Friday, April 19, 2024
Lenovo

ປີນີ້ ເສດຖະກິດໄຊຍະບູລີຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 8,7%

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 16-18 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ:

ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີໂດຍລວມແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໄປຕາມແຜນການຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງຄາດຄະເນວ່າໝົດປີ 2019 ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 8,7% ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມລາຄາພາຍໃນປີໄດ້ປະມານ 10.678 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 3.381 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3,5% ກວມເອົາ 28%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ກວມເອົາ 36,3%, ການບໍລິການຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 12,3% ກວມເອົາ 35,5% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບໍ່ລວມພາສີຂາເຂົ້າ. ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ມີການຄ່ອງຕົວດີຂຶ້ນລວມລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 446 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 93,75% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຫຼືເທົ່າກັບ46,39% ຂອງແຜນການປີ.

ສຳລັບພູດທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້106.72 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 87,74% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຫຼືເທົ່າກັບ 43,38% ຂອງແຜນການປີ. ດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 266.84 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 48,0%, ການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນ 6 ເດືອນສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ທັງໝົດ 27,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 84,24% ຂອງແຜນການປີ.

ສ່ວນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 74,58 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 48,82% ຂອງແຜນການປີ;

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ນຳເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 51,70 ໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຕ້ອງສູ້ຊົນຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫຼຸດ 8,7% ຍູ້ແຮງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນໄຟຟ້າສາທາລະນະ, ໜີ້ 3 ແຈ.

ໂຄງການມີສ່ວນຫຼຸດໜີ້ NPL ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ຫັນມານຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກຳຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງແຂວງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ບຸນທີ , Midia Laos

ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນຊຸດທີ I ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ 16-18 ກໍລະກົດນີ້ວ່າ:

ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີໂດຍລວມແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນທ່ຽງໄປຕາມແຜນການຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງຄາດຄະເນວ່າໝົດປີ 2019 ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 8,7% ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມລາຄາພາຍໃນປີໄດ້ປະມານ 10.678 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 3.381 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກຳຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 3,5% ກວມເອົາ 28%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 12% ກວມເອົາ 36,3%, ການບໍລິການຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 12,3% ກວມເອົາ 35,5% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບໍ່ລວມພາສີຂາເຂົ້າ. ໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ມີການຄ່ອງຕົວດີຂຶ້ນລວມລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 446 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 93,75% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຫຼືເທົ່າກັບ46,39% ຂອງແຜນການປີ.

ສຳລັບພູດທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້106.72 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 87,74% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຫຼືເທົ່າກັບ 43,38% ຂອງແຜນການປີ. ດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດໄດ້ທັງໝົດ 266.84 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 48,0%, ການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າສິນຄ້າໃນ 6 ເດືອນສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ທັງໝົດ 27,80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເທົ່າກັບ 84,24% ຂອງແຜນການປີ.

ສ່ວນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 74,58 ໂດລາສະຫະລັດ ເທົ່າກັບ 48,82% ຂອງແຜນການປີ;

ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ນຳເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຂວງ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 51,70 ໂດລາສະຫະລັດ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຕ້ອງສູ້ຊົນຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບໝັ້ນທ່ຽງຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວບໍ່ຫຼຸດ 8,7% ຍູ້ແຮງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໜີ້ສິນການລົງທຶນໄຟຟ້າສາທາລະນະ, ໜີ້ 3 ແຈ.

ໂຄງການມີສ່ວນຫຼຸດໜີ້ NPL ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ,ຫັນມານຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກຳຈັດການຮົ່ວໄຫຼຂອງລາຍຮັບງົບປະມານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ, ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງແຂວງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ບຸນທີ , Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·