Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ອະນຸກຳມະການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທລົງກວດກາຊາຍແດນຮ່ວມ ປະຈຳປີ 2019

 
ການກວດກາຂອບເຂດຮ່ວມ ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຂອງຄະນະ ອະນຸກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມ ຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ- ລາວປະຈຳປີ 2019 ຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ ແລະ ເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຣາຍ ປະທດໄທ.

ເຊິ່ງຝ່າຍລາວນຳໂດຍ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ ຫົວໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ ປະທານຄະນະອະນຸກຳມະການຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ ແລະ ຝ່າຍໄທ ນຳໂດຍ ທ່ານ ພົນໂທ ຄຳຣົນ ເຄືຣອວິດຊະຍາຈານ ເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນທະຫານກອງທັບແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະທານຄະນະອະນຸກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ໄທ-ລາວ.

ການກວດກາຂອບເຂດຊາຍ ແດນຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາຕົວຈິງ ເນື່ອງຈາກຂອບເຂດ ດັ່ງກ່າວມີບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິ ບັດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ສອງໜ່ວຍງານປະຈຳພື້ນທີ່ຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບ ແຂວງຊຽງຣາຍ ຕາມບົດບັນ ທຶກກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບັດ ງານເພື່ອແກ້ໄຂຢາເສບຕິດຕາມ ຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2019 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງ ແຕ່ລະຝ່າຍ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃນການປະສານງານ ແລະ ແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຍັງ ເປັນການປາບປາມຢາເສບຕິດໃນ ແຕ່ລະຂອບເຂດອີກດ້ວຍ. 

ຄະນະຝ່າຍລາວກໍໄດ້ນຳພາ ຄະນະຝ່າຍໄທລົງກວດກາຕົວຈິງ ທີ່ບໍລິເວນ ທ່າເຮືອເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມ ຢາມສູນປະສານງານປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ແລະ ລາດຕະເວນຮ່ວມ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອຮັບຟັງການສະຫຼຸບ ລາຍງານເຖິງການປະຕິບັດການ ລາດຕະເວນຮ່ວມ 4 ຝ່າຍ ລາວ,ໄທ, ຈີນ, ມຽນມາ ຕໍ່ການດຳເນີນງານໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຕາມລຳແມ່ນໍ້າ ຂອງທາງຕອນເໜືອ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໃນວັນຕໍ່ມາຄະນະທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ເດີນທາງໄປ ເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຣາຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ.

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະອະນຸກຳ ມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະ ຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນ ທົ່ວໄປລາວ-ໄທ ທັງສອງຝ່າຍກໍ ໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງການກວດກາ ພື້ນທີ່ຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮັບຊາບ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການຮ່ວມມື ແນ່ໃສ່ເຮັດ ໃຫ້ຊາຍແດນທັງສອງປະເທດມີ ຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ມີສະຖຽນລະພາບອັນຈະນຳໄປສູ່ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນທັງ ສອງປະເທດ ແລະ ໃນພິທີກໍໄດ້ມີ ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງ ປະຊຸມຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos

 
ການກວດກາຂອບເຂດຮ່ວມ ຊາຍແດນລາວ-ໄທ ຂອງຄະນະ ອະນຸກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມ ຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ- ລາວປະຈຳປີ 2019 ຢູ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ ແລະ ເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຣາຍ ປະທດໄທ.

ເຊິ່ງຝ່າຍລາວນຳໂດຍ ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ ຫົວໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ ປະທານຄະນະອະນຸກຳມະການຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ ແລະ ຝ່າຍໄທ ນຳໂດຍ ທ່ານ ພົນໂທ ຄຳຣົນ ເຄືຣອວິດຊະຍາຈານ ເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນທະຫານກອງທັບແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະທານຄະນະອະນຸກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ໄທ-ລາວ.

ການກວດກາຂອບເຂດຊາຍ ແດນຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງກວດກາຕົວຈິງ ເນື່ອງຈາກຂອບເຂດ ດັ່ງກ່າວມີບັນຫາຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິ ບັດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ສອງໜ່ວຍງານປະຈຳພື້ນທີ່ຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບ ແຂວງຊຽງຣາຍ ຕາມບົດບັນ ທຶກກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບັດ ງານເພື່ອແກ້ໄຂຢາເສບຕິດຕາມ ຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2019 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຂອງ ແຕ່ລະຝ່າຍ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດ ໃນການປະສານງານ ແລະ ແລກ ປ່ຽນຂໍ້ມູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຍັງ ເປັນການປາບປາມຢາເສບຕິດໃນ ແຕ່ລະຂອບເຂດອີກດ້ວຍ. 

ຄະນະຝ່າຍລາວກໍໄດ້ນຳພາ ຄະນະຝ່າຍໄທລົງກວດກາຕົວຈິງ ທີ່ບໍລິເວນ ທ່າເຮືອເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ເຂົ້າຢ້ຽມ ຢາມສູນປະສານງານປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ແລະ ລາດຕະເວນຮ່ວມ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອຮັບຟັງການສະຫຼຸບ ລາຍງານເຖິງການປະຕິບັດການ ລາດຕະເວນຮ່ວມ 4 ຝ່າຍ ລາວ,ໄທ, ຈີນ, ມຽນມາ ຕໍ່ການດຳເນີນງານໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດຕາມລຳແມ່ນໍ້າ ຂອງທາງຕອນເໜືອ ຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ໃນວັນຕໍ່ມາຄະນະທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ເດີນທາງໄປ ເມືອງຊຽງແສນ ແຂວງຊຽງຣາຍ ຣາຊະອານາຈັກໄທ.

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະອະນຸກຳ ມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະ ຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນ ທົ່ວໄປລາວ-ໄທ ທັງສອງຝ່າຍກໍ ໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງການກວດກາ ພື້ນທີ່ຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮັບຊາບ ເພື່ອໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນໃນການຮ່ວມມື ແນ່ໃສ່ເຮັດ ໃຫ້ຊາຍແດນທັງສອງປະເທດມີ ຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ມີສະຖຽນລະພາບອັນຈະນຳໄປສູ່ ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນທັງ ສອງປະເທດ ແລະ ໃນພິທີກໍໄດ້ມີ ການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງ ປະຊຸມຕື່ມອີກ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Midia Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.