Thursday, June 20, 2024
Lenovo

ດ່ວນ!!! ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດະນາອາຊີບ ຕ້ອງການພະນັກງານຄູ ແລະ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານຄູ ແລະ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການດ່ວນນນ ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ເລີຍ?? ທາງເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫມ່

? ຄູສອນປະຈຳ ວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ເວລາເຂົ້າການ 7.45 – 16.45
1. ວິຊາສອນ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 2 ທ່ານ
2. ວິຊາສອນ ການໂຮງແຮມ . 2 ທ່ານ
3. ວິຊາສອນ ສ້ອມແປງລົດຈັກ 2 ທ່ານ
4. ວິຊາສອນ ສ້ອມແປງລດໃຫຍ່ 2 ທ່ານ
5. ວິຊາສອນ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 2 ທ່ານ
6. ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ 1 ທ່ານ (ເພດຍິງ) ຕ້ອງສາມາດເຮັດບັນຊີລາວ ແລະ ບັນຊີໂຄງການໄດ້
7. ໄດ້ພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ

1. ຈົບວິຊາຄູຊັ້ນສູງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະຂື້ນໄປເຊັ່ນ: ປຸງແຕ່ງອາຫານ. ການໂຮງແຮມ. ເຕັກໂນໂລຊີລົດຈັກ. ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ມາໂດຍສະເພາະ
2. ມີຄວາມສາມາດແຕ່ງບົດສອນ ຄູ່ມືຄູ
3. ມີຄອມພິວໂນດບຸກ ແລະ ຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
4. ອົດທົນ ດຸຫມັ່ນ ຕົງຕໍ່ເວລາ ຊື່ສັດ ຮັກໃນອາຊີບຄູແທ້ຈິງ
5. ສຳລັບພະນັກງານຫ້ອງການຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ ອົດທົນ ດຸຫມັ່ນກົງຕໍ່ເວລາ

ຫມາຍເຫດ: ເງິນແລະສະວັດດີການຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ສາມາດມາລົມກັນໃນຕອນສຳພາດ

ເອກະສານສະຫມັກງານມີດັ່ງນີ້

1 ສຳເນົາໃບປະກາດ
2 ສຳເນົາໃບຄະແນນ
3 ສຳເນົາໃບຜ່ານງານ
4 ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
5 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
6 ໃບແຈ້ງໂທດ (ສຳລັບພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ)
7 ຮູບຖ່າຍ 3×4 2 ໃບ

ສອບຖາມລາຍລະອຽດທີ່ເບີ what’s app 02054877037
ສະຖາທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານຄູ ແລະ ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການດ່ວນນນ ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ເລີຍ?? ທາງເຮົາຕ້ອງການຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຫມ່

? ຄູສອນປະຈຳ ວັນຈັນ ຫາ ສຸກ ເວລາເຂົ້າການ 7.45 – 16.45
1. ວິຊາສອນ ປຸງແຕ່ງອາຫານ 2 ທ່ານ
2. ວິຊາສອນ ການໂຮງແຮມ . 2 ທ່ານ
3. ວິຊາສອນ ສ້ອມແປງລົດຈັກ 2 ທ່ານ
4. ວິຊາສອນ ສ້ອມແປງລດໃຫຍ່ 2 ທ່ານ
5. ວິຊາສອນ ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 2 ທ່ານ
6. ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ 1 ທ່ານ (ເພດຍິງ) ຕ້ອງສາມາດເຮັດບັນຊີລາວ ແລະ ບັນຊີໂຄງການໄດ້
7. ໄດ້ພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະຫມັກ

1. ຈົບວິຊາຄູຊັ້ນສູງກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະຂື້ນໄປເຊັ່ນ: ປຸງແຕ່ງອາຫານ. ການໂຮງແຮມ. ເຕັກໂນໂລຊີລົດຈັກ. ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ ມາໂດຍສະເພາະ
2. ມີຄວາມສາມາດແຕ່ງບົດສອນ ຄູ່ມືຄູ
3. ມີຄອມພິວໂນດບຸກ ແລະ ຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
4. ອົດທົນ ດຸຫມັ່ນ ຕົງຕໍ່ເວລາ ຊື່ສັດ ຮັກໃນອາຊີບຄູແທ້ຈິງ
5. ສຳລັບພະນັກງານຫ້ອງການຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ ອົດທົນ ດຸຫມັ່ນກົງຕໍ່ເວລາ

ຫມາຍເຫດ: ເງິນແລະສະວັດດີການຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ສາມາດມາລົມກັນໃນຕອນສຳພາດ

ເອກະສານສະຫມັກງານມີດັ່ງນີ້

1 ສຳເນົາໃບປະກາດ
2 ສຳເນົາໃບຄະແນນ
3 ສຳເນົາໃບຜ່ານງານ
4 ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ
5 ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
6 ໃບແຈ້ງໂທດ (ສຳລັບພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ)
7 ຮູບຖ່າຍ 3×4 2 ໃບ

ສອບຖາມລາຍລະອຽດທີ່ເບີ what’s app 02054877037
ສະຖາທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ກວດເບິ່ງອາການເປັນ​ມະ​ເຮັງດ້ວຍໂຕເອງ

ມະ​ເຮັງ ​ເປັນ​ພະຍາດ​ທີ່​ອັນຕະລາຍ ​ໂດຍເຮົາບໍ່​ສາມາດຮູ້​ວ່າ ມັນຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເຮົາ​ຕອນ​ໃດ. ແຕ່ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ວິທີ​ສັງ​ເກດ​ອາການ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ຂອງມະ​ເຮັງ 14 ຊະນິດ​ ມາ​ໃຫ້ທ່ານ​ຮູ້.

“ຢຸດຄິດວ່າ” ການຄຸມຄາມທາງເພດເປັນເລື່ອງທຳມະດາ

ປະເດັນທີ່ສັງຄົມອອນລາຍກຳລັງກ່າວເຖິງກັນຮ້ອນແຮງໃນຕອນນີ້ກໍຄົງບໍ່ພົ້ນຄຳວ່າ sexual harassment ຫຼື ການຄຸກຄາມທາງເພດ "ການຄຸກຄາມທາງເພດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໆໄປ"

ເປັນຫຍັງ ຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ມັກໃຊ້ສິນຄ້າລາວ?

"ລາວເຮັດ ລາວໃຊ້ ລາວໄດ້ ລາວຈະເລີນ" ຄຳເວົ້ານີ້ ມັນມີມາແຕ່ກດົນແລ້ວ ແຕ່ປັດຈຸບັນຮູ້ສຶກວ່າ ມີແຕ່ລາວເຮັດ ແຕ່ລາວບໍ່ໃຊ້ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງແທ້? ແນ່ນອນທຸກຄົນມີເຫດຜົນຂອງຕົນເອງ; ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແບ່ງປັນບາງເຫດຜົນທີ່ຄົນລາວບໍ່ມັກໃຊ້ສິນຄ້າລາວຍ້ອນຫຍັງ! ເລີ່ມຈາກ: