Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 35

ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຄັ້ງທີ 7, ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 35 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ, ປະເທດມຽນມາ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການຂ້າມຜ່ານການຟື້ນຟູຫຼັງໄພ ພິບັດສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ” ເຊິ່ງເປັນ ຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ແທດ ເໝາະກັບສະພາບການທີ່ບັນດາ ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກຳລັງ ປະເຊີນຢູ່ ໂດຍສະເພາະອຸທົກກະ ໄພທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ, ກຳປູ ເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ເປັນຕົ້ນ;

ໃນຈຸດນີ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີກົນໄກ ແລະ ແຜນງານຍຸດທະ ສາດໃນການລະດົມທຶນ ເພື່ອສະ ໜັບສະໜູນການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິ ບັດໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ມີຜົນກະທົບ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພາກ ພື້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງໝາກຜົນຂອງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາ ຊຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິ ບັດຄັ້ງນີ້ໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີຄຳ ເຫັນໃສ່ບັນດາເອກະສານທີ່ສຳ ຄັນຄື:

(1) ແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2016-2020 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ;

(2) ການ ຮັບຮອງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານມະນຸດສະທຳອາຊຽນ (AHA center);

(3) ຜົນສໍາ ເລັດດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ ກິດຈະກຳພາກສະໜາມໃນການ ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການອາ ຊຽນກ່ຽວກັບໜຶ່ງອາຊຽນ ໜຶ່ງ ການຕອບໂຕ້, ວິໃສທັດອາຊຽນ 2025 ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ 2025 (ASCC Blueprint).

ບັນຫາພົ້ນເດັ່ນໃນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນປະຕິບັດ ງານ AADMER 2016-2020 ແມ່ນກອງປະຊຸມໄດ້ຊົມເຊີຍຜົນ ສຳເລັດໃນການສ້າງສາງເກັບ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນອາຊຽນ ເພີ່ມສອງແຫ່ງຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ຟິລິບປີນ (DELSA); ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບົດແນະນໍາການນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງໝາຍອາຊຽນກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ການບັນເທົາທຸກ; ຮັບຮອງເອົາບົດຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມລະຫວ່າງອາຊຽນ ແລະ ESCAP ກ່ຽວກັບບັນຫາ ໄພແຫ້ງແລ້ງ;

ນອກຈາກນີ້, ຍັງ ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຫຼັກສູດ ເຝິກອົບຮົມຂັ້ນສູງໃຫ້ທີມງານ ການປະເມີນ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກ ເສີນອາຊຽນ (AEAN ERAT).

ນອກຈາກນີ້, ກອງປະຊຸມລັດຖະ ມົນຕີອາຊຽນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບຊາບ ແຜນການສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ AADMER 2021-2025 ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າຂຽນ ແຜນດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນຂອງສູນປະສານ ງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳອາ ຊຽນ ຫຼື ສູນອາຮາ ໃນການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການອາ ຊຽນກ່ຽວກັບໜຶ່ງອາຊຽນໜຶ່ງ ການຕອບໂຕ້ ໂດຍສະເພາະການ ເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ທີ່ປະສົບກັບອຸທົກກະໄພໃນບັນດາ ແຂວງພາກໃຕ້ ເນື່ອງຈາກອິດທິພົນຂອງພະຍຸລະດູຮ້ອນໂພດູ ແລະ ກາຈິກິ ແລະ ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນລະດົມປະຖົມປັດໄຈສ້າງ ບ້ານເຂັ້ມແຂງອາຊຽນ ໃນເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເມືອງສຸ ລາວະສີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ຕໍ່ ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ ໄດ້ກ່າວສະແດງຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາປະ ເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໂດຍສະ ເພາະສູນອາຮາ ແລະ ພິເສດປະ ເທດມາເລເຊຍ ໃນການປະກອບ ສ່ວນຍົນທະຫານຂົນເຄື່ອງຊ່ວຍ ເຫຼືອບັນເທົາທຸກຈາກປະເທດມາ ເລເຊຍ ມາສົ່ງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019.

ນອກຈາກນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເປັນ ຕົ້ນດ້ານນິຕິກຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິ ບັດ 2021-2025;

ໄດ້ສົ່ງເສີມ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານອາ ຊຽນ ແລະ ສາກົນ, ພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາອາ ຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທີ່ດີ ກັບສູນປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳອາຊຽນ ໃນການປະຕິບັດຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຟີື້ນຟູໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນລະດັບສູງ.

ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແລ້ວ, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບ ປະຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການກັບ ທ່ານ ລີມ ຈົກຮອຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ອຸທົກກະໄພທີ່ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ ໃນປີນີ້ ແລະ ທ່ານ ຢືນຢັນ ເຖິງເຈດນຳນົງອາຊຽນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມຄຳຂວັນອາຊຽນໜຶ່ງອາ ຊຽນໜຶ່ງການຕອບໂຕ້.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະ ແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ຢ່າງທັນການ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວການຊ່ວຍ ເຫຼືອປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໄພ ພິບັດໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຜົນສຳເລັດດີ ແລະ ປະເທດມຽນມາໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປໃຫ້ແກ່ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນປີ 2020.

ນອກນີ້, ການເຝິກຊ້ອມຈຳລອງສະຖານະການ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນປີ 2020.

ໂດຍ: ແສງເດືອນ Lao people’s Army News

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ປະຫວັດບຸນເຂົ້າພັນສາ

ວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ ໃນປີນີ້ ແມ່ນກົງກັບ ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2024 ຫຼື ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 8 ລາວ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີ່ຊາວພຸດທະສາສະໜາ ຈະໄດ້ພ້ອມກັນນຳພາຄອບຄົວອອກໄປຟັງທຳມະເທສະໜາ ແລະ ໄດ້ມີການກະກຽມສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເພື່ອໄປທຳບຸນໃນມື້ເຂົ້າພັນສາ

“ອົດອາຫານ” ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດນຳ້ໜັກ

ການອົດອາຫານນັ້ນ ສຳພັນກັບການຈຳກັດ ແຄລໍຣີ່ ຂອງອາຫານທີ່ເຮົາກິນໃນແຕ່ລະມື້, ການນັບ ແຄລໍຣີ່ ເປັນວິທີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ຊຶ່ງມີທີມນັກວິໄຈດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ໄດ້ລາຍງານລົງໃນວາລະສານ ການແພດ ເຈເອເອັມເອ (JAMA International Medicine) ເຖິງຜົນການລົງເລິກກວດຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ລະບຸວ່າ ອ້ວນເຖິງ 100 ຄົນ ໂດຍແບ່ງຈາກພຶດຕິກຳການກິນເປັນ 3 ກຸ່ມ ຊຶ່ງເປັນເວລາ 1 ປີ.

ຈົບມໍປາຍ ຈະຮຽນຕໍ່ສາຍໃດດີ?

ເມື່ອກ່ອນ ການສຶກສາຖືໄດ້ວ່າມີບັນຍາກາດຄຶກຄື້ນ ແລະ ເປັນຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນແຂ່ງກັນຮຽນ ແຂ່ງກັນເສັງເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າຮຽນສາຍທີ່ຕົນເອງມັກ ແຕ່ຕົກມາຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ ດ້ວຍສະພາບເສດຖະກິດ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງໃນສັງຄົມທີ່ຜັນແປໄປ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຢາກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່, ບາງຄົນກໍຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປເຮັດວຽກເພື່ອຫາເງິນຊ່ວຍຄອບຄົວ, ຫຼາຍຄົນກໍອອກມາປະກອບກິດຈະການເຮັດທຸລະກິດ ເປັນນາຍຂອງຕົນເອງ ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍຕາມ ຖ້າຄົນທີ່ມີເງືອນໄຂກໍຍັງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບໃຫ້ຈົບຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.