Friday, April 19, 2024
Lenovo

ເຕັກນິກຮຽນເກັ່ງ! ແບບນ້ອງ ນິດາ ນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳຊັ້ນມ5. ຂອງໂຮງຮຽນ ມສ ສໍາພັນໄຊ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ນ້ອງ ນິດາ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ກ່ອນທີ່ຈະເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ໃນເວລາອາຈານຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງຈົດຈໍ່ ພ້ອມທັງຈົດກ່າຍຄໍາອະທິບາຍເອົາໄວ້, ຖ້າມີຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຖາມຄືນ, ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ນ້ອງຍັງຕ້ອງທົບຄວນຄືນບົດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ ແລະ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຂອງທາງໂຮງຮຽນວາງອອກ, ໜັ່ນມາໂຮງຮຽນຢ່າງບໍ່ຂາດ ໃນເວລາຂາດຮຽນມື້ໜຶ່ງຮຽນບໍ່ທັນໝູ່ ແລະ ຍັງຖືຕັດຄະແນນປະຈໍາປີອີກດ້ວຍ.

ວິຊາທີ່ ນ້ອງນິດາ ຮຽນເກັ່ງ ແມ່ນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ, ເຊິ່ງເປັນວິຊາທີ່ເຂົ້າໃຈໄວ, ຮຽນງ່າຍ ແລະ ມັກຮັກໃນການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງສິລະປະວັນນະຄະດີຕ່າງໆ, ແຕ່ກໍມີບາງວິຊາທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຫຼາຍ ໃນເວ ລາສອບເສັງປະຈໍາເດືອນຄະແນນອອກມາຖືວ່າຍັງຕໍ່າ.

ແຕ່ນ້ອງກໍພະຍາຍາມຮຽນນໍາຄົນເກັ່ງ ແລະ ຄູອາຈານເພື່ອພັດທະນາການຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນ້ອງ ນິດາ ກໍຍັງມີຄວາມໄຝ່ຝັນໃນອະນາຄົດຢາກເປັນແພດ-ໝໍ ເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດປິ່ນປົວຄົນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບ ດີ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກາຍເປັນຄົນເກັ່ງ, ເປັນຄົນດີຂອງພໍ່ ແມ່ ກໍຄືຂອງສັງຄົມ.

ນາງ ບົວວັນ ແມ່ຂອງນ້ອງ ນີດາ ກ່າວວ່າ: ທາງຄອບຄົວມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ຜົນການຮຽນຂອງລູກອອກມາດີ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາຄອບຄົວກໍໄດ້ສົ່ງເສີມລູກໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນເວລາເຮັດໄຮ່-ເຮັດນາ ກໍບໍ່ບອກໃຫ້ລູກຂາດໂຮງຮຽນມາຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ, ບໍ່ມີແນວຄິດໃຫ້ລູກອອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ສ້າງຄອບຄົວແຕ່ຍັງໄວໝຸ່ມເທື່ອ ເພາະຢາກເຫັນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງລູກໃຫ້ສໍາເລັດ.

ນ້ອງນິດາ ອາຍຸ 15 ປີ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ5 ຂອງໂຮງຮຽນ ມສສໍາພັນໄຊ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ນ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ໃນການຟັງຄໍາອະທິດບາຍຂອງຄູອາຈານ ແລະ ໜັ່ນຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ຈາກຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນຂອງນ້ອງຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຄະແນນຂອງອອກມາດີ, ເຊິ່ງສະເລ່ຍຈັດອັນດັບໃນແຕ່ລະເດືອນບໍ່ຫຼຸດທີ 1 – 3 ໃນຈໍານວນນັກຮຽນ 29 ຄົນທີ່ຮ່ວມຊັ້ນຮຽນດຽວກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

