Thursday, June 20, 2024
Lenovo

ຊົມເຊີຍ! ຂະ​ແໜງ​ການທ່ອງ​ທ່ຽວຈະ​ສ້າງ ​ແລະ ປັບປຸງ​ແຫ​ຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ໃຫ້​ໄດ້​ແຂວງ​ລະ 5 ​ແຫ່ງ

ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ວປະເທດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2019, ເຊິ່ງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ຖວທ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ຈະປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະ ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໄຍວ່າທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຫລືບໍ່.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສ້າງໃໝ່ໝົດ ແຕ່ຈະໄດ້ປັບປຸງບາງແຫ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດີສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ໄປສູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະ ທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມາແລ້ວຄິດຢາກກັບມາທ່ຽວອີກ.

Patuxai arch monument in Vientiane, the Capital of Laos.

ສ່ວນການສ້າງໃໝ່ນັ້ນ, ຈະອີງຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະແຂວງ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ເຊິ່ງແນ່ນອນແລ້ວວ່າບາງແຂວງ ກໍຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ ແຕ່ບາງແຂວງກໍອາດຈະກາຍ ຕົວເລກທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ສະມາຊິກສະພາ ປະ ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈົ່ງຊ່ວຍພະແນກ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກໍຄື ອຳນາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກ ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ

ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ຖວທ ທົ່ວປະເທດ ເມື່ອຕົ້ນປີ 2019, ເຊິ່ງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ຖວທ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ຈະປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະ ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫວງເປັນໄຍວ່າທຸກແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຈະປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນຫລືບໍ່.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄຳກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ການກຳນົດຈຸດສຸມພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ແຂວງລະ 5 ແຫ່ງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສ້າງໃໝ່ໝົດ ແຕ່ຈະໄດ້ປັບປຸງບາງແຫ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃຫ້ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ດີສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ.

ອາດຈະມີການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ໄປສູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະ ທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມາແລ້ວຄິດຢາກກັບມາທ່ຽວອີກ.

Patuxai arch monument in Vientiane, the Capital of Laos.

ສ່ວນການສ້າງໃໝ່ນັ້ນ, ຈະອີງຕາມຄວາມສາມາດຕົວຈິງໃນແຕ່ລະແຂວງ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້, ເຊິ່ງແນ່ນອນແລ້ວວ່າບາງແຂວງ ກໍຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນຕື່ມ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການ ແຕ່ບາງແຂວງກໍອາດຈະກາຍ ຕົວເລກທີ່ກຳນົດໄວ້ແລ້ວ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄື ສະມາຊິກສະພາ ປະ ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈົ່ງຊ່ວຍພະແນກ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກໍຄື ອຳນາດການປົກ ຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ບັນລຸຕາມຕົວເລກ ຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.

ກວດເບິ່ງອາການເປັນ​ມະ​ເຮັງດ້ວຍໂຕເອງ

ມະ​ເຮັງ ​ເປັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ອັນຕະລາຍ ​ໂດຍເຮົາບໍ່​ສາມາດຮູ້​ວ່າ ມັນຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​ຕອນ​ໃດ. ແຕ່ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ວິທີ​ສັງ​ເກດ​ອາການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງມະ​ເຮັງ 14 ຊະນິດ​ ມາ​ໃຫ້ທ່ານ​ຮູ້.