Friday, June 14, 2024
Lenovo

ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວມູນຄ່າທັງໝົດ 2 ຕື້ກ່ວາກີບ

ທ່ານ ໜູພອນ ໄຊປັນຍາຈິດ

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ວັນທີ 21 ເດືອນພະຈິກ 2019 ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງ
ລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ໜູພອນ ໄຊປັນຍາຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທິມຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີວ່າ : ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 4.30 ແລະ 6. 50 ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂື້ນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີຂະໜາດ 5,9 ຣິກເຕີ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນມູນຄ່າ 2 ຕື້ ກ່ວາກີບ.

ໃນນີ້ເມືອງຫົງສາມີຜົນກະທົບ 17 ບ້ານ 134 ຄອບຄົວ, ມີເຮືອນເສຍຫາຍ 71 ຫຼັງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນເສຍ ຫາຍ 24 ຄອບຄົວ, ເຮືອນເສຍຫາຍບໍ່ສາມາດແປງຄືນໄດ້ 7 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍປະກອບມີ ໂຮງຮຽນ 11 ຫຼັງ, ວັດວາອາຮາມ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 4 ແຫ່ງ, ຫ້ອງການສໍານັກງານຂອງລັດ 2 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງແຕກຍະ 1 ຈຸດ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 1 ຕື້ 141 ລ້ານກີບ.

ສ່ວນເມືອງໄຊສະຖານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 18 ບ້ານມີ 169 ຄອບຄົວ, ສໍານັກງານອົງການຂອງລັດ ຈໍານວນ 8 ຫຼັງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ 3 ຄົນ, ມີເຮືອນເສຍຫາຍບໍ່ສາມາດຢູ່ອາໄສໄດ້ 16 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍປານກາງ 29 ຫຼັງເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍ 124 ຫຼັງ, ມີເສັ້ນທາງແຕກຍະຈໍານວນ 18 ຈຸດ, ຍາວປະມານ 1 ກິໂລແມັດກ່ວາ, ມີດິນສໍານັກງານຫ້ອງການດິນປຸກສ້າງແຕກຍະ 8 ຈຸດ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 976 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນທາງອົງການປົກຄອງເມືອງກໍ່ຄືຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໄດ້ນໍາເອົາກໍາລັງ ປກຊ-ປກສ ພະນັກງານເຂົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສ້ອມແປງ ເຮືອນຊານໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີທີ່ຢູ່ຊົ່ວຄາວ ປະຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄື: ດິນບ໊ອກ ຫຼື ດິນຈີ່, ຊີມັງ, ກະເບື້ອງ, ເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກຕາປູ, ຫີນແຮ່, ແລະ ຊາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

ທ່ານ ໜູພອນ ໄຊປັນຍາຈິດ

ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ວັນທີ 21 ເດືອນພະຈິກ 2019 ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງ
ລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງຫົງສາ ແລະ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ໜູພອນ ໄຊປັນຍາຈິດ ຫົວໜ້າພະແນກ ແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທິມຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີວ່າ : ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ ເລີ້ມແຕ່ເວລາ 4.30 ແລະ 6. 50 ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂື້ນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີຂະໜາດ 5,9 ຣິກເຕີ ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຊັບສິນຂອງລັດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນມູນຄ່າ 2 ຕື້ ກ່ວາກີບ.

ໃນນີ້ເມືອງຫົງສາມີຜົນກະທົບ 17 ບ້ານ 134 ຄອບຄົວ, ມີເຮືອນເສຍຫາຍ 71 ຫຼັງ, ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນເສຍ ຫາຍ 24 ຄອບຄົວ, ເຮືອນເສຍຫາຍບໍ່ສາມາດແປງຄືນໄດ້ 7 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍປະກອບມີ ໂຮງຮຽນ 11 ຫຼັງ, ວັດວາອາຮາມ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ 4 ແຫ່ງ, ຫ້ອງການສໍານັກງານຂອງລັດ 2 ແຫ່ງ, ເສັ້ນທາງແຕກຍະ 1 ຈຸດ, ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ 7 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ, ມູນຄ່າເສຍຫາຍ 1 ຕື້ 141 ລ້ານກີບ.