ນ້ອງ ນິດາ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ກ່ອນທີ່ຈະເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ໃນເວລາອາຈານຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງຈົດຈໍ່ ພ້ອມທັງຈົດກ່າຍຄໍາອະທິບາຍເອົາໄວ້, ຖ້າມີຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຖາມຄືນ, ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ນ້ອງຍັງຕ້ອງທົບຄວນຄືນບົດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ ແລະ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຂອງທາງໂຮງຮຽນວາງອອກ, ໜັ່ນມາໂຮງຮຽນຢ່າງບໍ່ຂາດ ໃນເວລາຂາດຮຽນມື້ໜຶ່ງຮຽນບໍ່ທັນໝູ່ ແລະ ຍັງຖືຕັດຄະແນນປະຈໍາປີອີກດ້ວຍ.

ວິຊາທີ່ ນ້ອງນິດາ ຮຽນເກັ່ງ ແມ່ນວິຊາພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ, ເຊິ່ງເປັນວິຊາທີ່ເຂົ້າໃຈໄວ, ຮຽນງ່າຍ ແລະ ມັກຮັກໃນການປະດິດຄິດແຕ່ງຂອງສິລະປະວັນນະຄະດີຕ່າງໆ, ແຕ່ກໍມີບາງວິຊາທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນວິຊາຄະນິດສາດ, ຟີຊິກ ແລະ ເຄມີ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຍາກ ແລະ ສະຫຼັບຊັບຫຼາຍ ໃນເວ ລາສອບເສັງປະຈໍາເດືອນຄະແນນອອກມາຖືວ່າຍັງຕໍ່າ.

ແຕ່ນ້ອງກໍພະຍາຍາມຮຽນນໍາຄົນເກັ່ງ ແລະ ຄູອາຈານເພື່ອພັດທະນາການຮຽນຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນ້ອງ ນິດາ ກໍຍັງມີຄວາມໄຝ່ຝັນໃນອະນາຄົດຢາກເປັນແພດ-ໝໍ ເພື່ອຈະໄດ້ມີໂອກາດປິ່ນປົວຄົນ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ຊົນນະບົດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສຸຂະພາບ ດີ ແລະ ໃຫຍ່ຂຶ້ນມາກາຍເປັນຄົນເກັ່ງ, ເປັນຄົນດີຂອງພໍ່ ແມ່ ກໍຄືຂອງສັງຄົມ.

ນາງ ບົວວັນ ແມ່ຂອງນ້ອງ ນີດາ ກ່າວວ່າ: ທາງຄອບຄົວມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ຜົນການຮຽນຂອງລູກອອກມາດີ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາຄອບຄົວກໍໄດ້ສົ່ງເສີມລູກໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນເວລາເຮັດໄຮ່-ເຮັດນາ ກໍບໍ່ບອກໃຫ້ລູກຂາດໂຮງຮຽນມາຊ່ວຍວຽກຄອບຄົວ, ບໍ່ມີແນວຄິດໃຫ້ລູກອອກໂຮງຮຽນ ຫຼື ສ້າງຄອບຄົວແຕ່ຍັງໄວໝຸ່ມເທື່ອ ເພາະຢາກເຫັນອະນາຄົດ ແລະ ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງລູກໃຫ້ສໍາເລັດ.

ນ້ອງນິດາ ອາຍຸ 15 ປີ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ5 ຂອງໂຮງຮຽນ ມສສໍາພັນໄຊ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ນ້ອງໄດ້ເອົາ ໃຈໃສ່ໃນການຟັງຄໍາອະທິດບາຍຂອງຄູອາຈານ ແລະ ໜັ່ນຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນ, ຈາກຄວາມຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນຂອງນ້ອງຈິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຄະແນນຂອງອອກມາດີ, ເຊິ່ງສະເລ່ຍຈັດອັນດັບໃນແຕ່ລະເດືອນບໍ່ຫຼຸດທີ 1 – 3 ໃນຈໍານວນນັກຮຽນ 29 ຄົນທີ່ຮ່ວມຊັ້ນຮຽນດຽວກັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·