ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ປັດຈຸບັນນີ້ວ່າ:

ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ມີນິຕິກຳກ່ຽວກັບວຽກງານປ່າໄມ້ຫລາຍສະບັບກໍຕາມ, ແຕ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມ ຊືມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານທ້ອງຖິ່ນ.

ພ້ອມນັ້ນ, ການຈັດສັນອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຕິດພັນກັບການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢູ່ເຂດພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫລີກຍັງຂາດທຶນຮອນ ແລະ ການແນະນຳທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການປູກ ແລະ ການລ້ຽງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າຍັງດຳລົງຊີວິດແບບດັ່ງເດີມ ດ້ວຍການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການກວດ ກາຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງອົງການອຳນາດລັດ ແຕ່ຂັ້ນສູນ ກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດເທົ່າທີ່ຄວນ ໃນກໍລະນີມີມະຕິຄຳສັ່ງແລ້ວ ກໍຍັງມີການລະເມີດ ພາໃຫ້ເກີດມີການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢູ່ບາງບ່ອນ, ລວມທັງນະໂຍບາຍ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ທົ່ວປວງຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າໄມ້, ການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນແຮງຈູງໃຈເທົ່າທີ່ຄວນ, ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນນະໂຍບາຍແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ, ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ແລະ ການຕະຫລາດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງທຶນຂອງລັດ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ລວມທັງວຽກປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າ ຍັງຈຳກັດ, ລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ ເປັນຕົ້ນ ຍັງຂາດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ປະຈຳການຢູ່ແຕ່ລະເຂດປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າ ໄມ້ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ.

ຜ່ານມາການຫັນປ່ຽນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ໄປຮັບໃຊ້ເປົ້າໝາຍອື່ນ ຍັງບໍ່ທັນຄົ້ນຄວ້າວິ ໄຈເຖິງປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະ ກິດສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ປ່າສະຫງວນດົງໂພສີ ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ປ່າສະຫງວນດົງບ້ານໄຊ ເປັນສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະໜາມກ໊ອບຊີເກມ ແລະ ປ່າສະຫງວນຫ້ວຍຍາງ ເປັນເຂດປຸກສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານ.

ແນວໃດກໍດີ, ລັດຖະບານກໍໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 70% ຫລື 16,5 ລ້ານເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສາມາດກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ຕາມ 3 ປະເພດປ່າ ຄື:

ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະ ລິດແຫ່ງຊາດ ໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ 15,42 ລ້ານເຮັກ ຕາ, ໃນນັ້ນ ປ່າປ້ອງກັນ ມີທັງທັງໝົດ 139 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 7,98 ລ້ານເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນ ມີ 172 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ 4,93 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ມີທັງໝົດ 51 ແຫ່ງ ມີເນື້ອທີ່ 3,1 ລ້ານເຮັກຕາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

Hits: 113

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້