Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຄົນລາວຕ້ອງຮູ້! ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນວົງສາຄະນະຍາດແຫ່ງຊາດລາວ

ພາບປະກອບ

1. ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນຊາດລາວ

ຊາດລາວແມ່ນຊາດຫນຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ແຫລມອິນດູຈີນແຫ່ງນີ້ ມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມບູຮານຈົນຮອດສະໄຫມປັດຈຸບັນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2500 ປີມາແລ້ວ. ( ສິລາ ວີລະວົງ, 1957: 1) ໂດຍອີງຕາມອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນ, ຈັດແບ່ງຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າຕ່າງໆຄືນອີກ ແລະ ອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 14-15/08/ 2000 ແລະວາລະປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄຫມທີ 6 ຊຸດທີ VI ໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ປະເທດລາວມີ 49 ເຜົ່າ (ປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 50 ເຜົ່າ) ແລະມີ 4 ຫມວດໃຫຍ່, ສ່ວນການຈັດແບ່ງເປັນ 4 ຫມວດໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫມວດທີ່ໃຊ້ພາສາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບ

1.1. ຫມວດພາສາລາວ-ໄທ

ເຜົ່າລາວ-ໄຕ ແມ່ນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຊື້ອຊາດອາຊີໃຕ້, ບັນດາເຜົ່າລາວ-ໄຕໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ດິນແດນນີ້ ແຕ່ເຫິງນານແລ້ວ, ໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາເຄີຍເອີ້ນວ່າ “ ລາວລຸ່ມ ” ມາຮອດສະຕະວັດທີ 8 ບັນດາເຜົ່າລາວ-ໄຕໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຖານະເປັນເຈົ້າປົກຄອງດິນແດນແຫ່ງນີ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໂດຍແມ່ນຂຸນລໍ ເປັນເຈົ້າຊີວິດອົງທຳອິດຂອງລາວຢູ່ເມືອງຊວາ ( ບໍ່ແສງຄໍາ ວົງດາລາ ພ້ອມຄະນະ 1987:15 ).

ພາບປະກອບ

ສະຕະວັດທີ 14 ຄືປີ 1353 ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດ ບັນພະບຸລຸດຜູ້ມີຄວາມປີຊາສາມາດໄດ້ທາໍການທ້ອນໂຮມບັນດາຫົວເມືອງລາວຕ່າງໆເຂົ້າມາເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວເອີ້ນວ່າ “ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງເອະກະພາບ ” ເປັນສູນກາງດ້ານວັດທະນະທ ໍາ, ພາສາວັນນະຄະດີ, ເສດຖະກິດ ແລະດ້ານອື່ນໆ, ຈາກນັ້ນ, ປະເທດໄດ້ຮັບການສ້າງ ສາພັດທະນາໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫລາຍສະຕະວັດ.

ພາບປະກອບ

ຫມວດພາສາລາວ-ໄຕປະກອບດ້ວຍ 8 ຊົນເຜົ່າເຊັ່ນ ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າຜູ້ໄທ, ເຜົ່າໄຕ, ເຜົ່າລື້. ເຜົ່າຍວນ, ເຜົ່າຍັງ, ເຜົ່າແຊກ ແລະເຜົ່າໄທເຫນືອ, ບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີພາສາປາກເວົ້າ. ມີຮີດຄອງປະເພນີ, ມີສິລະ ປະວັດທະນະທໍາ, ຄວາມເຊື່ອຖື…ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ແຕ່ກໍມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ສາມາດເຂົ້າໃຈພາ ສາກັນໄດ້, ສາມາດຄົບຄ້າສະມາຄົມ, ສົນທະນາເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ບັນດາຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກຈີນຕອນໃຕ້; ມີແຕ່ເຜົ່າແຂກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກແຂວງເຫງ້ອານ ປະເທດຫວຽດນາມ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງ 2005: 141 ).

