ເຮືອນ Lifestyle ເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ສຳລັບຄົນມັກອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”

ເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາ ສຳລັບຄົນມັກອ້າງວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”

0
ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ເຊົາອ້າງວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ດ້ວຍເຕັກນິກການບໍລິຫານເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີເວລາໃຫ້ກັບໂຕເອງ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ່ານຮັກ.

ແລ້ວຈຶ່ງນັດກັນໃໝ່ ເຮົາບໍ່ມີເວລາ”ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາອາດໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າໃນລັກສະນະນີ້ຫລາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຫລາຍເທື່ອກໍແມ່ນໂຕເຮົາເອງທີ່ເປັນຜູ້ເວົ້າປະຕິເສດ ໂດຍໃຊ້ຄຳວ່າ “ບໍ່ມີເວລາ”. ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະຈັດການພາລະກິດຕ່າງໆໃນແຕ່ລະມື້ໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ, ຫາກທ່ານກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າວຽກໃນແຕ່ ລະມື້ນັ້ນມີຫລວງຫລາຍລົ້ນມືຈົນເຮັດເທົ່າໃດກໍບໍ່ທັນ ຫລື ຮູ້ສຶກວ່າທ່ານບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະອອກໄປທ່ອງທ່ຽວ, ພັກຜ່ອນ, ເຮັດສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນບໍ່ມີເວລາຄືທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ມີເວລາໃຫ້ສຳລັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ທ່ານມັກຍິ່ງຂຶ້ນ.

– ເຮັດລາຍການສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດ: ຈົດລາຍການສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດທັງໝົດ ພ້ອມກຳນົດສົ່ງ ຫລື ເສັ້ນຕາຍທີ່ວຽກນັ້ນຕ້ອງແລ້ວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາວຽກຕົກຫລົ່ນຫລົງລືມໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມີວຽກຈຳນວນຈັກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ວຽກໃດຍາກງ່າຍ, ວຽກໃດໃຊ້ເວລາເຮັດຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນກ່ວາກັນ, ເລືອກເຮັດວຽກຕາມລຳດັບ, ວາງແຜນໃຫ້ວຽກແຕ່ລະວຽກສຳເລັດທັນພາຍໃນກຳນົດ ແລ້ວຢ່າລືມເຜື່ອເວລາສຳລັບກວດສອບລາຍລະອຽດ, ທົບທວນເບິ່ງຄວາມຮຽບຮ້ອຍຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກຕື່ມນຳ.

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

 – ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດ : ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າເຮົາມີວຽກທີ່ລໍຖ້າໃຫ້ເຮັດຢູ່ທັງໝົດຈັກວຽກ, ແຕ່ລະວຽກຮີບດ່ວນເທົ່າໃດ ກໍມາຮອດເວລາຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວ. ວຽກໃດຍາກ ຮີບເອົາວຽກນັ້ນມາເຮັດກ່ອນ, ວຽກໃດຮີບດ່ວນ ກໍຮີບຈັດສັນເວລາມາເຮັດໃຫ້ແລ້ວສົມບູນ,  ພະຍາຍາມຢ່າຖິ້ມວຽກເກົ່າໄວ້ໃຫ້ຄ້າງຄາ ເພາະຍິ່ງເວລາຜ່ານໄປດົນ ວຽກທີ່ເຮັດຄ້າງໄວ້ກໍຍິ່ງຂາດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ເວລາໃນການເຮັດກໍຍິ່ງໜ້ອຍລົງເລື້ອຍໆ ຈົນເລີ່ມທໍ້ໃຈທີ່ຈະເຮັດ ກາຍເປັນການດອງວຽກໄປເລື້ອຍໆຈົນໝົດໄຟໃນການເຮັດວຽກໄປເລີຍ.

 – ເຮັດຕາຕະລາງຕາມຄວາມເປັນຈິງ : ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແຕ່ລະວຽກແລ້ວໆ ຢ່າລືມຈັດສັນເວລາເພື່ອເຮັດວຽກນັ້ນນຳ. ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີບໍ່ແມ່ນການຫັກໂຫມລຸຍເຮັດວຽກຢູ່ຕະຫລອດເວລາຈົນບໍ່ໄດ້ຫລັບໄດ້ນອນ ບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ຕ້ອງຮີບກິນອາຫານ ຫລື ບໍ່ມີເວລາອອກໄປພົບໃຜເລີຍ, ແຕ່ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີແມ່ນການຈັດສັນເວລາໃຫ້ກັບກິດ ຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານຢ່າງລົງໂຕ, ມີສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ເອີ້ນໄດ້ວ່າສຸຂະພາບດີ, ສັງຄົມດີ ແລະ ວຽກກໍອອກມາດີນຳອີກ.

ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງຕາຕະລາງຊີວິດຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະມື້ ວ່າແຕ່ລະມື້ທ່ານໃຊ້ເວລາໄປກັບຫຍັງຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, ມີເວລາໃນສ່ວນໃດທີ່ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍເກີນໄປຫລືບໍ່ ເຊັ່ນ : ນອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາພັກຜ່ອນໜ້ອຍເກີນໄປ, ມີເວລາເຮັດວຽກຫລາຍເກີນໄປ, ບໍ່ມີເວລາຈັດສັນເວລາສຳລັບອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ພົບປະໝູ່ເພື່ອນເລີຍ, ລອງປັບປ່ຽນ, ເພີ່ມ ຫລື ຫລຸດອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາໃນການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມີເວລາສຳລັບເຮັດວຽກຕ່າງໆໃຫ້ຢ່າງພໍດີ ບໍ່ກະທົບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານ.

 – ບໍ່ຮັບວຽກຫລາຍຈົນເກີນພໍດີ : ທຸກຄົນມີເວລາມື້ລະ 24 ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າແຕ່ລະຄົນຈະໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງນີ້ຢ່າງເໝາະສົມກຸ້ມຄ່າຊໍ່າໃດ ຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ການເຮັດວຽກທຸກຢ່າງຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ ກໍເຖິງເວລາທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງເລືອກປະຕິເສດວຽກບາງຢ່າງອອກໄປຈາກຊີວິດຂອງທ່ານແດ່ແລ້ວ ເພາະເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກທຸກວຽກໃຫ້ແລ້ວທັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຢູ່ໄດ້ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນຄົນທີ່ເຮັດວຽກລ່າຊ້າ, ບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາແລ້ວ ຍັງ ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງເວລາຂອງຊີວິດທ່ານເສຍຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນຳ. ສະນັ້ນ, ເລືອກຮັບວຽກແຕ່ພໍດີ ເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອການບໍລິຫານເວລາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ບໍ່​ມີ​ຄໍາ​ເຫັນ

Exit mobile version