Friday, April 19, 2024
Lenovo

ສຳມະນາກ່ຽວກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖານທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດ ທິມະນຸດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດສາກົນຄົບຮອບ 71 ປີ, (ວັນທີ 10/ 12/1948 – 10/12/2019), ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ສະຖານທູດຕ່າງປະເທດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພາກທຸລະກິດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຕະຫຼອດຮອດຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ ຜູ້ວ່າການອົງການ ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທ່ານທູດອີຢູ, ໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫຼງການສິດທິ ມະນຸດ ເຊິ່ງແມ່ນຖະແຫຼງການສະບັບທຳອິດຂອງໂລກທີ່ຮັບຮູ້ ສິດທິ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ, ເປັນເອກະສານທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ ມີຜົນຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດສິດທິທາງດ້ານການ ເມືອງ ແລະ ສິດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ການຕ້ານຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ, ການຕ້ານການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ສິດທິເດັກນ້ອຍ, ສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກ.

ບົດບາດຄວາມສຳຄັນທີ່ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປົກ ປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານ ສິດທິມະນຸດທີ່ຕິດພັນກັບຖະແຫຼງ ການ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດ້ານ ສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີ ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍ ໃຕ້ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະ (UPR).

ນອກນີ້, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ຽວຊານຈາກ ອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ ແລະ ຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກຫ້ອງການບໍລິສັດໄຟຟ້າເທີນຫີນບູນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ໃນຫົວຂໍ້ “ການດຳເນີນທຸລະ ກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ” ເຊິ່ງໃນການສົນທະນາຕາງໜ້າໃຫ້ພາກ ລັດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກປະຕິບັດທີ່ດີ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ ພົວພັນເຖິງສິດທິມະນຸດໃນປັດຈຸ ບັນ.

ລວມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນຂອງສິດທິມະນຸດ ຢູ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG ໃນ ປີ 2030.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິດ ທິມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ຍັງ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ອົງ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມອື່ນໆໃນສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານໃນການ ດໍາເນີນທຸລະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໂດຍ ລວມ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດ ໝາຍສາກົນດ້ານແຮງງານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ແສງເດືອນ, Lao Army

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຮ່ວມ ກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖານທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດ ທິມະນຸດ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຖະແຫຼງການສິດທິມະນຸດສາກົນຄົບຮອບ 71 ປີ, (ວັນທີ 10/ 12/1948 – 10/12/2019), ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ສະຖານທູດຕ່າງປະເທດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພາກທຸລະກິດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ຕະຫຼອດຮອດຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຈາກຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ ຜູ້ວ່າການອົງການ ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທ່ານທູດອີຢູ, ໄດ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງຖະແຫຼງການສິດທິ ມະນຸດ ເຊິ່ງແມ່ນຖະແຫຼງການສະບັບທຳອິດຂອງໂລກທີ່ຮັບຮູ້ ສິດທິ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ, ເປັນເອກະສານທີ່ສຳຄັນທີ່ບໍ່ ມີຜົນຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດສິດທິທາງດ້ານການ ເມືອງ ແລະ ສິດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ການຕ້ານຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ, ການຕ້ານການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ສິດທິເດັກນ້ອຍ, ສິດທິຂອງຄົນພິການ ແລະ ສິດທິຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາຊົນໃນໂລກ.

ບົດບາດຄວາມສຳຄັນທີ່ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເອກະສານພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປົກ ປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິມະນຸດ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ໃນໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມີ ຄວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານ ສິດທິມະນຸດທີ່ຕິດພັນກັບຖະແຫຼງ ການ ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະ ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາດ້ານ ສິດທິມະນຸດທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ ພາຄີ ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີແນະພາຍ ໃຕ້ການທົບທວນປະຈຳໄລຍະ (UPR).

ນອກນີ້, ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການສົນທະນາ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ຽວຊານຈາກ ອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ ແລະ ຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກຫ້ອງການບໍລິສັດໄຟຟ້າເທີນຫີນບູນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນ ໃນຫົວຂໍ້ “ການດຳເນີນທຸລະ ກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ” ເຊິ່ງໃນການສົນທະນາຕາງໜ້າໃຫ້ພາກ ລັດໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ, ພາກປະຕິບັດທີ່ດີ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ ພົວພັນເຖິງສິດທິມະນຸດໃນປັດຈຸ ບັນ.

ລວມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ຄວາມສຳຄັນຂອງສິດທິມະນຸດ ຢູ່ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ລວມທັງ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDG ໃນ ປີ 2030.

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສິດ ທິມະນຸດຢູ່ ສປປ ລາວ ຄັ້ງນີ້ຍັງ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ອົງ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນ ຮ່ວມອື່ນໆໃນສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງລັດຖະບານໃນການ ດໍາເນີນທຸລະກິດໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໂດຍ ລວມ ແລະ ການເຄົາລົບສິດທິມະນຸດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເປັນການ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົດ ໝາຍສາກົນດ້ານແຮງງານ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ໂດຍ: ແສງເດືອນ, Lao Army

InsideLaos
InsideLaoshttp://insidelaos.com
Online Journalists at insidelaos.com.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.