ພາບປະກອບ

1.2. ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ

ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນພົນລະເມືອງຂອງລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຄີຍເອີ້ນວ່າ “ ລາວເທິງ ຫລືລາວກາງ ” ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນດັ້ງເດີມໄດ້ທໍາມາຫາກິນໃນແຜ່ນດິນລາວ ແລະຢູ່ຫລາຍແຫ່ງໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ, ບັນດາເຜົ່າເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທໍາອັນເກົ່າແກ່, ລືຊື່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນເຊັ່ນ: ທາດເສົາຫີນທີ່ປາກອູ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ວັດພູທີ່ແຂວງຈໍາປາ ສັກ, ຈຸ້ມຫລັກຫີນ ເຂດເມືອງເປີນ ແຂວງຫົວພັນ, ໄຫຫີນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຄອງລາງ, ຄ້ອງບັ້ງ ( ບໍ່ແສງ ຄາໍວົງດາລາ ພ້ອມຄະນະ, 1987: 16-17 ).

ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ປະກອບດ້ວຍ 32 ຊົນເຜົ່າເຊັ່ນ ເຜົ່າກຶມຫມຸ, ເຜົ່າກະຕ່າງ, ເຜົ່າກະຕູ, ເຜົ່າກະຣຽງ, ເຜົ່າຕະຣຽງ, ເຜົ່າກະຣິ, ເຜົ່າຂະແມ, ເຜົ່າສະດາງ, ເຜົ່າຊິງມູນ, ເຜົ່າຍະເຫີນ, ເຜົ່າ ຕະໂອ້ຍ… ຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມມີພາສາຄາໍເວົ້າທີ່ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ມີວິຖີຊີວິດ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະກາໍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນະທໍາສັງຄົມອັນດີງາມ ທີ່ຫລາກຫລາຍ. ບັນດາຊົນເຜົ່າຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມມີເຊື້ອສາຍພົວພັນກັບຊົນຊາດຂອມ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າຂອງອິນເດຍບູຮານ. ທ້າຍສະຕະວັດທີ 4 ຊົນຊາດຂອມ ໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເຂດອິນດູຈີນ ຫລືສຸວັນນະພູມເຊິ່ງຫມາຍເຖິງ ປະເທດລາວ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, 2005: 48-212 ).

ພາບປະກອບ

1.3. ຫມວດພາສາຈີນ-ຕິເບດ

ບັນດາເຜົ່າໃນຫມວດພາສາຈີນ – ຕິເບດ ປະກອບດ້ວຍ 7 ຊົນເຜົ່າຄື ຊົນເຜົ່າສິງສີລິ, ເຜົ່າສີລາ, ເຜົ່າລາຫູ, ເຜົ່າໂລໂລ, ເຜົ່າຫໍ້, ເຜົ່າອາຄາ ແລະເຜົ່າຮ່າຍີ່, ຊົນເຜົ່າທັງ 7 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີພາສາ ປາກເວົ້າສະເພາະ, ມີວັດທະນະທ ໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື…ທີ່ເປັນເອກະລັກປະຈາໍເຜົ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເຜົ່າຕ່າງໆໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕິເບດ ມີຕົ້ນກໍາເນີດ ແລະມີທີ່ຢູ່ດັ່ງເດີມແມ່ນປະເທດຈີນ. ມີແຕ່ຊົນເຜົ່າສິງສິລິເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ປະເທດມຽນມາ ແລະ ເຂົ້າມາລາວສະຕະວັດທີ 16 ( ສູນ ກາງແນວສ້າງຊາດ, 2005: 212-257 ).

ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ

1.4. ຫມວດພາສາມົ້ງ-ອີວມຽນ

ຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາມົ້ງ – ອີວມຽນ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຊົນເຜົ່າໃຫຍ່ຄື ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແລະຊົນເຜົ່າອີວມຽນ. ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍຍັງມີແຊງ ຫລື ຂະແຫນງຍ່ອຍອອກໄປອີກເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງມີ: ມົ້ງຂາວ, ມົ້ງ ລາຍ ແລະ ມົ້ງດຳ ຊົນເຜົ່າອີວມຽນມີ: ເຜົ່າອີວມຽນ, ເຜົ່າແລນແຕ, ເຜົ່າຢ້າວຂາວ ແລະເຜົ່າພົມໄຫມແດງ ເປັນຕົ້ນ.

ພາບປະກອບ

ເຜົ່າມົ້ງ ແລະເຜົ່າອີວມຽນ ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີວັດທະນະທ ໍາ, ມີຮີດຄອງ ປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອ ຖື… ຊົນເຜົ່າມົ້ງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກຕິເບດ, ຊີບີລີ ແລະມົງໂກລີ ເຂົ້າມາຈີນ ແລ້ວເຂົ້າມາສູ່ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ເມື່ອປະມານສະຕະວັດທີ 19; ສ່ວນຊົນເຜົ່າອີວມຽນມີຖິ່ນ ກາໍເນີດຢູ່ຕອນກາງ ປະເທດຈີນ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາສູ່ພາກ ໃຕ້ ເຂົ້າສູ່ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະໄທ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງ ຊາດ, 2005: 262-267 ).

