Friday, June 14, 2024
Lenovo

ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນຕ້ອງການເງິນຊົດເຊີຍ!

ປະຊາຊົນເກືອບ 150 ຄອບຄົວໃນຈໍານວນ 19 ບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນໝາຍເລກ 1 ແຕ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກຫາບ້ານດົງໝາກຄາຍແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບເປັນເງິນສົດ ຫລາຍກວ່າຮູບແບບຊົດເຊີຍເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າຮຸ້ກັບບໍລິສັດ. ໃນນີ້ເມືອງໄຊທານີມີ 7 ບ້ານ ແລະ 31 ຄອບຄົວ ແລະ ເມືອງໄຊເຊດຖາມີ 12 ບ້ານ ແລະ 115 ຄອບຄົວຖືກກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຊົດເຊີຍແມ່ນມີ 3 ປະເພດຄື: ຊົດເຊີຍດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກກະສິກຳ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຕາມການປະເມີນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດຫລາຍກວ່າການຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບອື່ນ ຫລື ການຄິດໄລ່ເປັນທຶນເພື່ອຮ່ວມ ຮຸ້ນກັບບໍລິສັດ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທຳມະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການນີ້ຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີນີ້, ມີຄວາມຍາວ 15 ກິໂລແມັດ, ມີ 4 ຊ່ອງຈະລາຈອນ, ມີຫລາຍຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖະໜົນສາຍຫລັກ, ພ້ອມຈຸດລ້ຽວກັບ, ມີລະບົບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ, ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດເອເຊຍລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ນໍລິໂກ ສປ ຈີນ ໃນຮູບແບບ BOT (ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍສ້າງພາຍໃນ 3 ປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການສັນຈອນແອອັດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

ປະຊາຊົນເກືອບ 150 ຄອບຄົວໃນຈໍານວນ 19 ບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນໝາຍເລກ 1 ແຕ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກຫາບ້ານດົງໝາກຄາຍແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບເປັນເງິນສົດ ຫລາຍກວ່າຮູບແບບຊົດເຊີຍເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າຮຸ້ກັບບໍລິສັດ. ໃນນີ້ເມືອງໄຊທານີມີ 7 ບ້ານ ແລະ 31 ຄອບຄົວ ແລະ ເມືອງໄຊເຊດຖາມີ 12 ບ້ານ ແລະ 115 ຄອບຄົວຖືກກະທົບຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ການຊົດເຊີຍແມ່ນມີ 3 ປະເພດຄື: ຊົດເຊີຍດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກກະສິກຳ ໃນລາຄາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍອີງຕາມແຕ່ລະປະເພດຂອງທີ່ດິນ ແລະ ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຕາມການປະເມີນຂອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສ່ວນຫລາຍແມ່ນເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ສ່ວນຫລາຍຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດຫລາຍກວ່າການຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບອື່ນ ຫລື ການຄິດໄລ່ເປັນທຶນເພື່ອຮ່ວມ ຮຸ້ນກັບບໍລິສັດ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທຳມະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການນີ້ຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນທ້າຍປີນີ້, ມີຄວາມຍາວ 15 ກິໂລແມັດ, ມີ 4 ຊ່ອງຈະລາຈອນ, ມີຫລາຍຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖະໜົນສາຍຫລັກ, ພ້ອມຈຸດລ້ຽວກັບ, ມີລະບົບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ, ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດເອເຊຍລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວຮ່ວມກັບບໍລິສັດ ນໍລິໂກ ສປ ຈີນ ໃນຮູບແບບ BOT (ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນ) ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາໃນການກໍສ້າງພາຍໃນ 3 ປີ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນບັນຫາການສັນຈອນແອອັດໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.