Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ເສັ້ນທາງຫຼາຍແຫ່ງພາກເໜືອ ຍັງປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ໄດ້

ຈາກເຫດການພາຍຸວິພາທີ່ພັດເຂົ້າມາລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ສິງຫາ ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຂວງຢູ່ທາງພາກເໜືອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ຜົນລະປູກ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ແລະ ເສັ້ນທາງເປ່ເພ, ຂົວຖືກຕັດຂາດກາຍເປັນອຳມະພາດ, ປັດຈຸບັນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຕ່ລະແຂວງກຳລັງເລັ່ງສ້ອມແປງຟື້ນຟູ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.

ພາຍຸວິພາພັດເຂົ້າມາເຂດພາກເໜືອຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງພໍສົມຄວນ ໂດຍເລີ່ມຈາກແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກດິນເຊາະເຈື່ອນທັບຖົມເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງເປ່ເພ ຂົວຫຼາຍແຫ່ງຖືກໄມ້ລົ້ມທັບເປ່ເພບໍ່ສາມາດຂ້າມໄປຫາກັນໄດ້ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານລໍຖ້າການສ້ອມແປງ.

ທ່ານ ຮຸ່ງອາລຸນ ບຸນທະເມືອງ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຫົວພັນ ລາຍງານວັນທີ 7 ສິງຫາ ຜ່ານມາວ່າ: ຫົວພັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸວິພາຢູ່ຫຼາຍເມືອງເຊັ່ນ:

ເມືອງວຽງໄຊ, ຊຳໃຕ້, ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກວ່າເມືອງອຶ່ນຄືເມືອງວຽງໄຊເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານພູນໃໝ່ – ບ້ານຄໍານາງ ຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຂົວຫັກ 3 ແຫ່ງມີບາງບ້ານບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ດ້ວຍລົດ, ສ່ວນເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດເຂດເມືອງຊຳໃຕ້ອອກສູ່ຊາຍແດນຫວຽດນາມບາງແຫ່ງຖືກດິນທັບຖົມຍັງປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ທັນໄດ້ ແນວໃດກໍດີປັດຈຸບັນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໄດ້ທຳການສ້ອມແປງບ່ອນທີ່ເສຍຫາຍແລ້ວຢູ່ບາງແຫ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນໃນການສ້ອມແປງເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ອາໃສງົບປະມານຈາກຂັ້ນເທິງ.

ທ່ານ ເສັງ ທະນູສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຂົວ 3 ແຫ່ງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງເທດສະບານເມືອງນານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ປະຈຸບັນກຳລັງເຂົ້າໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ແລະ ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບາງແຫ່ງໃຫ້ພໍສາມາດໄປມາໄດ້ຊົ່ວຄາວໄດ້ ສ່ວນເມືອງອຶ່ນໆໃນແຂວງຫຼວງພະບາງຍັງບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍເທື່ອ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສີອາໄພ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຊຽງຂວາງ ລາຍງານວ່າ: ໄລຍະວັນທີ 3-4 ສິງຫາ ຊຽງຂວາງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງໃກ້ຄຽງທີ່ຫົວພາຍຸວິພາພັດເຂົ້າເຖິງສ້າງຜົນກະທົບຢູ່ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງພູກູດ, ແປກ, ຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນກະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ, ຖະໜົນຫົນທາງເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ຂົວເປ່ເພຈາກການພັດຊຸຂອງກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼມາແຮງຈາກຍອດນ້ຳງື່ມ.

ສ່ວນແຂວງອຶ່ນທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ແຂວງພາກເໜືອປະກອບມີ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີຕາມການໂທໄປສອບຖາມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ສຳລັບແຂວງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຄາດວ່າຈະໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍໃນການສ້ອມແປງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ຄືເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

ຈາກເຫດການພາຍຸວິພາທີ່ພັດເຂົ້າມາລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ສິງຫາ ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຂວງຢູ່ທາງພາກເໜືອໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ຜົນລະປູກ, ການຜະລິດກະສິກຳ, ເຮືອນຊານປະຊາຊົນ ແລະ ເສັ້ນທາງເປ່ເພ, ຂົວຖືກຕັດຂາດກາຍເປັນອຳມະພາດ, ປັດຈຸບັນຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຕ່ລະແຂວງກຳລັງເລັ່ງສ້ອມແປງຟື້ນຟູ ແລະ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ.

