Friday, April 19, 2024
Lenovo

ປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເປັນອາຊີບ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ບ້ານວຽງສາ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ບ້ານວຽງສາເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍັງຖືອາຊີບເຮັດໄຮ່,ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ຫາກິນແບບທໍາມະຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວບໍ່ໜັ້ນຄົງ ຊິີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານຍັງທຸກຍາກ, ມີຄອບຄົວທຸກ 8 ຄອບຄົວ. ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 3-4 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ.

ສະຫາຍບຸນທອງ ພົມມະສອນ ເລຂາພັກ ນາຍບ້ານບ້ານວຽງສາ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊຄັ້ງທີ່13 ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນທີ່ສະໂມສອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເມື່ອວັນທີ່ 30-31ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ມາຮອດປີ 2007 ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້ລິເລີ່ມເຮັດການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເປັນຜູ້ທໍາອິດ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີມີຜົນສໍາເລັດທີ່ນໍາພາ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຫັນມາປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ເປັນອາຊີບຈົນເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມມາເຖິງປະຈຸບັນ ເມື່ອເຫັນວ່າການ ປູກຜັກໄດ້ຂາຍດີ ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ກໍ່ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີດີນຢູ່ໃກ້ຄຽງ ພາກັນຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ມາຮອດປີ 2010 ໄດ້ມີ 8 ຄອບຄົວ,ມີໂຮງເຮືອນ 13 ຫຼັງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາຢູ່ເຂດນັ້ນ ເຫັນວ່າການປູກຜັກມີລາຍໄດ້ດີກວ່າການເຮັດນາ,ເຮັດໄຮ່ ຮັບຈ້າງຈຶ່ງພາກັນ ຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເພີ່ມຂື້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ມາຮອດປີ 2014 ທາງຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊ ໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດ ເວລານັ້ນ ມີສະມາຊິກກຸ່ມປູກຜັກ 54 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນປູກຜັກ 220 ຫຼັງ ມາຮອດວັນທີ່ 6 ມັງກອນ 2017 ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ ໄດ້ອອກໃບອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິ-ກໍາ ໃຫ້ກຸ່ມປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມບ້ານວຽງສາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການ ດີດີເອັບຊີ ຈຳນວນໜື່ງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີສະມາຊິກ ທັງໝົດ 55 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນ 240 ຫຼັງ ພືດຜັກທີ່ປູກມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຜັກກາດຊອມ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກຫອມປ້ອມ,ຜັກຊີ, ຜັກກ້ານກໍ່າ ຫຼື ຜັກຫອມລາບ ແລະ ຜັກອື່ນໆ ຫຼາຍຊະນິດ ປູກຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ ລວມຜົນຜະລິດໄດ້ 200 ໂຕ່ນ/ປີ. ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດຜັກ 1,2 ຕື້ ກີບ/ປີ ສະເລ່ຍໃສ່ຄອບຄົວໄດ້ 21.00.000 ກວ່າກີບ/ຄອບຄົວ ຫຼື 5.660.000/ຄົນ/ປີ.

ເວົ້າລວມແລ້ວການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມໂດຍການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດຍືດເປັນອາຊີບຂອງຄອບຄົວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານວຽງສາດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນປະຈຸບັນມີຄອບຄົວພຸ້ນທຸກແລ້ວ 255 ຄອບຄົວມີເຮືອນຖາວອນ168 ຫຼັງ ມີລົດໃຫ່ຍ66ຄັນລົດຈັກ 387 ຫຄັນໂຮງສີເຂົ້າ 20 ເຄື່ອງລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຜົນສໍາເລັດທັງໝົດນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ມີແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງ ທີ່ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ, ຊີ້ທິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານວຽງສາ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ຈົນມີຜົນສໍາເລັດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມຸນ: ຂຽນໂດຍ: ນ້ອຍ ງອນວິໄລ
ມີເດຍລາວ ອຸດົມໄຊ

ບ້ານວຽງສາເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເທດສະບານເມືອງໄຊ ໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຍັງຖືອາຊີບເຮັດໄຮ່,ເຮັດນາ, ເຮັດສວນ ແລະ ຫາກິນແບບທໍາມະຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈິ່ງເຮັດ ໃຫ້ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວບໍ່ໜັ້ນຄົງ ຊິີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານຍັງທຸກຍາກ, ມີຄອບຄົວທຸກ 8 ຄອບຄົວ. ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 3-4 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ.

