Friday, June 14, 2024
Lenovo

ລັດຖະບານຈີນ ຊ່ວຍຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3

ຢູ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ໂຄງການປັບປຸງ-ຍົກລະດັບ ດ້ານໂທ ລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງສະຕູດີໂອ, ອຸປະກອນຕັດຕໍ່, ການຖ່າຍທໍາ, ການອອກອາກາດ, ການຖ່າຍທອດສົດລະບົບ HD, ອຸປະກອນຖ່າຍທຳແລະ ອື່ນໆ, ນອກນີ້ ຍັງຈະດຳເນີນການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກເປັນເວລາ 3 ປີ.

ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂທລະພາບ ຊ່ອງ 3 ຈະໄດ້ຫັນຈາກລະບົບອານາລ໊ອກ ເປັນລະບົບ ດີຈີຕອນ, ເຊິ່ງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນລະດັບແຖວໜ້າຂອງໂລກ.

ທ່ານ ບຸນເຈົ້າ ພິຈິດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ກ່າວວ່າ:

ໂຄງການຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກ ນິກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3 ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົວພັນທີ່ດີລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດ ທີ່ມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຍ້ອນການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງສອງພັກ-ສອງລັດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຊ່ວຍຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງອຸປະກອນເຕັກນິກ ຂອງໂທລະພາບ ຊ່ອງ 3 ຈາກລະບົບ SD ໃຫ້ເປັນ HD ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ວຽກງານສື່ມວນຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື່ອຍໆ. ສະນັ້ນ, ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກນິກນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນອັນສູງສຸດ.

ທ່ານ ຫວາງ ຊີຮຸ່ຍ ທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າ ສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3 ເປັນອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເປັນອີກສັນຍາລັກໜຶ່ງແຫ່ງຈິດໃຈມິດຕະ ພາບ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດຈີນ-ລາວ ກໍຄືການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ.

ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການມອບ-ຮັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຂຽນປະຫວັດສາດໜ້າໃໝ່ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຢູ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີມອບ-ຮັບ ໂຄງການປັບປຸງ-ຍົກລະດັບ ດ້ານໂທ ລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງຫ້ອງສະຕູດີໂອ, ອຸປະກອນຕັດຕໍ່, ການຖ່າຍທໍາ, ການອອກອາກາດ, ການຖ່າຍທອດສົດລະບົບ HD, ອຸປະກອນຖ່າຍທຳແລະ ອື່ນໆ, ນອກນີ້ ຍັງຈະດຳເນີນການຮ່ວມມືທາງດ້ານເຕັກນິກເປັນເວລາ 3 ປີ.

ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ໂທລະພາບ ຊ່ອງ 3 ຈະໄດ້ຫັນຈາກລະບົບອານາລ໊ອກ ເປັນລະບົບ ດີຈີຕອນ, ເຊິ່ງໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນລະດັບແຖວໜ້າຂອງໂລກ.

ທ່ານ ບຸນເຈົ້າ ພິຈິດ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ກ່າວວ່າ:

ໂຄງການຍົກລະດັບທາງດ້ານເຕັກ ນິກໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3 ແມ່ນໝາກຜົນຂອງການພົວພັນທີ່ດີລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດ ທີ່ມີມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ ແລະ ຍ້ອນການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງສອງພັກ-ສອງລັດ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານຈີນ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການຊ່ວຍຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງອຸປະກອນເຕັກນິກ ຂອງໂທລະພາບ ຊ່ອງ 3 ຈາກລະບົບ SD ໃຫ້ເປັນ HD ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍ່ແມ່ນການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ວຽກງານສື່ມວນຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຸນນະພາບດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື່ອຍໆ. ສະນັ້ນ, ທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຈະນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເຕັກນິກນີ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ແລະ ຈະນໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນອັນສູງສຸດ.

ທ່ານ ຫວາງ ຊີຮຸ່ຍ ທີ່ປຶກສາເສດຖະກິດການຄ້າ ສະຖານທູດ ສປ ຈີນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ຊ່ອງ 3 ເປັນອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ເປັນອີກສັນຍາລັກໜຶ່ງແຫ່ງຈິດໃຈມິດຕະ ພາບ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດຈີນ-ລາວ ກໍຄືການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ.

ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການມອບ-ຮັບ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເປັນການຂຽນປະຫວັດສາດໜ້າໃໝ່ ຂອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານສື່ມວນຊົນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດຈີນ-ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.