Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຄສສ ຈັດງານແຂ່ງຂັນ ສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ປະຈຳສົກສຶກສາ 2018-2019

ຄະນະສຶກສາສາດ ມຊ. ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ປທ. ວິຊຽນ ທອງທະວີຮອງຄະນະບໍດີ ຄສສ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າພະ ແນກ, ຕາງໜ້າພະແນກກິດຈະກຳນັກສຶກສາແຕ່ລະຄະນະວິຊາ,ບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອຈ. ວິຊຽນ ທອງທະວີ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ສິລະປະສຶກສາ ກໍແມ່ນຫຼັກມູນໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ ແລະເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມລຳວົງລາວເຂົ້າໃນໝູ່ນັກສຶກສາ.

ເພື່ອເຝິກທັກສະໃຫ້ນັກສຶກສາກ້າສະແດງອອກຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ແລະສັງຄົມ, ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະອະນຸລັກຮັກສາ ວັດທະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີລາວໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບຄົນລາວເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍແມ່ນນັກສຶກສາຄູ.

ການແຂ່ງຂັນສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ທີ່ຄະນະສຶກສາສາດຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້, ມີ  6 ພາກວິຊາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄື:

ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ, ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະ ເທດ, ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະພາກວິຊາສ້າງຄູບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ມີ 5 ປະເພດການແຂ່ງຂັນຄື:

ປະເພດຮ້ອງເພງຍິງ, ປະເພດຮ້ອງເພງຊາຍ, ປະເພດຂັບ-ລຳຍິງ, ປະເພດຂັບ-ລຳຊາຍ ແລະປະເພດບົດຟ້ອນ.   

ຜົນການແຂ່ງຂັນປະເພດຮ້ອງເພງຍິງ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ມາຍມິ້ນ ອິນທະວົງ ຈາກພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທະມະຊາດ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ນ. ຊາຍວ້າ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ນ.ຄຳມະນີ ພົທມະຈັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ.

ປະເພດຮ້ອງເພງຊາຍ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ທ. ໂຊກໄຊ ມາລາກຸນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະນາສາດສັງຄົມ. ອັນ ດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ສີເມືອງ ສີສົມໄຊ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ໂຊກໄຊ ຫຼວງສົມພັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ; ປະເພດຂັບ-ລຳຍິງ ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ ນ.ດວງມາລາ ທອງສະຫວັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ນ. ຈັນສະໄໝ ຈັນຕານ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ນ. ບອຍ ພົມມະລາດ ຈາກພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ປະເພດຂັບ-ລຳຊາຍ ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ ທ. ສຸດທິພົງ ພົມບັນຊາ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ອັນ ດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ແຫຼ້ ແກ້ວບຸນທັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ຄຳແດງ ສີຫາລາດ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດ. ສວ່ນປະເພດບົດຟ້ອນ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos

ຄະນະສຶກສາສາດ ມຊ. ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ຂຶ້ນທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມຊ. ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ປທ. ວິຊຽນ ທອງທະວີຮອງຄະນະບໍດີ ຄສສ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພາກວິຊາ, ຫົວໜ້າພະ ແນກ, ຕາງໜ້າພະແນກກິດຈະກຳນັກສຶກສາແຕ່ລະຄະນະວິຊາ,ບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຄະນະດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ອຈ. ວິຊຽນ ທອງທະວີ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດພິທີ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານນີ້ ແມ່ນເພື່ອປະຕິບັດຕາມ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ສິລະປະສຶກສາ ກໍແມ່ນຫຼັກມູນໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ ແລະເບີກບານມ່ວນຊື່ນ, ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມລຳວົງລາວເຂົ້າໃນໝູ່ນັກສຶກສາ.

ເພື່ອເຝິກທັກສະໃຫ້ນັກສຶກສາກ້າສະແດງອອກຕໍ່ໜ້າມະຫາຊົນ ແລະສັງຄົມ, ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ ແລະອະນຸລັກຮັກສາ ວັດທະນະທໍາ-ຮີດຄອງປະເພນີລາວໃຫ້ຄຽງຄູ່ກັບຄົນລາວເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍແມ່ນນັກສຶກສາຄູ.

ການແຂ່ງຂັນສິລະປະ-ວັນນະຄະດີ ທີ່ຄະນະສຶກສາສາດຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງນີ້, ມີ  6 ພາກວິຊາເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄື:

ພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາສ້າງຄູຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ, ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະ ເທດ, ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະພາກວິຊາສ້າງຄູບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ມີ 5 ປະເພດການແຂ່ງຂັນຄື:

ປະເພດຮ້ອງເພງຍິງ, ປະເພດຮ້ອງເພງຊາຍ, ປະເພດຂັບ-ລຳຍິງ, ປະເພດຂັບ-ລຳຊາຍ ແລະປະເພດບົດຟ້ອນ.   

ຜົນການແຂ່ງຂັນປະເພດຮ້ອງເພງຍິງ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ມາຍມິ້ນ ອິນທະວົງ ຈາກພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທະມະຊາດ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ນ. ຊາຍວ້າ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ນ.ຄຳມະນີ ພົທມະຈັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ.

ປະເພດຮ້ອງເພງຊາຍ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ທ. ໂຊກໄຊ ມາລາກຸນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະນາສາດສັງຄົມ. ອັນ ດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ສີເມືອງ ສີສົມໄຊ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ໂຊກໄຊ ຫຼວງສົມພັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາຕ່າງປະເທດ; ປະເພດຂັບ-ລຳຍິງ ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ ນ.ດວງມາລາ ທອງສະຫວັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ນ. ຈັນສະໄໝ ຈັນຕານ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ນ. ບອຍ ພົມມະລາດ ຈາກພາກວິຊາຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ.

ປະເພດຂັບ-ລຳຊາຍ ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ ທ. ສຸດທິພົງ ພົມບັນຊາ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ອັນ ດັບ 2 ໄດ້ແກ່ ທ. ແຫຼ້ ແກ້ວບຸນທັນ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ທ. ຄຳແດງ ສີຫາລາດ ຈາກພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດ. ສວ່ນປະເພດບົດຟ້ອນ ຊະນະເລີດໄດ້ແກ່ ພາກວິຊາສ້າງຄູ ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ອັນດັບ 2 ໄດ້ແກ່ພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແລະອັນດັບ 3 ໄດ້ແກ່ ພາກວິຊາສ້າງຄູ ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos
InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.