ພາບປະກອບ

ເປັນອັນວ່າ ບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມ ກັນເປັນເວລາດົນນານ, ເປັນວົງສາຄະນະຍາດລາວອັນດຽວກັນ ແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການນ ໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ຍາມໃດພວກເຮົາກໍ່ຊ່ວຍເຫລືອສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນ ແລະພັດທະນາປະເທດ ຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ, ພວກເຮົາທຸກຊົນເຜົ່າ ໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າພາສາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະຮີດຄອງປະ ເພນີອັນດີງາມໄວ້ຮ່ວມກັນທຸກວັນນີ້.

ພາບປະກອບ

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານລາວ ( ສະພາແຫ່ງຊາດ) ກໍມີນະໂຍບາຍໃຫມທີ່ສອດຄ່ອງຕາມຍຸກສະໄຫມ ເຊິ່ງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເອີ້ນວ່າ ປະເທດລາວມີ 3 ຊົນຊາດຄືແຕ່ກ່ອນອີກແລ້ວ.

ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ

1. ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນຊາດລາວ

ຊາດລາວແມ່ນຊາດຫນຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງພູມລໍາເນົາຢູ່ແຫລມອິນດູຈີນແຫ່ງນີ້ ມາຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມບູຮານຈົນຮອດສະໄຫມປັດຈຸບັນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 2500 ປີມາແລ້ວ. ( ສິລາ ວີລະວົງ, 1957: 1) ໂດຍອີງຕາມອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນ, ຈັດແບ່ງຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າຕ່າງໆຄືນອີກ ແລະ ອີງຕາມການຕົກລົງເຫັນດີຂອງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຊື່ເອີ້ນຂອງເຜົ່າໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 14-15/08/ 2000 ແລະວາລະປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄຫມທີ 6 ຊຸດທີ VI ໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ປະເທດລາວມີ 49 ເຜົ່າ (ປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 50 ເຜົ່າ) ແລະມີ 4 ຫມວດໃຫຍ່, ສ່ວນການຈັດແບ່ງເປັນ 4 ຫມວດໃຫຍ່ນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ຫມວດທີ່ໃຊ້ພາສາ, ວັດທະນະທໍາ ແລະຮີດຄອງປະເພນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

ພາບປະກອບ

1.1. ຫມວດພາສາລາວ-ໄທ

ເຜົ່າລາວ-ໄຕ ແມ່ນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຊື້ອຊາດອາຊີໃຕ້, ບັນດາເຜົ່າລາວ-ໄຕໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ດິນແດນນີ້ ແຕ່ເຫິງນານແລ້ວ, ໄລຍະຜ່ານມາພວກເຮົາເຄີຍເອີ້ນວ່າ “ ລາວລຸ່ມ ” ມາຮອດສະຕະວັດທີ 8 ບັນດາເຜົ່າລາວ-ໄຕໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ຖານະເປັນເຈົ້າປົກຄອງດິນແດນແຫ່ງນີ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ໂດຍແມ່ນຂຸນລໍ ເປັນເຈົ້າຊີວິດອົງທຳອິດຂອງລາວຢູ່ເມືອງຊວາ ( ບໍ່ແສງຄໍາ ວົງດາລາ ພ້ອມຄະນະ 1987:15 ).

ພາບປະກອບ

ສະຕະວັດທີ 14 ຄືປີ 1353 ເຈົ້າຟ້າງຸ່ມມະຫາລາດ ບັນພະບຸລຸດຜູ້ມີຄວາມປີຊາສາມາດໄດ້ທາໍການທ້ອນໂຮມບັນດາຫົວເມືອງລາວຕ່າງໆເຂົ້າມາເປັນອັນຫນຶ່ງອັນດຽວເອີ້ນວ່າ “ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງເອະກະພາບ ” ເປັນສູນກາງດ້ານວັດທະນະທ ໍາ, ພາສາວັນນະຄະດີ, ເສດຖະກິດ ແລະດ້ານອື່ນໆ, ຈາກນັ້ນ, ປະເທດໄດ້ຮັບການສ້າງ ສາພັດທະນາໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫລາຍສະຕະວັດ.

