Friday, April 19, 2024
Lenovo

ສປປ ລາວ ມີຕະຫລາດໄຟຟ້າຕ່າງປະເທດຮອງຮັບ ຫລາຍກວ່າ 20.000 ເມກາວັດ

ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັບ 4 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມີ ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມາ ຫລາຍກວ່າ 20.000 ເມກາວັດ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 6.000 ເມກາວັດ.


ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລາຍງານໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນີ້ວ່າ:

ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດກຳປູເຈຍ 6.000 ເມກາວັດ, ໃນນີ້ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າກຳປູເຈຍ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາພະລັງງານ 3.215 ເມກາວັດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ສົ່ງອອກແລ້ວ 20 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງຄາດໝາຍໃນ ປີ 2027 ຈະສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມຈຳນວນສັນຍາ.

     
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃນການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດໄທ 9.000 ເມກາວັດ, ໃນນີ້ໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 5.415 ເມກາວັດ.

ປັດຈຸບັນກຳລັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າແບບລະບົບສູ່ລະບົບ ຮອດປີ 2020-2030 ໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມຈຳນວນ, ເຊິ່ງທາງລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄົບຈຳນວນ 9.000 ເມກາວັດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ 5.000 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 540 ເມກາວັດ.

ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 465 ເມກາວັດ, ກຸ່ມເຂື່ອນນ້ຳໂມ້ 505 ເມກາວັດ, ກຸ່ມເຂື່ອນພາກໃຕ້ (ນ້ຳກົງ 2, 3 ແລະ ນ້ຳອີມູນ) 304 ເມກາວັດ ແລະ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສຶກສາພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງລົມ 600 ເມກາວັດ ນຳອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຮ່ວມກັນກັບປະເທດມຽນມາ ໂດຍໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 10 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງຮອດປີ 2020 ຈະສົ່ງເພີ່ມອີກ 20 ເມກາວັດ, 2023 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 100 ເມກາວັດ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມກາວັດ.

ສຳລັບຕະຫລາດໄຟຟ້າອາຊຽນ, ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ມີການວາງແຜນເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍຮ່ວມກັນ ໃນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມສົ່ງຂາຍໄຟຟ້າແບບເຊື່ອມໂຍງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຫລື ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ໂດຍໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ (ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ) ແລະ ປັດຈຸບັດ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 100 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າ ຮອດປີ 2020 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມກາວັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຈລະຈາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າກັບປະເທດສິງກະໂປ ນຳອີກ.


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ຊາຍຄົນເດີມ, ຂປລ

ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັບ 4 ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມີ ກຳປູເຈຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມາ ຫລາຍກວ່າ 20.000 ເມກາວັດ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ ຫລາຍກວ່າ 6.000 ເມກາວັດ.


ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລາຍງານໃນວາລະການດໍາເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ນີ້ວ່າ:

ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດກຳປູເຈຍ 6.000 ເມກາວັດ, ໃນນີ້ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າກຳປູເຈຍ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາພະລັງງານ 3.215 ເມກາວັດ ແລະ ປັດຈຸບັນ ສົ່ງອອກແລ້ວ 20 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງຄາດໝາຍໃນ ປີ 2027 ຈະສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມຈຳນວນສັນຍາ.

     
ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າໃຈໃນການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບປະເທດໄທ 9.000 ເມກາວັດ, ໃນນີ້ໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 5.415 ເມກາວັດ.

ປັດຈຸບັນກຳລັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າແບບລະບົບສູ່ລະບົບ ຮອດປີ 2020-2030 ໃຫ້ໄດ້ຄົບຕາມຈຳນວນ, ເຊິ່ງທາງລັດຖະບານໄທ ໄດ້ຢືນຢັນແລ້ວວ່າຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຄົບຈຳນວນ 9.000 ເມກາວັດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ຮ່ວມກັບ ສສ.ຫວຽດນາມ 5.000 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 540 ເມກາວັດ.

ປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊຳ 465 ເມກາວັດ, ກຸ່ມເຂື່ອນນ້ຳໂມ້ 505 ເມກາວັດ, ກຸ່ມເຂື່ອນພາກໃຕ້ (ນ້ຳກົງ 2, 3 ແລະ ນ້ຳອີມູນ) 304 ເມກາວັດ ແລະ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ສຶກສາພະລັງງານໄຟຟ້າພະລັງລົມ 600 ເມກາວັດ ນຳອີກ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຮ່ວມກັນກັບປະເທດມຽນມາ ໂດຍໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 10 ເມກາວັດ, ເຊິ່ງຮອດປີ 2020 ຈະສົ່ງເພີ່ມອີກ 20 ເມກາວັດ, 2023 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 100 ເມກາວັດ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມກາວັດ.

ສຳລັບຕະຫລາດໄຟຟ້າອາຊຽນ, ໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ມີການວາງແຜນເຊື່ອມໂຍງລະບົບສາຍຮ່ວມກັນ ໃນການຊື້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຮ່ວມກັນ, ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມສົ່ງຂາຍໄຟຟ້າແບບເຊື່ອມໂຍງໃນກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຫລື ການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ໂດຍໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄທ (ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ) ແລະ ປັດຈຸບັດ ໄດ້ສົ່ງອອກແລ້ວ 100 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າ ຮອດປີ 2020 ຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມກາວັດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຈລະຈາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າກັບປະເທດສິງກະໂປ ນຳອີກ.


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂ່າວ: ຊາຍຄົນເດີມ, ຂປລ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.