Friday, June 14, 2024
Lenovo

ມະຫັດສະຈັນ “ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາ” ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວອັນສວຍງາມຂອງຊາວເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາຖືວ່າເປັນອີກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີທິວທັດທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງສວຍ ງາມເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ຂຽວສົດໃສນາໆຊະນິດປົກຄຸມພື້ນທີ່, ຕົວຜາມີລັກສະນະແປກປະຫຼາດບໍ່ເໝືອນບ່ອນອື່ນ, ນັບວ່າເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະຫັດສະຈັນ, ລຶກລັບໜ້າຄົ້ນຫາ.

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ວ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາທົ່ວ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງປະມານ 3,5 ກິໂລແມັດ,ການເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ຍ່າງ, ຜານີ້ຢູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງຜາສອງອັນຕິດກັນເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ, ລຶກລັບ, ມະຫັດສະຈັນຄື: “ ໜໍ່ຄຳ “.

ສ່ວນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງພື້ນທີ່ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາ ເປັນຜາຫີນປູນຕັ້ງໂດດດ່ຽວສະຫງ່າຢູ່ໃຈກາງເມືອງ, ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປະມານ 700 ແມັດ, ເປັນເອກະລັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຮູບຮ່າງສັນຖານຂອງເມືອງເຟືອງ ນອກຈາກ ເອກະລັກແລ້ວຜາທໍ່ຍັງໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນຄວາມລຶກລັບທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜທັນຮູ້, ໜ້າຜາທີ່ສູງຊັນນັ້ນຫາກເຮົາ ແນມຂຶ້ນໄປຈະເຫັນແສງປະກາຍຄໍາຢູ່ຫຼາຍຈຸດແຕ່ມີຈຸດໜຶ່ງຈຸດດຽວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຫັນແສງນັ້ນເດັ່ນປະກາຍກວ່າຈຸດອື່ນໆ.

ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າແສງນັ້ນແມ່ນແສງ ຂອງຄໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຈຸດດັ່ງກ່າວວ່າ “ໜໍ່ຄໍາ” ຍ້ອນມີລັກສະນະເປັນ ທ່ອນກົມແຍກເປັນ 2 ຍອດເປັນທີ່ມາຂອງ “ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາ” ມີຫຼາຍ ຄັ້ງທີ່ມີບາງກຸ່ມຄົນພະຍາມປີນ ໄຕ່ຂຶ້ນໄປເອົາໜໍ່ຄໍາແຕ່ຕ້ອງພົບກັບສິ່ງລຶກລັບ ຊຶ່ງນໍາມາແກ່ຄວາມຫາຍະນະ.

ຕາມຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກພະແນກ ຖວທ ເມືອງເຟືອງຮູ້ວ່າ:

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອກັນວ່າລຶກລັບແຫ່ງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ຊຶ່ງຂະນະນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຍາດແຍ່ງ ທຶນເພື່ອມາພັດທະນາ ແລະເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະກາດເປີດເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ປະຈຸບັນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈໄປທ່ຽວຊົມເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນໂດຍສະເພາະວັນບຸນເທສະການຕ່າງໆ.

ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາຖືວ່າເປັນອີກສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີທິວທັດທໍາມະຊາດອ້ອມຂ້າງສວຍ ງາມເຕັມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ຂຽວສົດໃສນາໆຊະນິດປົກຄຸມພື້ນທີ່, ຕົວຜາມີລັກສະນະແປກປະຫຼາດບໍ່ເໝືອນບ່ອນອື່ນ, ນັບວ່າເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມະຫັດສະຈັນ, ລຶກລັບໜ້າຄົ້ນຫາ.

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ວ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາທົ່ວ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫ່າງຈາກເທສະບານເມືອງປະມານ 3,5 ກິໂລແມັດ,ການເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແມ່ນເດີນທາງດ້ວຍລົດ ຫຼື ຍ່າງ, ຜານີ້ຢູ່ຮ່ວມລະຫວ່າງຜາສອງອັນຕິດກັນເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ, ລຶກລັບ, ມະຫັດສະຈັນຄື: “ ໜໍ່ຄຳ “.

ສ່ວນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງພື້ນທີ່ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາ ເປັນຜາຫີນປູນຕັ້ງໂດດດ່ຽວສະຫງ່າຢູ່ໃຈກາງເມືອງ, ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລປະມານ 700 ແມັດ, ເປັນເອກະລັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຮູບຮ່າງສັນຖານຂອງເມືອງເຟືອງ ນອກຈາກ ເອກະລັກແລ້ວຜາທໍ່ຍັງໄດ້ເຊື່ອງຊ້ອນຄວາມລຶກລັບທີ່ຍັງບໍ່ມີໃຜທັນຮູ້, ໜ້າຜາທີ່ສູງຊັນນັ້ນຫາກເຮົາ ແນມຂຶ້ນໄປຈະເຫັນແສງປະກາຍຄໍາຢູ່ຫຼາຍຈຸດແຕ່ມີຈຸດໜຶ່ງຈຸດດຽວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເຫັນແສງນັ້ນເດັ່ນປະກາຍກວ່າຈຸດອື່ນໆ.

ປະຊາຊົນໃນພື້ນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າແສງນັ້ນແມ່ນແສງ ຂອງຄໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າມະຫາສານ, ພວກເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຈຸດດັ່ງກ່າວວ່າ “ໜໍ່ຄໍາ” ຍ້ອນມີລັກສະນະເປັນ ທ່ອນກົມແຍກເປັນ 2 ຍອດເປັນທີ່ມາຂອງ “ຜາທໍ່ໜໍ່ຄໍາ” ມີຫຼາຍ ຄັ້ງທີ່ມີບາງກຸ່ມຄົນພະຍາມປີນ ໄຕ່ຂຶ້ນໄປເອົາໜໍ່ຄໍາແຕ່ຕ້ອງພົບກັບສິ່ງລຶກລັບ ຊຶ່ງນໍາມາແກ່ຄວາມຫາຍະນະ.

ຕາມຂໍ້ມູນລາຍງານຈາກພະແນກ ຖວທ ເມືອງເຟືອງຮູ້ວ່າ:

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອກັນວ່າລຶກລັບແຫ່ງນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ຊຶ່ງຂະນະນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຍາດແຍ່ງ ທຶນເພື່ອມາພັດທະນາ ແລະເຖິງວ່າຈະບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປະກາດເປີດເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ປະຈຸບັນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈໄປທ່ຽວຊົມເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວັນໂດຍສະເພາະວັນບຸນເທສະການຕ່າງໆ.

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.