ພາບປະກອບ

ຫມວດພາສາລາວ-ໄຕປະກອບດ້ວຍ 8 ຊົນເຜົ່າເຊັ່ນ ເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າຜູ້ໄທ, ເຜົ່າໄຕ, ເຜົ່າລື້. ເຜົ່າຍວນ, ເຜົ່າຍັງ, ເຜົ່າແຊກ ແລະເຜົ່າໄທເຫນືອ, ບັນດາຊົນເຜົ່າທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີພາສາປາກເວົ້າ. ມີຮີດຄອງປະເພນີ, ມີສິລະ ປະວັດທະນະທໍາ, ຄວາມເຊື່ອຖື…ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ; ແຕ່ກໍມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ສາມາດເຂົ້າໃຈພາ ສາກັນໄດ້, ສາມາດຄົບຄ້າສະມາຄົມ, ສົນທະນາເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ. ບັນດາຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກຈີນຕອນໃຕ້; ມີແຕ່ເຜົ່າແຂກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກແຂວງເຫງ້ອານ ປະເທດຫວຽດນາມ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງ 2005: 141 ).

ພາບປະກອບ

1.2. ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ

ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເປັນກຸ່ມຄົນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນພົນລະເມືອງຂອງລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຄີຍເອີ້ນວ່າ “ ລາວເທິງ ຫລືລາວກາງ ” ເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນດັ້ງເດີມໄດ້ທໍາມາຫາກິນໃນແຜ່ນດິນລາວ ແລະຢູ່ຫລາຍແຫ່ງໃນເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້ ມາແຕ່ດຶກດໍາບັນ, ບັນດາເຜົ່າເຫລົ່ານີ້ໄດ້ ສ້າງພື້ນຖານວັດທະນະທໍາອັນເກົ່າແກ່, ລືຊື່ ແລະ ມະຫັດສະຈັນເຊັ່ນ: ທາດເສົາຫີນທີ່ປາກອູ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ວັດພູທີ່ແຂວງຈໍາປາ ສັກ, ຈຸ້ມຫລັກຫີນ ເຂດເມືອງເປີນ ແຂວງຫົວພັນ, ໄຫຫີນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຄອງລາງ, ຄ້ອງບັ້ງ ( ບໍ່ແສງ ຄາໍວົງດາລາ ພ້ອມຄະນະ, 1987: 16-17 ).

ຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ປະກອບດ້ວຍ 32 ຊົນເຜົ່າເຊັ່ນ ເຜົ່າກຶມຫມຸ, ເຜົ່າກະຕ່າງ, ເຜົ່າກະຕູ, ເຜົ່າກະຣຽງ, ເຜົ່າຕະຣຽງ, ເຜົ່າກະຣິ, ເຜົ່າຂະແມ, ເຜົ່າສະດາງ, ເຜົ່າຊິງມູນ, ເຜົ່າຍະເຫີນ, ເຜົ່າ ຕະໂອ້ຍ… ຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມມີພາສາຄາໍເວົ້າທີ່ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ຈໍານວນຫນຶ່ງ, ມີວິຖີຊີວິດ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະກາໍ ແລະຮີດຄອງປະເພນີ ວັດທະນະທໍາສັງຄົມອັນດີງາມ ທີ່ຫລາກຫລາຍ. ບັນດາຊົນເຜົ່າຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມມີເຊື້ອສາຍພົວພັນກັບຊົນຊາດຂອມ ເຊິ່ງເປັນຊົນເຜົ່າຂອງອິນເດຍບູຮານ. ທ້າຍສະຕະວັດທີ 4 ຊົນຊາດຂອມ ໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເຂດອິນດູຈີນ ຫລືສຸວັນນະພູມເຊິ່ງຫມາຍເຖິງ ປະເທດລາວ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, 2005: 48-212 ).

