Sunday, June 23, 2024
Lenovo

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງອຸດົມໄຊ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 49 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທຳມະລົດ ຣາດສະພົນ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ. ມີຄະນະພັກ, ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງທົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ດວງສຸກ ຮອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຜ່ານມາ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຕິດຕາມການ ມອບພັນທະຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ຄ່າທໍານຽມ ຄ່າບໍລິການ ພາກລັດ, ພາສີທີ່ດິນ ແລະອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ມີຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ.

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ, ສໍາລັບງວດ I ການປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ, ສ່ວນງວດທີ່ II ໂດຍລວມແມ່ນເຫັນວ່າຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຈໍານວນຫນຶ່ງ ຊຶ່ງມີບາງປະເພດລາຍຮັບ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່າມາ ໂດຍສະເພາະບັນດາຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການ ຂອງບັນດາຂະແຫນງການ ບໍ່ສາມາດຈົດຮັບຈົດຈ່າຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ອາກອນປົກກະຕິຈໍານວນຫນຶ່ງຫລຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເພດອາກອນທາງອ້ອມຈາກຂະແຫນງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອະພາບດ້ານການມອບພາສີທີ່ດິນ ຕິດພັນກັບນິຕິກໍາໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກການເງິນ, ຄະນະຫນ່ວຍ ພັກກໍຄືຄະນະສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈຊີ້ນໍາບັນດາສ່ວຍສາອາກອນບັນດາເມືອງ, ຕິດຕາມເລັ່ງທວງ ບັນດາລາຍຮັບຈໍານວນຫນຶ່ງມອບເຂົ້າຕື່ມ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 49 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 46,65% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 97,13%. ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 46 ຕື້ 900 ລ້ານກວ່າກີບ,ຮັບຈາກທີ່ດິນ 2 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຕ່ລະເມືອງໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາສາເຫດ ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ. ພ້ອມດຽວກັນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ ໄມພອນ, ຂ່າວປະຈຳວັນ Daily News Oudomxay

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດນີ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ທຳມະລົດ ຣາດສະພົນ ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ. ມີຄະນະພັກ, ຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງການຂັ້ນແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງທົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ດວງສຸກ ຮອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ຜ່ານມາ ໂດຍຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂະແຫນງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ ຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຕິດຕາມການ ມອບພັນທະຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ຄ່າທໍານຽມ ຄ່າບໍລິການ ພາກລັດ, ພາສີທີ່ດິນ ແລະອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ຊອກຫາແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ມີຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ.

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ, ສໍາລັບງວດ I ການປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນການ, ສ່ວນງວດທີ່ II ໂດຍລວມແມ່ນເຫັນວ່າຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຈໍານວນຫນຶ່ງ ຊຶ່ງມີບາງປະເພດລາຍຮັບ ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່າມາ ໂດຍສະເພາະບັນດາຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍລິການ ຂອງບັນດາຂະແຫນງການ ບໍ່ສາມາດຈົດຮັບຈົດຈ່າຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ອາກອນປົກກະຕິຈໍານວນຫນຶ່ງຫລຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເພດອາກອນທາງອ້ອມຈາກຂະແຫນງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄຟຟ້າ, ຍັງບໍ່ມີຄວາມເປັນເອະພາບດ້ານການມອບພາສີທີ່ດິນ ຕິດພັນກັບນິຕິກໍາໃຫມ່ຂອງກະຊວງການເງິນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກການເງິນ, ຄະນະຫນ່ວຍ ພັກກໍຄືຄະນະສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງ ຍັງສືບຕໍ່ເອົາໃຈຊີ້ນໍາບັນດາສ່ວຍສາອາກອນບັນດາເມືອງ, ຕິດຕາມເລັ່ງທວງ ບັນດາລາຍຮັບຈໍານວນຫນຶ່ງມອບເຂົ້າຕື່ມ. ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ສາມາດຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 49 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 46,65% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 97,13%. ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 46 ຕື້ 900 ລ້ານກວ່າກີບ,ຮັບຈາກທີ່ດິນ 2 ຕື້ 300 ລ້ານກວ່າກີບ.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຕ່ລະເມືອງໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອພ້ອມກັນຊອກຫາສາເຫດ ຈຸດອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ. ພ້ອມດຽວກັນ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ບາງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ ໄມພອນ, ຂ່າວປະຈຳວັນ Daily News Oudomxay

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.