ພາຍຸວິພາພັດເຂົ້າມາເຂດພາກເໜືອຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເມືອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງພໍສົມຄວນ ໂດຍເລີ່ມຈາກແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກດິນເຊາະເຈື່ອນທັບຖົມເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງເປ່ເພ ຂົວຫຼາຍແຫ່ງຖືກໄມ້ລົ້ມທັບເປ່ເພບໍ່ສາມາດຂ້າມໄປຫາກັນໄດ້ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານລໍຖ້າການສ້ອມແປງ.

ທ່ານ ຮຸ່ງອາລຸນ ບຸນທະເມືອງ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຫົວພັນ ລາຍງານວັນທີ 7 ສິງຫາ ຜ່ານມາວ່າ: ຫົວພັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພາຍຸວິພາຢູ່ຫຼາຍເມືອງເຊັ່ນ:

ເມືອງວຽງໄຊ, ຊຳໃຕ້, ຊຳເໜືອ ແລະ ເມືອງຫົວເມືອງ ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກກວ່າເມືອງອຶ່ນຄືເມືອງວຽງໄຊເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານພູນໃໝ່ – ບ້ານຄໍານາງ ຖືກນໍ້າເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ຂົວຫັກ 3 ແຫ່ງມີບາງບ້ານບໍ່ສາມາດໄປໄດ້ດ້ວຍລົດ, ສ່ວນເສັ້ນທາງແຫ່ງຊາດເຂດເມືອງຊຳໃຕ້ອອກສູ່ຊາຍແດນຫວຽດນາມບາງແຫ່ງຖືກດິນທັບຖົມຍັງປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ທັນໄດ້ ແນວໃດກໍດີປັດຈຸບັນໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມກັບອຳນາດການປົກທ້ອງຖິ່ນໄດ້ທຳການສ້ອມແປງບ່ອນທີ່ເສຍຫາຍແລ້ວຢູ່ບາງແຫ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນໃນການສ້ອມແປງເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄດ້ອາໃສງົບປະມານຈາກຂັ້ນເທິງ.

ທ່ານ ເສັງ ທະນູສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ຂົວ 3 ແຫ່ງ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງເທດສະບານເມືອງນານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ປະຈຸບັນກຳລັງເຂົ້າໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ແລະ ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂບາງແຫ່ງໃຫ້ພໍສາມາດໄປມາໄດ້ຊົ່ວຄາວໄດ້ ສ່ວນເມືອງອຶ່ນໆໃນແຂວງຫຼວງພະບາງຍັງບໍ່ມີການລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍເທື່ອ.

ທ່ານ ສົມພອນ ສີອາໄພ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຊຽງຂວາງ ລາຍງານວ່າ: ໄລຍະວັນທີ 3-4 ສິງຫາ ຊຽງຂວາງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນດຽວກັບແຂວງໃກ້ຄຽງທີ່ຫົວພາຍຸວິພາພັດເຂົ້າເຖິງສ້າງຜົນກະທົບຢູ່ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງພູກູດ, ແປກ, ຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນກະລິດກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ, ຖະໜົນຫົນທາງເຂດທ້ອງຖິ່ນ, ຂົວເປ່ເພຈາກການພັດຊຸຂອງກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼມາແຮງຈາກຍອດນ້ຳງື່ມ.

ສ່ວນແຂວງອຶ່ນທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ແຂວງພາກເໜືອປະກອບມີ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີຕາມການໂທໄປສອບຖາມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ສຳລັບແຂວງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຄາດວ່າຈະໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍໃນການສ້ອມແປງພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ຄືເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Media Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.