະໄວ – ຊ້າ ຕາມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີການເລືອກປະຕິບັດ. 

ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທຳ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:

ການກວດກາປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການ, ຈຸດສຸມທີ່ຈະແຈ້ງ; ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຍັງມີຫຼາຍກໍລະນີຂາດການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະວິໄຈເນື້ອໃນຄຳຕັດສິນ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເກັບກູ້ຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບ, ປັບໃໝ ແລະ ອາກອນຂອງລັດ 2% ຕາມຄໍາຕັດສິນ ຫຼື ຄໍາພິພາກສາຂອງສານບໍ່ໂປ່ງໃສ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍມີບາງກໍລະນີ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ພາໃຫ້ຄຳຕັດສິນຄ້າງປະຕິບັດເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 21.354 ເລື່ອງ ມາເປັນ 30.718 ເລື່ອງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.364 ເລື່ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1% ແຕ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ມີເຖິງ 30.718 ເລື່ອງ, ຂະນະທີ່ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ຄູ່ຄວາມໂດຍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ.

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ສະບັບເລກທີ 080/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ມະຕິດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດ 4 ເນື້ອໃນ ໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຊຶ່ງຜ່ານໄລຍະ 1 ປີເຄິ່ງຜ່ານມາມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ:

ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໂດຍໄດ້ສັບຊ້ອນພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 54 ຄົນ ໄປຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນ, ຂຽນໃບສໍາຫຼວດ 4 ຄົນ, ປະຕິບັດວິໄນ 1 ຄົນ ແລະ ລຶບຊື່ອອກຈາກການເປັນລັດຖະກອນ 1 ຄົນ. 

ໃນຂະນະທີ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 158/ລບ, ລົງວັນທີ 4 ມິຖຸນາ 2013 ວ່າດ້ວຍການຕີລາຄາ, ການປະມູນຂາຍ ແລະ ການມອບຊັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ (ໃນນີ້ ຄະດີແພ່ງ 1.312 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 1.814 ເລື່ອງ) ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2016 – 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1%; ລວມເງິນທີ່ເກັບໄດ້ ແລະ ມອບໃຫ້ຄູ່ຄວາມມີທັງໝົດ 45.762 ລ້ານກວ່າກີບ, 82 ລ້ານກວ່າ ບາດ, 1,8 ລ້ານກວ່າໂດລາ, 12.000 ຢວນ; ລວມເງິນອາກອນ, ເງິນປັບໃໝ, ເງິນຮິບທີ່ເກັບໄດ້ ແລະ ມອບໃຫ້ລັດມີ 11.756 ລ້ານກວ່າກີບ, 92 ພັນກວ່າ ບາດ ແລະ 310 ໂດລາ. 


ກ່ຽວກັບການຫັນພະນັກ ງານລົງສົມທົບກັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ເມສາ – ທັນວາ 2018 ໄດ້ເອົາ ພະນັກງານທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນ ໄຂ ຈໍານວນ 24 ຄົນ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ 398 ເລື່ອງ (ຄະດີແພ່ງ 286 ເລື່ອງ, ຄະດີອາຍາ 112 ເລື່ອງ) ທຽບໃສ່ໂຕເລກ 9 ເດືອນໃນປີ 2017 ເພີ່ມຂຶ້ນ 189 ເລື່ອງ ແລະ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຜ່ານມາໄດ້ຫັນພະນັກງານ 26 ຄົນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານດັ່ງກ່າວຢູ່ 5 ແຂວງຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 16 ຄົນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ 2 ຄົນ ມີໄລຍະເວລາ 8 ເດືອນ; ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ວຽງຈັນ ແລະ ຫຼວງພະບາງ (ແຂວງລະ 2 ຄົນ, ກໍານົດເວລາ 45 ວັນ).

ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ໄດ້ກໍານົດເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານສະບັບປັບປຸງ ສຳເລັດແລ້ວໂດຍພື້ນຖານ ຄາດວ່າຈະສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານໃນກາງປີ 2020 ແລະ ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາພິຈາລະນາ ໃນທ້າຍປີ 2020, ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 3 ສະບັບ. 


ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກອບຄໍາເຫັນໂດຍເນັ້ນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານບາງຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກໂດຍມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ. 

ທ່ານ ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນວ່າ: ຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທໍາຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ຢາກຮຽກຮ້ອງຜົນປະໂຫຍດຈາກຄູ່ຄວາມ ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນທັງຊ້າ ແລະ ທັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ, ຢູ່ແຂວງຈໍາປາສັກ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ໃນປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 2217 ເລື່ອງ ແຕ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 206 ເລື່ອງ. 

ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ: ບັນຫາຄົງຄ້າງໃນຕົວ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ ແມ່ນບັນຫາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ທີິ່ຍັງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍັງບໍ່ເຄົາລົບສິດຂອງຄູ່ຄວາມ, ຍັງມີລັກສະນະໄວ – ຊ້າ ຕາມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີການເລືອກປະຕິບັດ. 

ທ່ານ ນາງ ບົວຄຳ ທິບພະວົງ ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານກໍາມາທິການຍຸຕິທຳ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:

ການກວດກາປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການ, ຈຸດສຸມທີ່ຈະແຈ້ງ; ການປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຍັງມີຫຼາຍກໍລະນີຂາດການຄົ້ນຄ້ວາ, ວິເຄາະວິໄຈເນື້ອໃນຄຳຕັດສິນ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເກັບກູ້ຊັບສິນທີ່ສານຕັດສິນຮິບ, ປັບໃໝ ແລະ ອາກອນຂອງລັດ 2% ຕາມຄໍາຕັດສິນ ຫຼື ຄໍາພິພາກສາຂອງສານບໍ່ໂປ່ງໃສ, ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກໍມີບາງກໍລະນີ ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ຫຼື ຄຳພິພາກສາ ບໍ່ຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ພາໃຫ້ຄຳຕັດສິນຄ້າງປະຕິບັດເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 21.354 ເລື່ອງ ມາເປັນ 30.718 ເລື່ອງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 9.364 ເລື່ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.