Friday, June 14, 2024
Lenovo

ມຊ ເຜີຍແຜ່ແຜນແມ່ບົດພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (ສະເພາະວິທະຍາເຂດດົງໂດກ)

ເພື່ອເປັນການຜັັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2018 ທີ່ຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກໍານົດໃບຕາດິນລັດ ກວມລວມພື້ນທີ່ 262 ເຮັກຕາ.

ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນແມ່ບົດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນ ຊັ້ນ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນວັນ ຈະຊົ້ວເກົ້າ ຄະນະພັກປະຈໍາເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊທານີ, ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນາຍບ້ານ ແລະປະຊາຊົນ 5 ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສຸກັນ ຈິດປັນຍາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານແຜນແມ່ບົດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ນໍາສະເໜີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະຂອບ ເຂດພື້ນທີ່ດິນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຜ່ານແຜນແມ່ບົດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ) ແລະຜ່ານແຜນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະລັດຖະບານໃນປີ 2001, ເພື່ອຕອບສະໜອງວິໄສທັດ ແລະຍຸດທະ ສາດການພັດທະນາ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ ແລະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ທົ່ວວິທະຍາເຂດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ, ເປັນຕົວເມືອງແຫ່ງການສຶກສາ, ເປັນຕົວເມືອງນິເວດ ແລະຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ- ເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະຕົວເມືອງທີ່ມີຮູບແບບສ້າງສັນ;

ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ທາງຄະນະກໍາມະການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຽມລົງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນຕາມຂອບເຂດ 262 ເຮັກຕາ ໃຫ້ສໍາເລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos

ເພື່ອເປັນການຜັັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 14 ມີນາ 2018 ທີ່ຮັບຮອງເອົາແຜນແມ່ບົດຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະກໍານົດໃບຕາດິນລັດ ກວມລວມພື້ນທີ່ 262 ເຮັກຕາ.

ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄອງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແຜນແມ່ບົດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະໂມສອນ ຊັ້ນ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນວັນ ຈະຊົ້ວເກົ້າ ຄະນະພັກປະຈໍາເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງໆໄຊທານີ, ມີທ່ານ ຮສ. ປອ. ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະບໍດີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ, ນາຍບ້ານ ແລະປະຊາຊົນ 5 ບ້ານອ້ອມຂ້າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ສຸກັນ ຈິດປັນຍາ ຫົວໜ້າພາກວິຊາຜັງເມືອງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກໍາສາດ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານແຜນແມ່ບົດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ນໍາສະເໜີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະຂອບ ເຂດພື້ນທີ່ດິນຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຜ່ານແຜນແມ່ບົດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ມະຫາວິທະ ຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ) ແລະຜ່ານແຜນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

ທັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະລັດຖະບານໃນປີ 2001, ເພື່ອຕອບສະໜອງວິໄສທັດ ແລະຍຸດທະ ສາດການພັດທະນາ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄຸນນະພາບສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເອື້ອຍອຳນວຍໃຫ້ແກ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະການຄົ້ນຄວ້າ ກ້າວສູ່ມາດຕະຖານສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ ແລະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາ ທົ່ວວິທະຍາເຂດຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ກາຍເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ, ເປັນຕົວເມືອງແຫ່ງການສຶກສາ, ເປັນຕົວເມືອງນິເວດ ແລະຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ- ເມືອງອັດສະລິຍະ ແລະຕົວເມືອງທີ່ມີຮູບແບບສ້າງສັນ;

ເຊິ່ງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ທາງຄະນະກໍາມະການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ກຽມລົງປັກຫຼັກໝາຍເຂດແດນຕາມຂອບເຂດ 262 ເຮັກຕາ ໃຫ້ສໍາເລັດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: National University of Laos

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.