Thursday, June 13, 2024
Lenovo

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຮອຍເລື່ອນຢູ່ຢ່າງຫນາແຫນ້ນ ແລະ ມີໂອກາດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວເຖິງ 7 ຣິກເຕີ

ຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດ 5.9 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 04:03 ນາທີ ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຂອງການສັ່ນໄຫວເຖິງ 64 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 06:50 ນາທີ່, ຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຕາມ ດ້ວຍການສັ່ນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກຫຼາຍກວ່າ 80 ຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄຊຍະບູລີຍັງ ຢູ່ໃນຄວາມແຕກຕື່ນ.

ສໍານັກຂ່າວ BBC Thai ໄດ້ສໍາພາດ ສຈ. ດຣ. ບັນຍາ ຈາຣຸສິຣິ ທີ່ປຶກສາກົມຊັບພະຍາກອນທໍລະນີ ແລະ ອະດີດອາຈານ ປະຈໍາພາກ ວິຊາທໍລະນີວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດ, ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ, ປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບໍລິເວນທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຕໍ່ໃສ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີຮອນເລື່ອນຂະແຫນງ ໃຫຍ່ ທີ່ຮຽກວ່າຮອຍເລື່ອນ “ດຽນບຽນຟູ” ເຊິ່ງເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ລາກເສັ້ນຕໍ່ຈາກແມ່ນ້ໍາ ແດງຂອງຈີນ ຮອຍເລື່ອນນີ້ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍລະນີວິທະຍາທ່ານນີ້ລະບຸອີກວ່າ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທາງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ.ລາວ ມີຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງຢູ່ຢ່າງຫນາແຫນ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການສໍາຫຼວດພິສູດໄດ້ຄົບທັງຫມົດ, ຂະນະທີ່ຮອຍເລື່ອນຫຼາຍແຫ່ງລາກເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ ຂອງປະເທດໄທ.

ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ກ່າວວ່າສາເຫດທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໃນ ສປປ.ລາວ ຄັ້ງນີ້, ສາມາດຮັບຮູ້ແຮງສັ່ນສະເທືອນໄດ້ເຖິງຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງໄທ ເປັນເພາະເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເລິກ ແລະ ເກີດໃນບໍລິເວນທີ່ມີຮອຍເລື່ອນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງໄທລະບຸວ່າ: ແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດ 6.4 ຣິກເຕີ ຄັ້ງນີ້ມີຄວາມເລິກຈາກຜິວດິນພຽງ 3 ກິໂລແມັດ.

ນອກຈາກນີ້, ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ໂດຍກ່າວກັບ BBC Thai ອີກວ່າ:

ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຊຊຍະບູລີ (ເຂື່ອນແມ່ນ້ໍາຂອງ) ຕັ້ງຢູ່ເທິງຮອຍເລື່ອນທີ່ເປັນຫີນແຂງ ເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ຕາຍແລ້ວບໍ່ມີພະລັງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ ຫນ້າເປັນຫ່ວງຄືບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ເຄີຍມີການສຶກສາແລ້ວວ່າຍັງປາກົດຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງຢູ່ ເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫວກໍ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອນໄດ້.

ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ກ່າວອີກວ່າ:

ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບພື້ນທີ່ໆມີໂອກາດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ.

ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອປີ 2014 ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ເຄີຍອອກມາເຕືອນໃນເລື່ອງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດກັບເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງ ໃກ້ຮອຍເລື່ອນ ທີ່ມີ ພະລັງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຄາດການໃນປີນັ້ນວ່າ ມີໂອກາດປະມານ 30% ທີ່ຈະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດກາງ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໃນອີກ 30 ປີຂ້າງຫນ້າ ແລະ ມີໂອກາດປະມານ 10%.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອິດສະຫຼະ

ຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດ 5.9 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 04:03 ນາທີ ແລະ ຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ຂອງການສັ່ນໄຫວເຖິງ 64 ຣິກເຕີ ເມື່ອເວລາ 06:50 ນາທີ່, ຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຕາມ ດ້ວຍການສັ່ນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກຫຼາຍກວ່າ 80 ຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄຊຍະບູລີຍັງ ຢູ່ໃນຄວາມແຕກຕື່ນ.

