Friday, April 19, 2024
Lenovo

ເປີດບໍລິການເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄົບວົງຈອນຢູ່ລາວ

ບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຕດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນຢູ່ລາວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ.

ທ່ານ Futoshi EBATA ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: GMO-Z.comLao ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັັດ GMO Internet ແລະກຸ່ມບໍລິ ສັດ AMZ Group, ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 6, ອາຄານໂຮງແຮມວຽງຈັນຄຣາວພລາຊາ, ບ້ານຫັດສະດີເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 2,4 ຕື້ກີບ ເປັນບໍລິສັດທໍາອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນໃນປະເທດລາວ

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການພັດທະນາການບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບໍລິສັດ GMO Internet Group ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດອິນເຕີເນັດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 6 ພັນຄົນ, ລວມມີ 112 ບໍລິສັດ, ໂດຍບໍລິສັດ GMO Inter net ຖືກລະບຸໄວ້ເປັນພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງໂຕກຽວ ແລະໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄົບວົງຈອນເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (ISPs), ໂດເມນ, ຄລາວ, ໂຮສຕິ້ງ, Shoppi ng carts, ຫຼັກຊັບ, ການຊໍາລະຕ່າງໆ ແລະບໍລິການອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະສະດວກສະບາຍ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ບໍລິສັດ AMZ Group ແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນ “ບໍລິສັດການຄ້າອັັນດັບໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ” ໂດຍມີ 5 ທຸລະກິດຫຼັກຄື:

ອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ ແລະເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ, ສັນຍາເຊົ່າປະກັນໄພ ແລະການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະພະລັງງານ, ອະສັງຫາລິມະຊັບແລະກະສິກໍາຊຶ່ງຫຼາຍທຸລະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາຜ່ານການຮ່ວມທຶນ ກັບບໍລິສັດຊັ້ນນໍາລະດັບໂລກ; 

ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມຮູບແບບທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະເງິນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນອາຊຽນ ແລະຍັງໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນ: ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຂົນສົ່ງ, ພາສີ ແລະອື່ນໆ.

ສ່ວນແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນໂດເມນ, ໂຮສຕິ້ງ, ຄລາວ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະອອກແບບເວັບໄຊເພື່ອທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄົນລາວ ແລະເງິນຕາຂອງລາວສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດລາວພ້ອມທັງໄດ້ວາງແຜນດ້ານການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ GMO Internet Group ເພື່ອການພັດທະນາບັນດາບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະເທດລາວ ແລະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນການໃຊ້ ICT ໃນປະ ເທດລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂຽນໂດຍ: ກິ່ງລັດຕະນະ, ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດໂຕດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນຢູ່ລາວຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີຄົມມະນາຄົມ ແລະການສື່ສານ.

ທ່ານ Futoshi EBATA ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ຈຳກັດ ກ່າວວ່າ: GMO-Z.comLao ແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງບໍລິສັັດ GMO Internet ແລະກຸ່ມບໍລິ ສັດ AMZ Group, ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 6, ອາຄານໂຮງແຮມວຽງຈັນຄຣາວພລາຊາ, ບ້ານຫັດສະດີເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 2,4 ຕື້ກີບ ເປັນບໍລິສັດທໍາອິດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແບບຄົບວົງຈອນໃນປະເທດລາວ

ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການພັດທະນາການບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍບໍລິສັດ GMO Internet Group ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດອິນເຕີເນັດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 6 ພັນຄົນ, ລວມມີ 112 ບໍລິສັດ, ໂດຍບໍລິສັດ GMO Inter net ຖືກລະບຸໄວ້ເປັນພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງໂຕກຽວ ແລະໃຫ້ບໍລິການດ້ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຄົບວົງຈອນເຊັ່ນ: ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ (ISPs), ໂດເມນ, ຄລາວ, ໂຮສຕິ້ງ, Shoppi ng carts, ຫຼັກຊັບ, ການຊໍາລະຕ່າງໆ ແລະບໍລິການອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະສະດວກສະບາຍ.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ບໍລິສັດ AMZ Group ແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປັນ “ບໍລິສັດການຄ້າອັັນດັບໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ” ໂດຍມີ 5 ທຸລະກິດຫຼັກຄື:

ອຸດສາຫະກໍາການຄ້າ ແລະເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ, ສັນຍາເຊົ່າປະກັນໄພ ແລະການເງິນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະພະລັງງານ, ອະສັງຫາລິມະຊັບແລະກະສິກໍາຊຶ່ງຫຼາຍທຸລະກິດໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາຜ່ານການຮ່ວມທຶນ ກັບບໍລິສັດຊັ້ນນໍາລະດັບໂລກ; 

ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ບໍລິການຢ່າງເຕັມຮູບແບບທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະເງິນທຶນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນອາຊຽນ ແລະຍັງໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນ: ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຂົນສົ່ງ, ພາສີ ແລະອື່ນໆ.

ສ່ວນແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດບໍລິສັດ GMO-Z.comLao ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການຈົດທະບຽນໂດເມນ, ໂຮສຕິ້ງ, ຄລາວ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນອີເລັກໂທຣນິກ ແລະອອກແບບເວັບໄຊເພື່ອທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນຄົນລາວ ແລະເງິນຕາຂອງລາວສໍາລັບການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນປະເທດລາວພ້ອມທັງໄດ້ວາງແຜນດ້ານການບໍລິການຕ່າງໆຂອງ GMO Internet Group ເພື່ອການພັດທະນາບັນດາບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແທດເໝາະກັບປະເທດລາວ ແລະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນການໃຊ້ ICT ໃນປະ ເທດລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂຽນໂດຍ: ກິ່ງລັດຕະນະ, ພາບ ແລະຂ່າວຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·