Friday, June 14, 2024
Lenovo

ອັດຕະປືສົ່ງເຫຼົ້າຂາວລາວ ອອກໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ອັດຕະປື ໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະດັບມາດຕາຖານ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພດຍິງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງຄື ກຸ່ມການຜະລິດເຫຼົ້າຂາວລາວ ບ້ານຊ້າຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ຫຼັງໄດ້ມີຮ່ວມມືກັບໂຄງການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ເຫຼົ້າຂາວລາວ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບໃນລະດັບສາກົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍ ແລະ ລ້າສຸດຈະໄດ້ສົ່ງໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້

ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື ກັບໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ສະຫະກອນ ຄ໊ອບໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລົງວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2017 ໃນປີຜ່ານມາ ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019.

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເຊັນບົດບັນທືກສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຫຼົ້າຂາວລາວ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ຈຳນວນ 7000 ກວດ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໂດຍມີການເນີນເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກນັ້ນທຸກຂັ້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ, ການທີ່ຈັດສົ່ງເຫຼົ້າຂາວອອກໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນການທົດລອງເທື່ອນີ້ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 7.000 ກວດ ລວມມີ 2 ຂະໜາດ (375ml ແລະ 500 ml) ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 2 ຮ້ອຍກ່ວາລ້ານກີບ, ສຳລັບຄ່າສໍາລະສະສາງການສົ່ງອອກນີ້ ຝ່າຍ ຂ ຍິນດີຈ່າຍຄ່າສີນຄ້າເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ມູນຄ່າ 75 ລ້ານ ກ່ວາກີບ ກ່ອນສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປຍັງປະເທດຍິປຸ່ນ

ກຸ່ມຜະລິດຕົ້ມເຫຼົາຂາວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນແຫ່ງອິດໃນ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຊ້າຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ໂດຍແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ:

ໂຄງການຄ໊ອບ ແລະ ອົງການໃຈກ້າ ໄດ້ຄິດເຫັນຄຸນຄ່າໃນອາດີດ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ງົບປະມານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສ້າງໂຮງງານຕົ້ມເຫຼົ້າຂາວລາວທີ່ບ້ານ ຊ້າຍ ເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດກໍ່ວ່າໄດ້, ລວມມີ 1 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີຈຳນວນ 39 ຄົນ, ຍິງ 32 ຄົນ ຕະຫຼາດຈຳໝ່າຍປັດຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ 50%; ສົ່ງອອກປະເທດໃກ້ຄຽງ 25% ແລະ ອີກ 25% ກຽມຈັດສົ່ງໄປຍັງ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້

ຮ່ວມໃນການລົງນາມ ເຊັນບົດບັນທືກສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ຕ່າງໜ້າກຸ່ມຜະລິດເຫຼົ້າຂາວບ້ານຊ້າຍ ມີ ທ່ານ ນາງ ພູໄຍ, ຕ່າງໜ້າສະຫະກອນ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ມີທ່ານ ນາງ ຊາຢຸຣິ ຢາມະຊາໂຕະ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳ-ການຄ້າ ມີທ່ານ ສັນຕິໄຊ ສີລີຊາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນພະຍານມີ ທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ ໄຊຍະສິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ມີ ທ່ານ ໂອຊາ ມຸຮະຣະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ສຸລາ ລາວ ບ້ານ ຊ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມາລາທິບ

ອັດຕະປື ໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນກະສິກຳແບບຍືນຍົງໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນລະດັບມາດຕາຖານ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເພດຍິງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ຍົກລະດັບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ດັ່ງຄື ກຸ່ມການຜະລິດເຫຼົ້າຂາວລາວ ບ້ານຊ້າຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ຫຼັງໄດ້ມີຮ່ວມມືກັບໂຄງການຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ເຫຼົ້າຂາວລາວ ນັບແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບໃນລະດັບສາກົນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍ ແລະ ລ້າສຸດຈະໄດ້ສົ່ງໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້

ປະຕິບັດຕາມບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື ກັບໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ສະຫະກອນ ຄ໊ອບໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລົງວັນທີ 26 ມີຖຸນາ 2017 ໃນປີຜ່ານມາ ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019.

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເຊັນບົດບັນທືກສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ເຫຼົ້າຂາວລາວ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລ້ວ ຈຳນວນ 7000 ກວດ ເປັນເທື່ອທໍາອິດ ໂດຍມີການເນີນເອກະສານຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງອອກນັ້ນທຸກຂັ້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ, ການທີ່ຈັດສົ່ງເຫຼົ້າຂາວອອກໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນການທົດລອງເທື່ອນີ້ ມີຈໍານວນທັງໝົດ 7.000 ກວດ ລວມມີ 2 ຂະໜາດ (375ml ແລະ 500 ml) ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 2 ຮ້ອຍກ່ວາລ້ານກີບ, ສຳລັບຄ່າສໍາລະສະສາງການສົ່ງອອກນີ້ ຝ່າຍ ຂ ຍິນດີຈ່າຍຄ່າສີນຄ້າເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ມູນຄ່າ 75 ລ້ານ ກ່ວາກີບ ກ່ອນສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປຍັງປະເທດຍິປຸ່ນ

ກຸ່ມຜະລິດຕົ້ມເຫຼົາຂາວທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນແຫ່ງອິດໃນ ແຂວງ ອັດຕະປື ມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຊ້າຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ໂດຍແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ:

ໂຄງການຄ໊ອບ ແລະ ອົງການໃຈກ້າ ໄດ້ຄິດເຫັນຄຸນຄ່າໃນອາດີດ ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ງົບປະມານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ສ້າງໂຮງງານຕົ້ມເຫຼົ້າຂາວລາວທີ່ບ້ານ ຊ້າຍ ເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດກໍ່ວ່າໄດ້, ລວມມີ 1 ກຸ່ມການຜະລິດ, ມີຈຳນວນ 39 ຄົນ, ຍິງ 32 ຄົນ ຕະຫຼາດຈຳໝ່າຍປັດຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ 50%; ສົ່ງອອກປະເທດໃກ້ຄຽງ 25% ແລະ ອີກ 25% ກຽມຈັດສົ່ງໄປຍັງ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນໄວໆນີ້

ຮ່ວມໃນການລົງນາມ ເຊັນບົດບັນທືກສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ຕ່າງໜ້າກຸ່ມຜະລິດເຫຼົ້າຂາວບ້ານຊ້າຍ ມີ ທ່ານ ນາງ ພູໄຍ, ຕ່າງໜ້າສະຫະກອນ ແຂວງ ໂອກິນາວາ ມີທ່ານ ນາງ ຊາຢຸຣິ ຢາມະຊາໂຕະ ແລະ ຕ່າງໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳ-ການຄ້າ ມີທ່ານ ສັນຕິໄຊ ສີລີຊາ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນພະຍານມີ ທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ ໄຊຍະສິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື, ມີ ທ່ານ ໂອຊາ ມຸຮະຣະ ຫົວໜ້າໂຄງການ ສຸລາ ລາວ ບ້ານ ຊ້າຍ ພ້ອມດ້ວຍພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມາລາທິບ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.