ສໍານັກຂ່າວ BBC Thai ໄດ້ສໍາພາດ ສຈ. ດຣ. ບັນຍາ ຈາຣຸສິຣິ ທີ່ປຶກສາກົມຊັບພະຍາກອນທໍລະນີ ແລະ ອະດີດອາຈານ ປະຈໍາພາກ ວິຊາທໍລະນີວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດ, ຈຸລາລົງກອນມະຫາວິທະຍາໄລ, ປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບໍລິເວນທາງພາກໃຕ້ຂອງຈີນ ຕໍ່ໃສ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີຮອນເລື່ອນຂະແຫນງ ໃຫຍ່ ທີ່ຮຽກວ່າຮອຍເລື່ອນ “ດຽນບຽນຟູ” ເຊິ່ງເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ລາກເສັ້ນຕໍ່ຈາກແມ່ນ້ໍາ ແດງຂອງຈີນ ຮອຍເລື່ອນນີ້ໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທໍລະນີວິທະຍາທ່ານນີ້ລະບຸອີກວ່າ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທາງພາກເຫນືອຂອງ ສປປ.ລາວ ມີຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງຢູ່ຢ່າງຫນາແຫນ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການສໍາຫຼວດພິສູດໄດ້ຄົບທັງຫມົດ, ຂະນະທີ່ຮອຍເລື່ອນຫຼາຍແຫ່ງລາກເສັ້ນຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໃນພື້ນທີ່ ຂອງປະເທດໄທ.

ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ກ່າວວ່າສາເຫດທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໃນ ສປປ.ລາວ ຄັ້ງນີ້, ສາມາດຮັບຮູ້ແຮງສັ່ນສະເທືອນໄດ້ເຖິງຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆຂອງໄທ ເປັນເພາະເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເລິກ ແລະ ເກີດໃນບໍລິເວນທີ່ມີຮອຍເລື່ອນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາຂອງໄທລະບຸວ່າ: ແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດ 6.4 ຣິກເຕີ ຄັ້ງນີ້ມີຄວາມເລິກຈາກຜິວດິນພຽງ 3 ກິໂລແມັດ.

ນອກຈາກນີ້, ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ຍັງສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ໂດຍກ່າວກັບ BBC Thai ອີກວ່າ:

ເຖິງແມ່ນວ່າທີ່ ຕັ້ງຂອງເຂື່ອນໄຊຊຍະບູລີ (ເຂື່ອນແມ່ນ້ໍາຂອງ) ຕັ້ງຢູ່ເທິງຮອຍເລື່ອນທີ່ເປັນຫີນແຂງ ເປັນຮອຍເລື່ອນທີ່ຕາຍແລ້ວບໍ່ມີພະລັງ ແຕ່ສິ່ງທີ່ ຫນ້າເປັນຫ່ວງຄືບໍລິເວນໃກ້ຄຽງເຊັ່ນ ຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ເຄີຍມີການສຶກສາແລ້ວວ່າຍັງປາກົດຮອຍເລື່ອນທີ່ມີພະລັງຢູ່ ເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫວກໍ່ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງສ້າງຂອງເຂື່ອນໄດ້.

ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ກ່າວອີກວ່າ:

ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບພື້ນທີ່ໆມີໂອກາດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເວລາໃດ.

ນອກຈາກນີ້, ເມື່ອປີ 2014 ສຈ. ດຣ. ປັນຍາ ເຄີຍອອກມາເຕືອນໃນເລື່ອງອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດກັບເຂື່ອນທີ່ກໍ່ສ້າງ ໃກ້ຮອຍເລື່ອນ ທີ່ມີ ພະລັງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຄາດການໃນປີນັ້ນວ່າ ມີໂອກາດປະມານ 30% ທີ່ຈະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດກາງ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ໃນອີກ 30 ປີຂ້າງຫນ້າ ແລະ ມີໂອກາດປະມານ 10%.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອິດສະຫຼະ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.