Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາຈຳກັດ ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ຈຳນວນ120 ລ້ານກີບ

ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດດີຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍມີທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ນາງ ດາວວິນ ລາດຊະກິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫົງສາ, ທ່ານ ປ່ຽນ ຈິນດາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫົງສາ, ມີອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 6 ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງ, ມີພະນັກງານວິຊາການບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີ 6 ໂຮງຮຽນຄື:

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຫົງສາ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ບ້ານເມືອງຫານ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ບ້ານນາປຸ່ງ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບ້ານແທ່ນຄຳ ຈຳນວນ 4 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ພູແລ້ງ ຈຳນວນ 4 ທຶນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນບ້ານຄົກແອກ ຈຳນວນ 4 ທຶນ ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 30 ທຶນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 90 ລ້ານກີບ.

ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບກິດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົງສາ, ເມືອງເງິນ ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ.

ສະເພາະສົກຮຽນ 2019-2020 ນີ້, ທັງ 3 ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາທັງໝົດ ຈຳນວນ 40 ທຶນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 120 ລ້ານກີບ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີທ່ານ ນາງ ດາວວິນ ລາດຊະກິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫົງສາ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທັງນີິ້, ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ.

ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ເດັກໃນວັນນີ້, ກໍ່ຄຶຜູ້ໃຫ່ຍໃນວັນໜ້າ, ເປັນຜູ້ສຶບທອດພາລະກິດຂອງຊາດເຮົາໃນອານາຄົດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກິດຕິສັກ ບົວໄລ. Media Laos

ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນ້ອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດດີຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫົງສາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍມີທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ນາງ ດາວວິນ ລາດຊະກິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫົງສາ, ທ່ານ ປ່ຽນ ຈິນດາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫົງສາ, ມີອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 6 ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງ, ມີພະນັກງານວິຊາການບໍລິສັດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ປະກອບມີ 6 ໂຮງຮຽນຄື:

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນຫົງສາ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ບ້ານເມືອງຫານ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ບ້ານນາປຸ່ງ ຈຳນວນ 6 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນບ້ານແທ່ນຄຳ ຈຳນວນ 4 ທຶນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນ ພູແລ້ງ ຈຳນວນ 4 ທຶນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນບ້ານຄົກແອກ ຈຳນວນ 4 ທຶນ ລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 30 ທຶນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 90 ລ້ານກີບ.

ທ່ານ ຄະທາຢຸດ ຊູພູນ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບກິດຈະກໍາສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນຂອງບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົງສາ, ເມືອງເງິນ ແລະ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ.

ສະເພາະສົກຮຽນ 2019-2020 ນີ້, ທັງ 3 ເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາທັງໝົດ ຈຳນວນ 40 ທຶນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 120 ລ້ານກີບ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີທ່ານ ນາງ ດາວວິນ ລາດຊະກິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫົງສາ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມນັກຮຽນດີ-ຮຽນເກັ່ງໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ເຮັດໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທັງນີິ້, ກໍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ.

ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ, ເດັກໃນວັນນີ້, ກໍ່ຄຶຜູ້ໃຫ່ຍໃນວັນໜ້າ, ເປັນຜູ້ສຶບທອດພາລະກິດຂອງຊາດເຮົາໃນອານາຄົດ.

ພາບ-ຂ່າວ: ກິດຕິສັກ ບົວໄລ. Media Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.