ສະຫາຍບຸນທອງ ພົມມະສອນ ເລຂາພັກ ນາຍບ້ານບ້ານວຽງສາ ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊຄັ້ງທີ່13 ທີ່ໄດ້ໄຂຂື້ນທີ່ສະໂມສອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເມື່ອວັນທີ່ 30-31ຕຸລາ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໂດຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງຄະນະພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ມາຮອດປີ 2007 ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງໄດ້ລິເລີ່ມເຮັດການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເປັນຜູ້ທໍາອິດ ເຊິ່ງເປັນໜໍ່ແໜງໃນການລິເລີ່ມ ແລະ ເປັນບົດຮຽນທີ່ດີມີຜົນສໍາເລັດທີ່ນໍາພາ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຫັນມາປູກພືດຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ເປັນອາຊີບຈົນເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມມາເຖິງປະຈຸບັນ ເມື່ອເຫັນວ່າການ ປູກຜັກໄດ້ຂາຍດີ ມີລາຍໄດ້ປົກກະຕິ ກໍ່ມີຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີດີນຢູ່ໃກ້ຄຽງ ພາກັນຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມ ມາຮອດປີ 2010 ໄດ້ມີ 8 ຄອບຄົວ,ມີໂຮງເຮືອນ 13 ຫຼັງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ຫຼາຍຄອບຄົວທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາຢູ່ເຂດນັ້ນ ເຫັນວ່າການປູກຜັກມີລາຍໄດ້ດີກວ່າການເຮັດນາ,ເຮັດໄຮ່ ຮັບຈ້າງຈຶ່ງພາກັນ ຫັນມາປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມເພີ່ມຂື້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.

ມາຮອດປີ 2014 ທາງຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງໄຊ ໄດ້ລົງໄປຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຈັດຕັ້ງເປັນກຸ່ມຜະລິດ ເວລານັ້ນ ມີສະມາຊິກກຸ່ມປູກຜັກ 54 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນປູກຜັກ 220 ຫຼັງ ມາຮອດວັນທີ່ 6 ມັງກອນ 2017 ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ ໄດ້ອອກໃບອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະສິ-ກໍາ ໃຫ້ກຸ່ມປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມບ້ານວຽງສາຢ່າງເປັນທາງການ ແລະກໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການ ດີດີເອັບຊີ ຈຳນວນໜື່ງ ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີສະມາຊິກ ທັງໝົດ 55 ຄອບຄົວ ມີໂຮງເຮືອນ 240 ຫຼັງ ພືດຜັກທີ່ປູກມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຜັກກາດຊອມ, ຜັກສະຫຼັດ, ຜັກບົ່ວ, ຜັກຫອມປ້ອມ,ຜັກຊີ, ຜັກກ້ານກໍ່າ ຫຼື ຜັກຫອມລາບ ແລະ ຜັກອື່ນໆ ຫຼາຍຊະນິດ ປູກຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ ລວມຜົນຜະລິດໄດ້ 200 ໂຕ່ນ/ປີ. ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍພືດຜັກ 1,2 ຕື້ ກີບ/ປີ ສະເລ່ຍໃສ່ຄອບຄົວໄດ້ 21.00.000 ກວ່າກີບ/ຄອບຄົວ ຫຼື 5.660.000/ຄົນ/ປີ.

ເວົ້າລວມແລ້ວການປູກຜັກໃນເຮືອນຮົ່ມໂດຍການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ສາມາດຍືດເປັນອາຊີບຂອງຄອບຄົວໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານວຽງສາດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນປະຈຸບັນມີຄອບຄົວພຸ້ນທຸກແລ້ວ 255 ຄອບຄົວມີເຮືອນຖາວອນ168 ຫຼັງ ມີລົດໃຫ່ຍ66ຄັນລົດຈັກ 387 ຫຄັນໂຮງສີເຂົ້າ 20 ເຄື່ອງລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນແລະໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາສະເພາະພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ຜົນສໍາເລັດທັງໝົດນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ມີແນວທາງອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ-ລັດຂັ້ນເທິງ ທີ່ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ, ຊີ້ທິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກ່ ຄະນະໜ່ວຍພັກ, ອົງການປົກຄອງບ້ານວຽງສາ ໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງບ້ານ ຈົນມີຜົນສໍາເລັດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມຸນ: ຂຽນໂດຍ: ນ້ອຍ ງອນວິໄລ
ມີເດຍລາວ ອຸດົມໄຊ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·