ພາບປະກອບ

1.3. ຫມວດພາສາຈີນ-ຕິເບດ

ບັນດາເຜົ່າໃນຫມວດພາສາຈີນ – ຕິເບດ ປະກອບດ້ວຍ 7 ຊົນເຜົ່າຄື ຊົນເຜົ່າສິງສີລິ, ເຜົ່າສີລາ, ເຜົ່າລາຫູ, ເຜົ່າໂລໂລ, ເຜົ່າຫໍ້, ເຜົ່າອາຄາ ແລະເຜົ່າຮ່າຍີ່, ຊົນເຜົ່າທັງ 7 ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີພາສາ ປາກເວົ້າສະເພາະ, ມີວັດທະນະທ ໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອຖື…ທີ່ເປັນເອກະລັກປະຈາໍເຜົ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເຜົ່າຕ່າງໆໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕິເບດ ມີຕົ້ນກໍາເນີດ ແລະມີທີ່ຢູ່ດັ່ງເດີມແມ່ນປະເທດຈີນ. ມີແຕ່ຊົນເຜົ່າສິງສິລິເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຕົ້ນກໍາເນີດຢູ່ປະເທດມຽນມາ ແລະ ເຂົ້າມາລາວສະຕະວັດທີ 16 ( ສູນ ກາງແນວສ້າງຊາດ, 2005: 212-257 ).

ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ
ພາບປະກອບ

1.4. ຫມວດພາສາມົ້ງ-ອີວມຽນ

ຊົນເຜົ່າໃນຫມວດພາສາມົ້ງ – ອີວມຽນ ປະກອບດ້ວຍ 2 ຊົນເຜົ່າໃຫຍ່ຄື ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແລະຊົນເຜົ່າອີວມຽນ. ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າກໍຍັງມີແຊງ ຫລື ຂະແຫນງຍ່ອຍອອກໄປອີກເຊັ່ນ ຊົນເຜົ່າມົ້ງມີ: ມົ້ງຂາວ, ມົ້ງ ລາຍ ແລະ ມົ້ງດຳ ຊົນເຜົ່າອີວມຽນມີ: ເຜົ່າອີວມຽນ, ເຜົ່າແລນແຕ, ເຜົ່າຢ້າວຂາວ ແລະເຜົ່າພົມໄຫມແດງ ເປັນຕົ້ນ.

ພາບປະກອບ

ເຜົ່າມົ້ງ ແລະເຜົ່າອີວມຽນ ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີວັດທະນະທ ໍາ, ມີຮີດຄອງ ປະເພນີ, ຄວາມເຊື່ອ ຖື… ຊົນເຜົ່າມົ້ງໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກຕິເບດ, ຊີບີລີ ແລະມົງໂກລີ ເຂົ້າມາຈີນ ແລ້ວເຂົ້າມາສູ່ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະໄທ ເມື່ອປະມານສະຕະວັດທີ 19; ສ່ວນຊົນເຜົ່າອີວມຽນມີຖິ່ນ ກາໍເນີດຢູ່ຕອນກາງ ປະເທດຈີນ ແລະເຄື່ອນຍ້າຍລົງມາສູ່ພາກ ໃຕ້ ເຂົ້າສູ່ຫວຽດນາມ, ລາວ ແລະໄທ ( ສູນກາງແນວລາວສ້າງ ຊາດ, 2005: 262-267 ).

ພາບປະກອບ

ເປັນອັນວ່າ ບັນດາເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນປະຊາຊົນພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຮ່ວມ ກັນເປັນເວລາດົນນານ, ເປັນວົງສາຄະນະຍາດລາວອັນດຽວກັນ ແລະພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານກົດຫມາຍ ເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການນ ໍາພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ຍາມໃດພວກເຮົາກໍ່ຊ່ວຍເຫລືອສາມັກຄີກັນ, ຮ່ວມກັນປົກປັກຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນ ແລະພັດທະນາປະເທດ ຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາ, ພວກເຮົາທຸກຊົນເຜົ່າ ໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າພາສາ, ສິລະປະວັດທະນະທໍາ ແລະຮີດຄອງປະ ເພນີອັນດີງາມໄວ້ຮ່ວມກັນທຸກວັນນີ້.

ພາບປະກອບ

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດຖະບານລາວ ( ສະພາແຫ່ງຊາດ) ກໍມີນະໂຍບາຍໃຫມທີ່ສອດຄ່ອງຕາມຍຸກສະໄຫມ ເຊິ່ງເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເອີ້ນວ່າ ປະເທດລາວມີ 3 ຊົນຊາດຄືແຕ່ກ່ອນອີກແລ້ວ.

ພາບປະກອບ
InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.