ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ພາບປະກອບ

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໂດຍພາຍໃຕ້ການ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ກໍາມະການສູນກາງ ພັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດມີບັນດາ ສສຊ ຈາກເຂດ ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ອໍລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ(ສ້າງໃໝ່) ເຊິ່ງໂຄງປະ ກອບຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບ ມີ 7 ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 47 ມາດຕາ.

ປະທານສູນກາງສະ ຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ:

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ລັດຖະທໍາມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະ ບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ມາດຕາ 37 ໄດ້ກໍານົດພົນລະເມືອງລາວ ຍິງ-ຊາຍ ມີສິດເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວມີສິດສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຂົ້າ ເຖິງຕຳແໜ່ງຄຸ້ມຄອງ-ນຳພາ, ການຕັດສິນບັນຫາແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ລັດຖະບານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມວຽກງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ເສີມຂະຫຍາຍສິດສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງເປັນກໍາລັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ພ້ອມທັງໄດ້ປະຕິບັດພັັນທະຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເຊັ່ນ: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລຶບລ້າງ ທຸກຮູບແບບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ,ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຖິງວ່າພັກ- ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງທີ່ຄົບຖ້ວນສົມຄວນແຕ່ແມ່ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າຍັງປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍປະການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແມ່ຍິງໃນຂົງເຂດຊົນນະ ບົດຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ, ໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ, ຜ່ານມາສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ,

ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ລະບຸ ຫຼື ເຊື່ອມສານວຽກງານການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ ນັບມື້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດີຂຶ້ນ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍຕໍ່ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານ ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານ ນາງ ອໍລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ສະນັ້ນຈຶ່ງ ໄດ້ສະເໜີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຕໍ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງ ເປັນທາງການແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສະຕິ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ, ເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງສັງຄົມໃນການໂຄສະນາເຜີຍ ແຜ່, ສຶກສາອົບຮົມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວາມສະເໝີ ພາບ ຍິງ- ຊາຍ.

ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງເພດຍິງໃຫ້ຮັບຮູ້ສິດທິຂອງຕົນ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຍິງ-ຊາຍ, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງມີຈິດສໍານຶກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕິກໍາພາຍໃນ, ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການສາກົນກ່ຽວກັບວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ບັນ ລຸຜົນຕາມເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະເປົ້າ ໝາຍທີ 5 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ທີ່ກອງປະຊຸມແມ່ຍິງໂລກໄດ້ຮັບຮອງເອົາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ກໍໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະ ບັບນີ້ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ ສສຊ ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ ສະພາບ ຍິງ-ຊາຍ( ສ້າງໃໝ່) ດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Lao people’s Army News

Hits: 104

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້