ສ່ວນເມືອງໄຊສະຖານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 18 ບ້ານມີ 169 ຄອບຄົວ, ສໍານັກງານອົງການຂອງລັດ ຈໍານວນ 8 ຫຼັງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ 3 ຄົນ, ມີເຮືອນເສຍຫາຍບໍ່ສາມາດຢູ່ອາໄສໄດ້ 16 ຫຼັງ, ເສຍຫາຍປານກາງ 29 ຫຼັງເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍ 124 ຫຼັງ, ມີເສັ້ນທາງແຕກຍະຈໍານວນ 18 ຈຸດ, ຍາວປະມານ 1 ກິໂລແມັດກ່ວາ, ມີດິນສໍານັກງານຫ້ອງການດິນປຸກສ້າງແຕກຍະ 8 ຈຸດ, ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ 976 ລ້ານກ່ວາກີບ.

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນທາງອົງການປົກຄອງເມືອງກໍ່ຄືຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ, ໄດ້ນໍາເອົາກໍາລັງ ປກຊ-ປກສ ພະນັກງານເຂົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ສ້ອມແປງ ເຮືອນຊານໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີທີ່ຢູ່ຊົ່ວຄາວ ປະຈຸບັນຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນໃນເບື້ອງຕົ້ນຄື: ດິນບ໊ອກ ຫຼື ດິນຈີ່, ຊີມັງ, ກະເບື້ອງ, ເຫຼັກເສັ້ນ, ເຫຼັກຕາປູ, ຫີນແຮ່, ແລະ ຊາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ມີເດຍລາວ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

9 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ! ຫຼັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມ ເພາະມັນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ !!

“ເອັນທ້ອງເຄັ່ງ ເອັນຕາກໍຍານ” ຄຳນີ້ແມ່ນປາກົດວ່າທຸຄົນມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ຫລາຍ ແລະ ເຊື່ອວ່າ ຫຼັງຈາກທຸກທ່ານຮັບປະທານອາຫານອີ່ມແລ້ວ ກໍອາດຫຼົງເຮັດສິ່ງເລົ່ານີ້ລົງໄປດ້ວຍຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ໂດຍລືມຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ. 

ກິນແລ້ວນອນທັນທີ! ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ບໍ່ຕຸ້ຍ ມີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ ພຶດຕິກຳການກິນ, ອາຫານທີ່ມັກກິນ ຫຼື ການນອນເດິກ ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນໄດ້ຄືກັນ. ຖ້າວ່າ ການກິນແລ້ວນອນ ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍຂຶ້ນບໍ່ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີຜົນສະຫຼຸບທີ່ແນ່ນອນ ເພາະຄວາມຕຸ້ຍຈາກການກິນແລ້ວນອນ ມີຫຼາຍແບບ ຄື ບາງຄົນກິນຫຼາຍໃນຕອນຄ່ຳເຊັ່ນ ອາຫານທອດ,​ ຂອງມັນ, ພິດຊ່າ ຫຼື ອາຫານມະຍິກມະຍ່ອຍແລ້ວເຂົ້ານອນ,

ບຸນບັ້ງໄຟ ປະເພນີ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ

ພໍຕົກມາ ເດືອນ 6 ລາວ ເປັນໄລຍະຕົ້ນລະດູຝົນ ເຊິ່ງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະ ຊາວໄຮ່ຊາວນາ ກໍກະກຽມລົງໄຮ່ລົງນາ ເພື່ອທຳການຜະລິດໃຫ້ຖືກຕາມລະດູການ ແລະ ຕາມປະເພນີທີ່ສືບທອດກັນມາ ຈະໄດ້ມີ ບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ຖືວ່າເປັນ ປາງບຸນໃຫຍ່ໜຶ່ງ ໃນຮີດສິບສອງຄອງສິບສີ່ ຂອງປະເພນີລາວ ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ຫຼັງບຸນປີໃໝ່ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນພິທີກໍາ ຄອບໄຂວ່ ເທວະດາຟ້າແຖນ ເພື່ອຂໍຝົນ ໃຫ້ຕົກຕາມລະດູການ ເພື່ອໃຫ້ ພືດພັນ, ຜົນລະປູກຈະເລີນງອກງາມ.