Friday, April 19, 2024
Lenovo

ກອງປະຊຸມກອງເລຂານຸການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 26

ກອງປະຊຸມກອງເລຂານຸ ການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 26 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ.

ໂດຍການເປັນປະທານ ຮ່ວມຝ່າຍລາວນຳໂດຍທ່ານພົນ ຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ ຫົວ ໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ, ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ, ເລຂານຸການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ, ຝ່າຍໄທ ນຳໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ໄພໂຣດ ວິໄລສັກ ເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນທະຫານກອງບັນຊາການສູງສຸດກອງທັບໄທ, ເລຂານຸການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍ ແດນທົ່ວໄປ ໄທ-ລາວ ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມຊາຍແດນໄທ-ລາວ, ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງ ນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ GBC ລາວ-ໄທຄັ້ງທີ 26 ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ GBC ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 25 ທີ່ຈັດຢູ່ ໃນນະຄອນ ຫຼວງບາງກອກຣາຊະອະນາຈັກໄທ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-7 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ

ແລະ ພິຈາລະນາວາງທິດທາງ ແຜນການການຮ່ວມມືດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມບໍລິເວນ ຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ລວມທັງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ປຶກສາຫາລືຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 26 ໂດຍຝ່າຍ ລາວຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຈະຈັດຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງຜ່ານການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ພື້ນຖານ ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮ່າງເນື້ອໃນເພື່ອນຳໄປສະເໜີໃຫ້ ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຮັບຮອງ.

ປະທານທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ ເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮັບ ຮອງເອົາເນື້ອໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ພ້ອມ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ໃຫ້ມີໝາກຜົນ.

ໂດຍ: ຈິດ ເພັດພູທອງ Lao people’s Army News

ກອງປະຊຸມກອງເລຂານຸ ການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 26 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ນະຄອນໄກສອນ ພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ.

ໂດຍການເປັນປະທານ ຮ່ວມຝ່າຍລາວນຳໂດຍທ່ານພົນ ຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ ຫົວ ໜ້າກົມທະຫານຊາຍແດນ, ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບ ປະຊາຊົນລາວ, ເລຂານຸການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ, ຝ່າຍໄທ ນຳໂດຍທ່ານ ພົນໂທ ໄພໂຣດ ວິໄລສັກ ເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນທະຫານກອງບັນຊາການສູງສຸດກອງທັບໄທ, ເລຂານຸການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມຊາຍ ແດນທົ່ວໄປ ໄທ-ລາວ ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຕາມຊາຍແດນໄທ-ລາວ, ມີບັນດາແຂກທີ່ຖືກເຊີນ.

ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງ ນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ, ຮ່າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ GBC ລາວ-ໄທຄັ້ງທີ 26 ຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ GBC ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 25 ທີ່ຈັດຢູ່ ໃນນະຄອນ ຫຼວງບາງກອກຣາຊະອະນາຈັກໄທ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 4-7 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ

ແລະ ພິຈາລະນາວາງທິດທາງ ແຜນການການຮ່ວມມືດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມບໍລິເວນ ຊາຍແດນ ລາວ-ໄທ ລວມທັງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ, ປຶກສາຫາລືຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ໃນການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຕາມຊາຍແດນທົ່ວໄປ ລາວ-ໄທ, ໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 26 ໂດຍຝ່າຍ ລາວຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ຈະຈັດຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງຜ່ານການປຶກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ພື້ນຖານ ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຮ່າງເນື້ອໃນເພື່ອນຳໄປສະເໜີໃຫ້ ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຮັບຮອງ.

ປະທານທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ ເຊັນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຮັບ ຮອງເອົາເນື້ອໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ພ້ອມ ນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ໃຫ້ມີໝາກຜົນ.

ໂດຍ: ຈິດ ເພັດພູທອງ Lao people’s Army News

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·