Thursday, May 30, 2024
Lenovo

ແຈ້ງການ! ປິດໜ່ວຍງານອອກວີຊ່າ ຢູ່ 9 ດ່ານສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ແຈ້ງການ

ຮຽນ:

– ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ,

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ,

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື,

ເລື່ອງ: ການສະເຫນີຂໍປິດການບໍລິການອອກວີຊາກັບດ່ານສາກົນຢູ່ບາງດ່ານສາກົນ.

– ອີງຕາມຫນັງສືສະເຫນີ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 7170/ຕປທ ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019.

– ອີງຕາມການຊີ້ນໍາ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2019.

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:

1) ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ປິດຫນ່ວຍງານອອກວີຊາກັບດ່ານປະຈໍາຢູ່ດ່ານສາກົນຈໍານວນ 09 ດ່ານດີ: 1 ດ່ານສາກົນປາງຫົກ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ); 2 ດ່ານສາກົນນ້ໍາໂສຍ (ແຂວງຫົວພັນ); 3 ດ່ານສາກົນນ້ໍາກັ່ນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ): 4 ດ່ານສາກົນນໍ້າເງິນ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ); 5 ດ່ານສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ); 6 ດ່ານສາກົນນ້ໍາພາວ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ); 7 ດ່ານ ສາກົນນາເພົ້າ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ); 8 ດ່ານສາກົນສະຫນາມບິນສະຫວັນນະເຂດ; 9 ດ່ານສາກົນພູເກືອ (ແຂວງອັດຕະປື) ຕາມການສະເຫນີ.

2) ມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ແຂວງກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປົດດ່ານຢູ່ແຕ່ລະດ່ານ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະເຫນີມານັ້ນໃຫ້ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກທ່າຮັບ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະສົງເອົາວິຊາຢູ່ບັນດາດ່ານດັ່ງກ່າວ,

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ

ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

ແຈ້ງການ

ຮຽນ:

– ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ,

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ,

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຄໍາມ່ວນ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

– ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື,

ເລື່ອງ: ການສະເຫນີຂໍປິດການບໍລິການອອກວີຊາກັບດ່ານສາກົນຢູ່ບາງດ່ານສາກົນ.

– ອີງຕາມຫນັງສືສະເຫນີ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 7170/ຕປທ ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019.

– ອີງຕາມການຊີ້ນໍາ ຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 09 ຕຸລາ 2019.

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບ ດັ່ງນີ້:

1) ເຫັນດີອະນຸມັດໃຫ້ປິດຫນ່ວຍງານອອກວີຊາກັບດ່ານປະຈໍາຢູ່ດ່ານສາກົນຈໍານວນ 09 ດ່ານດີ: 1 ດ່ານສາກົນປາງຫົກ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ); 2 ດ່ານສາກົນນ້ໍາໂສຍ (ແຂວງຫົວພັນ); 3 ດ່ານສາກົນນ້ໍາກັ່ນ (ແຂວງຊຽງຂວາງ): 4 ດ່ານສາກົນນໍ້າເງິນ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ); 5 ດ່ານສາກົນ ຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ); 6 ດ່ານສາກົນນ້ໍາພາວ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ); 7 ດ່ານ ສາກົນນາເພົ້າ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ); 8 ດ່ານສາກົນສະຫນາມບິນສະຫວັນນະເຂດ; 9 ດ່ານສາກົນພູເກືອ (ແຂວງອັດຕະປື) ຕາມການສະເຫນີ.

2) ມອບໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ແຂວງກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປົດດ່ານຢູ່ແຕ່ລະດ່ານ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະເຫນີມານັ້ນໃຫ້ດີ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຖືກທ່າຮັບ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມປະສົງເອົາວິຊາຢູ່ບັນດາດ່ານດັ່ງກ່າວ,

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ

ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

Vietjet ໄດ້​ຮັບ​ລາງວັນ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໃນ​ປີ 2024

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2024) – Vietjet ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ລາຄາປະ​ຢັດ​ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດ” ແລະ “ສາຍ​ການ​ບິນ​ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ທີ່ໃຫ້​ບໍລິການ​ດີທີ່ສຸດ” ໂດຍ AirlineRatings.com, ເວັບໄຊຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຈັດອັນດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງໂລກ.

ຮຽນຜິດສາຍ! ເສຍດາຍຮອດມື້ຈົບ

ໜຶ່ງໃນບັນຫາທີ່ໄວໜຸ່ມມັກພົບຫຼາຍໃນໄວຮຽນກໍແມ່ນ ການຮຽນຜິດສາຍ ຮຽນໄປຮຽນມາ ເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ມັກ ບໍ່ແມ່ນສາຍທີ່ຕົນເອງຖະນັດ ມັນບໍ່ໜ້າສົນໃຈ ເລີ່ມຢາກປ່ຽນສາຍຮຽນໃໝ່ ຄົນທີ່ຄິດໄດ້ໄວກະຍັງພໍໃຫ້ອະໄພ ແຕ່ບາງຄົນຈົນຮອດ ປີ 2, ປີ 3 ຈຶ່ງຄິດພໍ້ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍຄົນໃຈກ້າຍອມສະຫລະປະລິນຍາທີ່ຈະມາຮອດ ໄປເລີ່ມຕົ້ນນັບ 1 ໃໝ່, ແລ້ວເປັນຫຍັງຄົນຈຶ່ງມັກຮຽນຜິດສາຍທັງໆ ທີ່ຮູ້ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ລອງມາເບິ່ງສາເຫດທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການເລືອກສາຍການຮຽນນຳກັນ:

5 ວິທີຫຼົບຫຼີກ ໂຣກພູມແພ້

"ພູມແພ້" ເປັນໂຣກທີ່ໃຜໆກໍບໍ່ປາຖະໜາ ເພາະເວລາເປັນຈະມີອາການດັງອັກເສບ, ຫອບຫືດ ຫຼື ຜື່ນຄັນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫງຸດຫງິດ ແຖມຍັງນານເຊົາອີກ. ສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງການຢຸດອາການເຫຼົ່ານີ້ ກໍຄື ການຫຼົບຫຼີກສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານແພ້ ນັ້ນເອງ.